Somekanavat - markkinoinnin trendit

Sosiaalisen median kanavat – mitä ne ovat?

Pohditko, tarvitseeko juuri sinun yrityksesi somea? Tuntuuko vaikealta päättää, mitä sosiaalisen median kanavia pitäisi käyttää? Ja mitä kaikkia kanavia olikaan, pitääkö niissä kaikissa olla aktiivinen?

Sosiaalisen median kanavat lyhyesti

Mitä sosiaalisen median kanavat ovat? Sosiaalisen median (engl. Social Media) kanavia eli somekanavia kutsutaan myös termeillä some, some-alusta, yhteisöpalvelu, verkkopalvelu, sosiaalisen median palvelu ja yhteisöllinen media.

Sosiaalinen media on verkkoviestintäympäristö, jossa käyttäjällä on mahdollisuus olla niin tiedon vastaanottaja, aktiivinen viestijä kuin sisällöntuottajakin.

Somepostaukset eli -päivitykset tähtäävät kommunikointiin ja kanssakäymiseen, mikä voi olla esimerkiksi tykkäämistä, kommentointia tai julkaisun uudelleenjakamista.

Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen yrityksen markkinointistrategiassa ja markkinoinnissa voi oikein toteutettuna tuoda huomattavaa, liiketoiminnallista etua. 

Tutkimusten mukaan 90 % ihmisistä ostaa brändeiltä, joita he seuraavat somessa. Somessa on siis koko ajan kasvava asiakaskunta, mutta myös koko ajan koventuva kilpailu yritysten kesken potentiaalisten asiakkaiden huomiosta.

Somessa vain oikeasti viihdyttävä tai hyödyllinen markkinointi toimii.

Tärkeimmät sosiaalisen median kanavat:

 1. WhatsApp
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube
 6. Twitter
 7. Pinterest
 8. TikTok
 9. SnapChat
 10. Facebook messenger
 11. Reddit

Mainittakoon vielä erityisesti pelaajien ja e-urheilua ammatikseen harjoittavien suosimat Twitch, Discord ja Steam, sekä korkeakouluopiskelijoiden käyttämä Jodel.

Sosiaalisen median kanavien hyödyt yritykselle:

 • Orgaanisen (eli ei-maksetun) näkyvyyden lisääntyminen.
 • Kohderyhmän tavoittaminen nopeasti ja helposti.
 • Uusien, potentiaalisten asiakkaiden löytyminen ja sitouttaminen.
 • Olemassa olevan asiakaskunnan ylläpitäminen.
 • Vuorovaikutuksen lisääminen ja yrityksen tavoitettavuus.
 • Helpon asiakasdatan kerääminen.
 • Kilpailijoiden seuraaminen.
 • Monipuoliset mainonnan mahdollisuudet.
 • Brändin vahvistaminen.
 • Yritysmielikuvan luominen.
 • Työnantajamielikuvan luominen.
 • Liikenteen ohjaaminen kotisivuille tai verkkokauppasivustolle.
 • Myynti suoraan sosiaalisen median kanavassa.
 • Liiketoiminnan kehittäminen.
Sosiaalisen median kanavat

Sosiaalisen median markkinointi

Oikein tehty, maksettu mainonta voi lyhyellä aikavälillä olla tehokas tapa hyödyntää sosiaalista mediaa. Pitkällä aikavälillä oman sisällöntuotannon ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Orgaaninen markkinointi vaatii aikaa sekä suunnitelmallista, säännöllistä ja laadukasta sisällöntuotantoa.

Ilman laadukasta sosiaalisen median strategiaa, sisältösuunnitelmaa ja sisällöntuotantoa tuskin saavutetaan toivotunlaisia tuloksia. Lisäksi on tärkeää tuntea myös käytettyjen sosiaalisen median kanavien kohdeyleisöt, toimintatavat ja algoritmit. 

Somekanavilla omaa profiilia päivitetään mahdollisimman mielenkiintoisella sisällöllä. Kun sisältö saa kanavalla reagointeja, voi kanavan algoritmi nostaa postauksen yhä useampien näkyville. Algoritmit pyrkivät etsimään valtavasta julkaisutulvasta käyttäjilleen mahdollisimman sopivaa sisältöä.

Somessa yritykset ja organisaatiot saavat vapaasti julkaista materiaalia omilla sometileillään. Sosiaalisen median kanavilla kuitenkin riittää yrityksiä ja erottuminen joukosta saattaa olla vaikeaa ilman maksettua markkinointia.

Somen maksettu markkinointi on onneksi hyvin halpaa perinteisiin markkinointikeinoihin verrattuna. Monilla somekanavilla on Ad Managereja, jotka sisältävät hyvät ja helpot työkalut maksetun mainonnan ajastamiseen sekä hyvinkin tarkkoja kohdentamismahdollisuuksia.

Yhden kanavan hallitseminen ensin

Ensin kannattaa valita yritykselle ensisijainen somemarkkinoinnissa käytettävä sosiaalisen median kanava. Kun opettelee valitusta kanavasta kaiken ensin, voi ottaa käyttöön sen lisäksi myös toissijaisen kanavan.

Kaikilla sosiaalisen median kanavilla on omanlaisensa kohdeyleisöt, ilmaisumahdollisuudet ja algoritmit. Yrityksen kannattaakin valita yksi tai kaksi kanavaa, jotka parhaiten vastaavat sen omaa kohderyhmää.

Sosiaalisen median kanava brändin rakentamisessa

Yrityksen brändi tarkoittaa mielikuvaa yrityksestä. Brändi rakentuu somessa kuin ”itsestään”. Sitä kannattaa kuitenkin alusta alkaen ohjata toivottuun suuntaan. Menestyäkseen brändin täytyy myös luoda lisäarvoa ja vedota emotionaalisesti asiakkaisiin.

Brändin rakentamisen tärkeimpiä lähtökohtia on ulkoasun toteuttaminen suunnitelmallisesti ja systemaattisesti. Ulkoasulla tarkoitetaan netti- ja somesivujen ulkonäköä ja visuaalista fiilistä. Näiden tulisi olla yhtenäiset kaikissa markkinointikanavissa. Profiilikuvaksi kannattaa valita yrityksen logo.

Äänensävy on osa yrityksen viestintää, tapa, jolla yritys kommunikoi somessa. Äänensävy vaikuttaa siihen, millainen kuva ihmisille yrityksestä muodostuu. Äänensävy kannattaa mukauttaa kohderyhmään sopivaksi.

Somestrategia ja somekalenteri

Somestrategiassa määritellään

 • miten yrityksesi hyötyy somen käytöstä.
 • mitä kanavia someviestintään käytetään.
 • mitä kohderyhmiä kanavien kautta tavoitellaan.
 • minkä tyyppisiä sisältöjä käytetään.

Kohderyhmän rajaus vaikuttaa koko sosiaalisen median strategiaan. Mitä spesifimmin kohderyhmän määrittää, sitä todennäköisemmin mainonta kohdistuu oikein. Kohderyhmää määritettäessä voit pohtia esimerkiksi kohderyhmän ikää, asuinpaikkaa, koulutus- ja työtaustaa sekä elämäntapoja.

Somekalenteri on yrityksen somesuunnitelma vuoden tulevista somejulkaisuista ja niiden teemoista. Somekalenterin käyttö helpottaa julkaisujen suunnittelua ja tuottamista, luo deadlineja sisällön tuottamiseen, tuo rakennetta sekä luo aikataulun sometoiminnalle.

Ajallaan suunnitellut sisällöt ovat laadukkaampia kuin hätäisesti, viime tingassa suunnitellut.

Sisältötyypit ja hashtagit

Noin 98 % kaikista sosiaalisen median käyttäjistä käyttää mediaa mobiililaitteesta. Sisällön täytyy olla mobiilioptimoitua eli sivuston täytyy skaalautua mobiililaitteeseen optimaalisella tavalla. Mobiilioptimointi takaa käyttäjälle paremman käyttökokemuksen ja antaa sisällöstä laadukkaan vaikutelman.

Sisältötyyppinä kuvat toimivat paremmin kuin pelkkä teksti. Videot taas pärjäävät paremmin kuin kuvat. Video ja kuvat tarvitsevat oheensa aina kuitenkin myös tekstiä.

Somea selaavat ihmiset eivät jaksa keskittyä pitkää aikaa yhteen julkaisuun. Julkaisusisältöjen tulee olla selkeästi rakennettu ja nopeasti silmäiltävissä.

Julkaisujen loppuun kannattaa lisätä toimintaan kannustava kehote, esimerkiksi kysymys tai pyyntö kommentoida julkaisua. Kun julkaisu saa paljon kommentteja, kanavan algoritmi lisää sen näkyvyyttä kanavassa.

Hashtageilla (#) sisältö linkitetään tiettyihin aiheisiin ja keskusteluihin. Oikeanlaisella hashtagien käytöllä voit saada lisää näkyvyyttä ja sitoutumista yrityksen julkaisuihin. Hashtageja sisältävät julkaisut näkyvät lisäksi kyseisten hashtagien hakutuloksissa.

4 vinkkiä hashtagin käyttöön:

 1. # sopii julkaisun sisältöön.
 2. #:lla on spesifi tarkoitus.
 3. # ei ole liian yleinen, kuten “#love”.
 4. Samassa nipussa ei ole liian montaa #.

Mittaaminen ja analysointi

Lukuisilla eri työkaluilla voi tarkastella somepäivityksistä saatua dataa. Google Analytics on hyvä analysointityökalu. Sen avulla pystyy tarkastelemaan myös omien kotisivujen liikennettä.

Mitä mittareilla seurataan:

 • Kattavuus ja näkyvyys (engl. Reach) – kuinka laajan yleisön julkaisusi tavoittavat.
 • Sisällön kulutusaika – kuinka kauan julkaisun parissa viivytään.
 • Sijainti – missä julkaisuja katsotaan.
 • Sitoutumisaste (engl Engagement Rate) – julkaisun reagointien määrä, esimerkiksi tykkäys, kommentti, jako jne.
 • Nettisivuille ohjatun liikenteen määrä.
 • Konversio – kuinka paljon nettisivuilla kävijät tekevät toimia, esimerkiksi sähköpostilistalle rekisteröityminen, verkko-ostos jne.
 • Välitön poistuminen (engl. Bounce Rate) – kuinka moni käyttäjä poistuu heti julkaisun avattuaan.

7 keinoa hyödyntää somekanavia tehokkaasti:

 1. Valitse kanavat kohderyhmiesi ja oman yrityksesi arvojen ja tavoitteiden pohjalta.
 2. Pidä kaikki kanavat yhtenäisinä tyyliltään ja perustiedoiltaan.
 3. Sisällön tuottamiseen on mahdollista myös maksuttomilla työkaluilla.
 4. Pidä kanavat aktiivisina. Lisää sisältöä ja päivityksiä säännöllisesti.
 5. Ole vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Vastaa heidän kommentteihinsa.
 6. Yhden kanavan systemaattinen käyttö on tehokkaampaa kuin monen kanavan satunnainen käyttö.
 7. Testaa ja mittaa, analysoi ja kehitä! Kiinnitä huomiota siihen, mikä on tuottanut hyviä klikkausmääriä ja minkä tyyppiset sisällöt ovat toimineet parhaiten.
 8. Vastuu somekanavista kannattaa olla tietyllä henkilöllä tai tiimillä.

Suosituimmat somekanavat

WhatsApp

WhatsApp on maailman ladatuin sovellus. Se on oiva kanava asiakasviestintään. Viestimuotoja ovat esimerkiksi teksti, kuva, audio, video, dokumentti ja sijainti. WhatsAppin kautta myös asiakkaiden on helppo ottaa yhteyttä yritykseen.

WhatsAppiin yritykset saavat asennettua myös erilaisia automatisoituja viestejä ja esimerkiksi pikavastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Kuluttajan on mahdollista halutessaan estää yritys WhatsAppissa.

Facebook

Sosiaalisen median kanavista Facebookin vahvuutena on ylivoimaisesti suurin käyttäjäkunta. Useimmat yritykset ovatkin valinneet Facebookin sosiaalisen median markkinointikanavakseen. Toisaalta kilpailu käyttäjien huomiosta on myös kovaa.

WhatsAppin ohella myös Facebookin ikäjakauma on aavistuksen verran laajempi kuin muissa kanavissa. Kannattaakin valita markkinointikanavaksi Facebook, jos yrityksesi pyrkii tavoittamaan erityisesti keski-ikäisiä asiakkaikseen.

Mainostyökalujensa puolesta Facebook tarjoaa somekanavista eniten ominaisuuksia ja mahdollisuuden jopa ostajapersoonakohtaisten myyntisuppiloiden rakentamiseen.

Instagram

Instagram on viime vuosina muuttunut lähinnä nuorten naisten kanavasta kaikkien kanavaksi, ja on nykyään tärkeä B2B-markkinointikanava. Instagramin Stories-ominaisuudella voidaan riittävän mielenkiintoisen sisällöllä saada tehokkaasti ohjattua liikennettä myös yrityksen kotisivuille.

TikTokin saadessa suurta suosiota lyhyillä videoillaan, Instagram kehitti oman vastaavan lyhyt video ominaisuuden Instagram Reels. Se omaksuttiin nopeasti Instagram-yhteisön keskuudessa.

LinkedIn

LinkedInin avulla on mahdollista tavoittaa ammattitaitoisia henkilöitä, joiden kanssa vuorovaikuttaminen parhaimmillaan saa aikaan yhteistyökumppanuuksia tai jopa suoraa myyntiä.

LinkedIn soveltuu erittäin hyvin B2B-asiakkaiden ja tarkasti rajattavien kohderyhmien tavoitteluun. LinkedInissä on mahdollista jopa yritys- ja henkilökohtaisesti valita listasta, kenelle maksettu mainonta kohdennetaan.

YouTube

YouTube on maailman suosituin videontoistopalvelu. YouTube-videot löytyvät hyvin myös hakukoneissa. Palvelu on monessa maassa 16-29 -vuotiaiden segmentissä jopa suosituin somekanava. Tähän on vaikuttanut tubettamisen nouseminen merkittäväksi lasten ja nuorten mediakulttuuriseksi ilmiöksi.

Mikäli yrityksen markkinointimateriaali koostuu vahvasti videoista, kannattaa YouTube valita markkinointikanavaksi. Laadukkaaseen sisältöön täytyy panostaa, sillä tubettamisen myötä myös palvelun sisältöjen taso on noussut.

Twitter

Monille yrityksille Twitter on tärkeä kanava osallistua asiakkaiden kanssa keskusteluun alan tärkeistä aiheista sekä tiedottaa omasta toiminnastaan. Etenkin viihteeseen, urheiluun tai politiikkaan liittyvä yritys voi kiinnostavaa sisältöä tuottamalla hyötyä kanavasta.

Pinterest

Pinterestillä on oma sitoutunut kannattajakuntansa. Monet käyttävät Pinterestiä myös hakukoneena, kun haluavat etsiä, ostaa tai tutkia jotain, tai löytää inspiraatiota. Noin 85 % Pinterestin käyttäjistä käyttää kanavaa harkitessaan jonkin tuotteen ostamista.

Pinterestissä sisällön on oltava laadukasta ja huomiota herättävää, koska sivusto perustuu visuaalisuuteen.

Tiktok

TikTokissa julkaistaan lyhyitä videopätkiä. Hauskan sisällön avulla on mahdollista saada yritykselle ja sen tuotteille tai palveluille orgaanista näkyvyyttä, etenkin jos nuoret ja nuoret aikuiset ovat kohderyhmää.

TikTok ja Snapchat ovat nousseet globaalisti erittäin suosituiksi kanaviksi, mutta niiden mainostyökalut ovat vielä kaukana niistä, mitä esimerkiksi Facebook ja LinkedIn tarjoavat.

Snapchat

SnapChatissa jaetaan kuvia ja lyhyitä videopätkiä, jotka poistuvat 24 h kuluttua. Niihin ei tarvitse panostaa samoin kuin pysyviin julkaisuihin muissa kanavissa. Snapchatia voi syystä kuvailla kanavista rennoimmaksi.

Facebook Messenger

Facebook Messenger-paneeli löytyy Facebook-sivusi oikeasta yläkulmasta. Se toimii myös itsenäisenä sovelluksena. Uuden keskustelun voit aloittaa valitsemalla Viesti ystäväsi Facebook-sivulta. Voit lähettää myös yhteisöille ja yrityksille viestejä suoraan niiden Facebook-sivuilta. Osalla yrityksistä on Messenger-chat kotivisullaan.

Twitch

Twitch on pelaajille tarkoitettu suoratoistoalusta, joka perustettiin vuonna 2011. Twitchin avulla pelaajat voivat suoratoistaa pelejään muiden katseltavaksi, jaettavaksi ja keskusteltavaksi. Twitch on loistava tapa luoda yhteyksiä muihin pelaajiin ympäri maailmaa ja rakentaa aktiivisia yhteisöjä pelien ympärille.

Discord

Discord on pelaajille tarkoitettu viestintäsovellus, jonka avulla voit helposti keskustella äänikeskusteluissa, jakaa valokuvia ja videoita sekä liittyä kanaviin ystäviesi kanssa. Se on ilmainen ja turvallinen, joten se on täydellinen alusta kaikenkokoisille peliyhteisöille.

Discord on saatavilla PC:llä, Macilla, iOS:llä, Androidilla ja Linuxilla. Voit käyttää Discordia myös verkkoselaimessa. Olitpa sitten satunnaispelaaja tai hardcore-pelaaja, Discord on juuri sinulle sopiva sovellus!

Jodel

Jodel on anomyymi, hyperlokaali sosiaalisen median sovellus, joka on muutaman viime vuoden aikana saavuttanut kivan suosion Suomessakin. Sovellus oli aluksi suunnattu opiskelijoille ja sitä käyttivätkin lähinnä korkeakouluopiskelijat, mutta nykyään myös nuoret ja aikuiset viestittelevät siellä ahkerasti. Jodelia voi hyödyntää myös kohdennetussa mainonnassa.

BeReal

BeReal sovellus on uusi kasvava sosiaalisen median appi, joka tarjoaa aidon ja ja suunnittelemattoman sosiaalisen kokemuksen. BeRealissa ystäväpiiriä pyydetään julkaisemaan yhden suodattamattoman kuvan itsestään ja ympäristöstään päivässä ja jakamaan sen ystävilleen. Päivittäiseen julkaisuun on aikaa kaksi minuuttia. Tällä hetkellä BeReal ei vielä tarjoa mainostamismahdollisuuksia. Odotellaan mihin suuntaan kanava kehittyy ja miten se tulee siihen miten ihmiset kokee somen!

Mastodon

Mastodon on sosiaalisen median alusta, joka kasvaa kirjoitushetkellä hurjaa vauhtia. Suurimmista alustoista poiketen Mastodon on avoimen lähdekoodin alusta ja perustuu GNU Social-palveluun. Mastodon on saanut huomiota paljon sen jälkeen kun Elon Musk osti Twitterin. Moni halusi lähteä vastalauseena uuden omistajan linjanvetojen takia. Mastodon ei ole siis yhden suuren yrityksen pyörittämä palvelu, eikä kukaan tarkastele tietojasi ja myy niitä mainostajien käyttöön.

Reddit

Reddit on netissä oleva keskustelufoorumi, jossa käyttäjät voivat jakaa ajatuksiaan tai esittää kysymyksiä eri aiheista. Se on loistava paikka, jossa ihmiset voivat käydä avointa vuoropuhelua ja keskustella ajatuksista helppokäyttöisessä digitaalisessa muodossa. Subreddit yhteisöjen avulla on helppo löytää samanhenkisiä henkilöitä ja pysyä ajan tasalla ajankohtaisista aiheista. Etsitpä sitten uutisia, neuvoja, huumoria tai haluat vain olla yhteydessä muihin ihmisiin ympäri maailmaa – Redditistä löytyy jokaiselle jotakin!

Sosiaalisen median kanavat Suomessa

Suomen ostovoimasta yli kaksi kolmasosaa löytyy somesta. Yli 85 % suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa ainakin jossain määrin, 16-24 -vuotiaista jopa 94 %.

Suomessa suosituimmat sosiaalisen median kanavat 2022 ja käyttäjämäärät:

 1. WhatsApp, 4,8 milj.
 2. YouTube, 4,7 milj.
 3. Facebook, 2,5 milj.
 4. Instagram, 2,4 milj.
 5. LinkedIn, 1,5 milj.
 6. Snapchat, 1,4 milj.
 7. TikTok, 1,2 milj.
 8. Pinterest, o,9 milj.
 9. Twitter, 0,8 milj.

88 % suomalaisista käyttää WhatsAppia. Kuitenkin vain 1 % käyttää sitä brändien ja yritysten seurantaan. Syy lienee siinä, että vain hyvin harvat yritykset ovat hyödyntäneet WhatsAppia palvelukanavana tai sosiaalisen median markkinoinnissa.

Sosiaalisen median vaikuttaja, influensseri

Sosiaalisen median vaikuttajat ovat markkinoinnin ja viestinnän uusia ammattilaisia. Vaikuttajat ovat somessa keränneet seuraajia omien sisältöjensä ympärille. He voivat auttaa yrityksiä muokkaamaan mielikuvia ja muuttamaan käsityksiä.

Tärkeintä vaikuttajamarkkinoinnissa on aitous. Liika kaupallisuus vaikuttaa negatiivisesti vaikuttajan ja yleisön välisiin suhteisiin.

Vaikuttajamarkkinoinnissa mittareita pystytään seuraamaan hyvinkin tarkasti. Vaikuttaja ei kuitenkaan välttämättä ole viimeinen klikki ennen ostopäätöstä, joten vaikuttajamarkkinointi ei välttämättä suoraan tuo yritykselle suurta määrää liidejä.

Yhteenveto

Somekanavat luovat uusia markkinoinnin trendejä, joita ketterät (agile) yritykset pääsevät hyödyntämään. Osa niistä jää pysyviksi, osa kuihtuu vähitellen ja toiset trendit muuttavat muotoaan. Monille yrittäjille ja markkinointipäälliköille jääkin mietittäväksi mitä digitaalisen markkinoinnin kanavia hyödynnetään seuraavan vuoden asiakashankkinnassa. Markkinoinnin vuosikelloa (markkinointisuunnitelma) täytettäessä ja budjettia laatiessa kannattaa etukäteen varata resursseja somen hyödyntämiseen. Älä laita kaikkia paukkuja yhteen kanavaan vaan selvitä pienillä testikampanjoilla ja asiantuntijoiden avulla missä somekanavassa pystyisit kohdentamaan markkinointia ja mainontaa kustannustehokkaasti juuri teidän yrityksen kohderyhmälle. Asiakkaat voivat löytyä yllättävistä paikoista.

Somekanavien hyödyt vielä tiivistettynä

 • Orgaaninen (ilmainen) näkyvyys paranee somessa
 • Kohderyhmän tavoittaminen nopeasti ja helposti.
 • Uusien, potentiaalisten asiakkaiden löytyminen ja sitouttaminen.
 • Olemassa olevan asiakaskunnan ylläpitäminen.
 • Vuorovaikutuksen lisääminen ja yrityksen tavoitettavuus.
 • Helpottaa ja monipuolistaa asiakas- ja kävijädatan keräämistä
 • Kilpailijoiden seuraaminen ja kilpailija-analyysi
 • Monipuoliset mainonnan mahdollisuudet.
 • Brändin vahvistaminen.
 • Yritysmielikuvan luominen.
 • Työnantajamielikuvan luominen tehostaa rekrytointia
 • Kävijöiden ohjaaminen kotisivuille tai verkkokauppasivustolle.
 • Myynti sosiaalisen median kanavassa.
 • Liiketoiminnan kehittäminen.
 • Hyödyt hakukoneoptimoinnissa

Lue lisää Wikipediasta, mikä on sosiaalinen media.

Usein kysyttyä

Mitä sosiaalisen median kanavia on olemassa?

Sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, TikTok, SnapChat, Tumblr, Reddit ja BeReal. Suomessa melko tuntemattomia somekanavia on maailmalla satoja. Monilla mailla on myös omat kanavansa kuten Baidu tai VK.

Miksi markkinoida sosiaalisessa mediassa?

Markkinoimalla sosiaalisessa mediassa voit tavoittaa ja sitouttaa enemmän ihmisiä yritykseesi. Facebook tarjoaa Suomen suurimman yleisön. Myös vaikuttajayhteistyö esimerkiksi Instagramissa on oikein toteutettuna tehokasta.

Mitä sosiaalisen median kanavia nuoret käyttävät?

Nuorten käyttämistä sosiaalisen median palveluista TikTok ja WhatsApp ovat suosittuja. Youtube ja Instagram ovat pitäneet pintansa.

Lähteitä:

Opinnäytetyö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Sosiaalisen markkinoinnin pikaopas aloittelijoille 

Etsitkö ilmaisia kuvia, videoita ja editointiohjelmia sosiaalisen median sisällöntuotantoon👌

 • Ilmaisten kuvien löytäminen markkinointiin, somejulkaisuihin ja yrityksen kotisivuille voi olla kiven takana? Olemme kirjoittaneet artikkelin josta löydät Ilmaisia kuvapankkeja
 • Kuvien muokkaaminen markkinointia varten voi olla joskus työlästä. Testaa näitä ilmaisia kuvakäsittelyohjelmia ja etsi juuri omaan työtapaasi sopiva kuvanmuokkausohjelma.
 • Videot ovat tullut jäädäkseen. Etsitkö videonteko-ohjelmaa, jolla olisi nopeaa ja vaivatonta luoda tyylikkäitä videoita markkinointiin. Tutustu artikkeliimme, jossa esittelemme ilmaisia videoeditoreja
Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts