Jodel Suomi - markkinoinnin trendit

Jodel – mikä se on ja miten se toimii?

Jodel on nuorten aikuisten keskuudessa suosiota saanut hyperpaikallinen some-kanava, jonka avulla voit tavoittaa yrityksellesi asiakkaita hyperlokaalisti nurkan takaa. Jodelin anonyymiteetin takia monet brändit ovat olleet varovaisia markkinoinnin aloittamisen suhteen, mutta muutama suomalainen brändi markkinoi onnistuneesti Jodelissa kuten Kela, Nordea ja Helsinkimissio. Eikun Jodlaamaan!

Jodel lyhyesti

Mikä on Jodel? Jodel on anonyymi, hyperlokaali mobiiliviestintäsovellus ja sosiaalisen median kanava, joka on saavuttanut suuren suosion nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa ja on erityisen suosittu 18–30-vuotiaiden keskuudessa. Kanavalla nuoret pääsevät jauhamaan läpi kaikki päivän kuumimmat aiheet ja mitä tärkeintä täysin anonyymisti. Henkilötietoja ei ole sallittua jakaa.

Suomessa Jodelia käyttää kuukausittain 300 000 suomalaista. Sovellus on erityisesti korkeasti koulutettujen käyttämä media, sillä sen alkuperäinen kohderyhmä oli korkeakouluopiskelijat. Jodelin erottaa muista suosituista sosiaalisen median kanavista kaksi piirrettä

 • anonyymiys
 • hyperpaikallisuus.

Jodel on anonyymi

Jodel ei vaadi lainkaan oman käyttäjätilin luomista tai kirjautumista. Jodel-viestit lähetetään siis täysin anonyymisti.

Jodel on erittäin lähellä eli hyperlokaali

Sovelluksen hyperpaikallisuus tarkoittaa sitä, että käyttäjä voivat nähdä vain sellaiset keskustelut, jotka käydään noin 10 kilometrin päässä heidän sen hetkisestä sijainnistaan.

Jodel erittäin lähellä
Jodel erittäin lähellä

Poikkeuksena ovat käyttäjien omaksi kotipaikkakunnakseen määrittämänsä alueen keskustelut, joita heidän on mahdollista lukea, vaikka olisivat itse muualla. Kotipaikkakunnaksi voi määritellä yhden alueen kerrallaan.

Jodel kanavat – niitä on monia

Keskustelun sävy sovelluksessa riippuu paljolti siitä, millä kanavalla keskustelua käydään. Jodelissa lähetettyjä viestejä kutsutaan “jodlauksiksi”. OJ (Original Jodler) tarkoittaa alkuperäistä postaajaa (ap).

Sosiaalisen median anonyymi kanava ja sen moderointi

Jodelin säännöissä kielletään muun muassa henkilökohtaisten tietojen ja sosiaalisen median tilien paljastaminen. Säännöt voi tuntua vähän tiukilta, mutta Jodelin tavoitteena on vähentää kaikenlaista kiusaamista ja mustamaalaamista alustallaan.

 • Jodeliin jokainen voi kirjoittaa anonyymisti kuka tahansa. Käyttäjät voivat äänestää, ovatko julkaisut ja kommentit hyviä vai eivät.
 • Viesteilleen paljon positiivisia (“Up Vote”) ääniä saanut käyttäjä saattaa saada moderointioikeudet keskusteluihin.
 • Jos kirjoitus saa tarpeeksi negatiivisia (“Down Vote”) ääniä, se usein kertoo sisällön asiattomuudesta ja viesti katoaa näkyvistä.
 • Asiattomat ja sääntöjä rikkovat julkaisut on mahdollista ilmiantaa myös liputtamalla.
 • Jodel-keskusteluita on mukana moderoimassa myös sovelluksen tekoäly.
 • Vaikka Jodelissa keskustelu perustuu pääasiassa ihan tekstiin, niin tekstin lisäksi siellä voi jakaa kuvia toisilleen.

Jodelin hyödyt yritykselle

 • Keino tavoittaa paikallisesti nuoria aikuisia, jos he kuuluvat yrityksen kohderyhmään.
 • Voi kuunnella kuluttajien mielipiteitä ja ajatuksia yritykseen ja sen tuotteisiin tai palveluihin liittyen.
 • Jodelia seuraamalla voi selvittää, millaisista asioista keskustellaan, millaiset asiat kiinnostavat käyttäjiä ja mihin asioihin he etsivät ratkaisuja. Tätä tietoa yritys voi soveltaa ja hyödyntää omassa toiminnassaan.
 • Mahdollisuus kasvattaa tietoisuutta yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista paikallisesti.
 • Mahdollisuus mainostaa nimettömänä.
 • Organisaatio voi myös tehdä oman Jodel-kanavan, missä käyttäjät voivat käydä organisaatioon liittyvää keskusteluja tai antaa palautetta.
Tutustu Jodelin taustaan

Jodelin hyödyntäminen markkinoinnissa

Markkinointikanavana Jodelin vahvuuksia on korkea klikkausprosentti (engl. Click Through Rate, CTR), joka ilmaisee, miten suuri osa mainoksen nähneistä käyttäjistä on klikannut sitä. Sovelluksessa myös kommentoidaan aktiivisesti. Jodelin käyttäjät ovat siis vahvasti julkaisuihin sitoutuvia. Jodelista voi löytyä yritykselle uutta kohderyhmää, jota ei ehkä Facebookista, Instagramista tai TikTokista löydä.

Mainonta Jodelissa on varsin brändipainotteista. Sovellus sopii markkinointikanavaksi esimerkiksi isoille brändeille, tapahtumajärjestäjille ja paikallisille toimijoille. Kampanja-ajat ovat tyypillisesti parista päivästä muutamaan viikkoon. Mainonta voidaan kohdentaa kaupunkikohtaisesti. Mainostilasta maksetaan näyttökertojen perusteella.

Jodelin kohderyhmä

Jodelin kohderyhmä koostuu pääasiassa nuorista ja nuorista aikuisista, jotka pitävät keskustelujen avaamisesta ja niihin kommentoimisesta anonyymisti. Noin 70 % käyttäjistä koostuu parikymppisistä, niin kuintenkin noin 23% käyttäjistä on n. 30-vuotiaita. Eli jos yrityksesi ostajapersoona eli ihanneasiakas on iältään 30 +, niin Jodel markkinointi ei on suositeltavaa.

Jodelissa voi muun muassa:

 • Lanseerata uuden tuotteen tai palvelun.
 • Keskusteluihin osallistumalla kasvattaa tietoisuutta yrityksestä sekä sen tuotteista tai palveluista potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa.
 • Mielipiteitä kartoittamalla hyödyntää paikallisnäkökulmaa esimerkiksi tapahtumien markkinointiin.

Jodelin mainostavat

01.Boosted Post

Boosted Post näkyy paikallisessa Jodel-viestisyötteessä kiinnitettynä vuorokauden ajan. Se on Jodelin mainosformaateista suosituin. Mainoksen sisältö voi olla tekstiä, kuvia tai video. Mainostajan kannattaa avata kommenttikenttä mainokseen, jotta voi kommunikoida käyttäjien kanssa. Boosted Posteissa mainostaja kyllä itse päättää, salliiko kommentoinnin vai ei. Kommentointi ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta sen avulla voidaan saada aikaan arvokkaita, liiketoimintaa kehittäviä keskusteluita. Jos kommenttimahdollisuus on auki, niin siihen vuorokauden aikaan täytyy olla moderaattori aktiivisesti vastaamassa kommentteihin. Kun potentiaalinen asiakas pääsee anonyymissa ympäristössä yrityksen kanssa keskustelemaan, on asiakkaalla mahdollisuus päästä kysymään, purkamaan mieltään ja saamaan vastauksia ja mainostaja voi ohjata kysyjää oikeaan suuntaan. Äänestäminen, jakaminen ja pinnaus ovat päällä tässä mainosmuodossa.

Boosted Post voidaan kohdentaa tehokkaasti paikkakunnan perusteella: Suomen Jodel tarjoaa mainostajalle reilu kymmenen kaupunkivaihtoehtoa, joista mainostaja voi valita yhden, muutaman tai vaikkapa kaikki.

02.Display-mainos

Display-mainos näkyy paikallisessa kuva- ja viestisyötteessä. Mainoksena voivat toimia joko kuva tai video, joka täyttää koko mobiilin tai tabletin näytön. Se on todellinen katseenvangitsija. Display-mainos voi koostua 5 erilaisesta materiaalista, jotka pyörivät tietyssä järjestyksessä tai sattumanvaraisesti. Mainostaja päättää, salliiko äänestämisen. Kommentointimahdollisuutta ei ole, mutta jakaminen, tallennus ja pinnaus ovat automaattisesti päällä. Tämä ajaa käyttäjää kohti vuorovaikutusta brändin kanssa.

Jodelin Display-mainos on kohdennettua mainontaa ja se voidaan näyttää kohderyhmälle sukupuolen, iän tai sijainnin perusteella.

Kanavassa voi tehdä display-mainontaa kahdella tavalla

 1. Display-mainoksen voi sijoittaa tekstisyötteeseen
 2. Display mainoksen voi sijoittaa koko ruudulle kuva- tai videomuodossa.

03.Color Takeover

Color Takeover muuttaa koko sovelluksen värit vastaamaan mainostettavan yrityksen, tuotteen tai palvelun värimaailmaa. Brändin värejä voi korostaa, vaan mainostaja voi valita 1-6 väriä, jotka viittaavat tiettyyn juhla- tai teemapäivään tai ovat osa brändin visuaalista ilmettä. Color Takeover ei pelkästään anna sovellukselle uutta väriverhoilua, vaan se mahdollistaa myös pienen mainostilan appin etusivulta. Color Takeover on ollut suosittu ja Jodelin käyttäjät innostumaan, reagoimaan ja kommentoimaan mainontaa enemmän.

Dialoginen markkinointi Jodelissa

Dialoginen markkinointi Boosted post markkinoinnintrendit
Aitoa vuoropuhelua Jodelissa

Jodelin mainostamisesta saa suurimmat tehot irti hyödyntämällä dialogisen markkinoinnin konseptia. Jossa käyttäjät pääsevät kommentoimaan mainostajan julkaisua vapaasti ja brändi pääsee vataamaan käyttäjien kysymyksiin tai kommentteihin.

Dialoginen markkinointi voidaan toteuttaa Boosted post – formaatilla. On selvää että kommenttien vastaaminen ja reagointi täytyy olla nopeaa ja se ei sovi heikkohermoisille. Yrityksen täytyy löytää oma kulma siihen minkälaisella julkaisulla lähdetään liikenteen ja miten yritetään aktivoida Jodelin käyttäjiä keskusteluun.

Dialogisessa markkinoinnissa yksi suurimmista hyödyistä brändille on tiedon saaminen.

Keskusteluista tulee samaan paljon hyvää dataa omia markkinointisisältöjä varten. Kun vuorovaikutukseen panostaa, niin Jodelissa kyllä kuulee millaista sisältöä toivotaan ja halutaan nähdä. Jos keskusteluun ei viitsi panostaa täysillä, niin Jodel ei ole oikea kanava.

Jodel polls kyselyt

Boosted postin avulla voi tehdä myös kyselyitä eli polls. Niistä saatava tieto voi olla todella arvokasta, sillä tämäntyyliset pienetkin kyselyt voivat autta yrityksiä pitämään “tuntosarvet” pystyssä omalla alueellaan ja kuuntelemaan herkällä korvall. Vastauksia oli kuitenkin saatu jonkin verran.

Alla pankkisektorin kysely

Jodel kyselyt polls markkinoinnintrendit
Askel 1: Pankki tehnyt kyselyn Jodelissa
Jodel kyselylomake valinta
Askel 2: Anonyymi Jodelin käyttäjä on vastannut ensimmäiseen vaihtoehtoon
Jodel kysymykset vastaus
Askel 3: Pankki saanut vastauksen ja tässä tapauksessa vastaus oli OP

Jodel Suomi

Jodelin käyttäjistä noin 70 % on 18–26-vuotiaita. Mikäli 18–30-vuotiaat kuuluvat yrityksen kohderyhmään, kannattaa tutkia tarkemmin, minkälaisia mahdollisuuksia Jodelista löytyy mainoskanavana. Mainonnan kohdentaminen onnistuu Suomessa jo yli kymmeneen eri kaupunkiin. Jodelin mainoskumppanina Suomessa on Improve Media.

Yhteenveto

Jodel on erilainen sosiaalisen median kanava. Sen toimintaperiaate poikkeaa jo perinteisistä somekanavista kuten Facebook, Twitter tai Instagram. Se omalaatuisuudessa voi havaita samanlaisia yleisperiaatteita kuin BeReal sovelluksessakin on. Molemmat ovat täysin uniikkeja ja luovat aivan uutta sosiaalisen käyttäytymisen normistoa. Molemmat antavat varmasti oman lisänsä sosiaalisten medioiden kulttuuriperimään. Hyperlokaali anonyymi markkinointi ei kuulu markkinoinnin trendien pääryhmään, mutta silläkin on paikkansa muuttuvassa markkinointiviestinnän kentässä. Varsinkin anonyymisti tapahtuva dialoginen markkinointi voi olla jotain mistä ammentaa tuleville vuosille👋

 Jodelin hyödyt yritykselle:

 • Keino tavoittaa paikallisesti nuoria aikuisia, jos he kuuluvat yrityksen kohderyhmään.
 • Voit kuunnella Jodelissa olevien ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia yritykseen ja sen tuotteisiin tai palveluihin liittyen.
 • Jodelia seuraamalla on mahdollista selvittää, millaiset asiat kiinnostavat käyttäjiä ja mihin asioihin he etsivät ratkaisuja. Nämä tiedot yritys voi soveltaa ja hyödyntää omassa toiminnassaan.
 • Mahdollisuus kasvattaa tietoisuutta yrityksestä sekä sen tuotteista ja palveluista paikallisesti.
 • Mahdollisuus mainostaa nimettömänä.
 • Organisaatio voi tehdä oman kanavan, missä ihmiset voivat käydä organisaatioon liittyviä keskusteluja tai antaa palautetta.

Lue lisää Jodel Wikipedia

Näytä lisää sosiaalisen median kanavia

Lue myös usein kysytyt kysymykset

Minkä maalainen Jodel on?

Jodel kehitettiin Saksassa vuonna 2014. Suomeen sovellus rantautui vuonna 2016. Kuka perusti Jodelin? Alessio Borgmeyer ideoi ja perusti Jodelin tiiminsä kanssa.

Mitä Jodelissa tehdään?

Jodelissa voit seurata erilaisia kanavia liittyen esimerkiksi eri yliopistoihin. Monissa kaupungeissa suositumpia kanavia ovat ”Naiset”, ”Bongaukset” ja ”Tunnustuksia”. Viestin kirjoittaminen ja kommentointi tehdään anonyymisti.

Voiko Jodelissa vaihtaa kotikaupunkia?

Kyllä, Jodeliin määritelty kotikaupunki on mahdollista vaihtaa. Sovelluksessa voi olla tallennettuna vain yksi kotikaupunki kerrallaan. Tallennushetkellä pitää olla itse kyseisessä kaupungissa, minkä haluaa kotikaupungikseen tallentaa.

Mikä on Jodelissa “erittäin lähellä”?

Jodelissa käyttäjien kirjoitushetken sijainnit näkyvät tarkkuudella ”Täällä” (alle 1 km päässä), ”Erittäin lähellä” (1-2 km sisällä), ”Lähellä” (2-10 km sisällä) sekä ”Kaukana” (yli 10 km päässä).

Miten pääsee moderaattoriksi Jodelissa?

Jodel-yhteisö toimii kollektiivisena moderaattorina äänestämällä viestejä. Tarpeeksi negatiivisia ääniä saaneet viestit poistuvat nähtäviltä. Moderaattoriksi pääsee kerrytettyään itselleen tarpeeksi positiivista viestittelyhistoriaa. Mukana moderoi myös tekoäly seuloen jodlauksia.

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts