Kohdennettu mainonta markkinointi viestintä markkinoinnin trendit

Kohdennettu mainonta | Kaikki mitä sinun tulee tietää kohdennetusta mainonnasta

Mitä kohdennettu mainonta on? Olet ehkä kuullut tämän termin ennenkin, mutta tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Lyhyesti sanottuna kohdennettu mainonta on prosessi, jossa mainonta kohdistetaan tiettyyn ostajapersoonaan ja asiakassegmenttiin. Miksi haluaisit tehdä näin? Kohdennetulla mainonnalla on useita etuja yrityksille. Kun esimerkiksi kohdistat mainoksesi oikeille asiakkaille, voit odottaa saavasi markkinointi-investoinneille suuremman tuoton. Lisäksi oikein tehtynä kohdentaminen digitaalisissa markkinoinnin kanavissa on tehokkaampaa kuin kohdentaminen perinteisessä mediamainonnassa. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme kaikkia näitä aiheita ja paljon muuta!

Mitä kohdennettu mainonta on ja miksi sinun pitäisi tehdä sitä?

Kohdennettu mainonta (eng. targeted advertising) on markkinoinnin muoto, jossa keskitytään mainosviestien välittämiseen tietylle kohderyhmälle. Nämä kohderyhmät saadaan muodostettua segmentoinnin avulla, jossa käytetään esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden demografisia tietoja kohderyhmien tunnistamiseksi. Kohdistamalla mainonnan tälle ryhmälle voit parantaa huomattavasti myyntimahdollisuuksiasi. Lisäksi kohdennettu mainonta voi auttaa sinua säästämään rahaa vähentämällä hukkamainosten määrää. Oikein tehtynä kohdennettu mainonta on uskomattoman tehokas väline, joka voi auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet.

Miten mainonnan kohdentaminen toimii [VIDEO]

Mainonnan kohdentaminen – selkeästi esitetty

Kohdennetun mainonnan hyödyt

Mainonnan kohdentaminen eri asiakassegmenteille voi olla yrityksille erittäin hyödyllistä. Räätälöimällä viestinsä tietyille ryhmille yritykset voivat tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaammin ja saavuttaa markkinointitavoitteensa. Mainonnan kohdentamisen tärkeimpiä hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

01.Brändin tunnettuuden lisääntyminen

Kun yritykset kohdentavat mainontansa tietyille asiakassegmenteille, ne tavoittavat todennäköisemmin kohdeasiakkaansa. Tämä lisääntynyt tietoisuus brändistä voi johtaa asiakkaiden ja myynnin lisääntymiseen.

02.Merkityksellisemmät viestit

Kohdentamalla mainonnan tietyille segmenteille yritykset voivat varmistaa, että niiden viestit resonoivat kohderyhmässä. Tämä merkityksellisyys voi johtaa sitoutuneempiin asiakkaisiin ja suurempaa määrään konversiota eli markkinointikampanjoiden konversioprosentti kasvaa.

03.Suurempi sitoutumisaste

Kun kuluttajat kokevat, että mainos on juuri heille suunnattu, he kiinnittävät todennäköisemmin huomiota viestiin ja sitoutuvat siihen. Tämä lisääntynyt sitoutuminen voi johtaa suurempaan brändiuskollisuuteen ja toistuvaan kaupankäyntiin.

04.Pienemmät kustannukset

Kohdennetun mainonnan ansiosta yritykset voivat keskittää resurssinsa tiettyihin ryhmiin, mikä voi alentaa markkinoinnin kokonaiskustannuksia.

05.Parempi ROI

Koska kohdennettu mainonta on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa, se johtaa yleensä suurempaan sijoitetun pääoman tuottoon (ROI) kuin muut markkinointistrategiat.

06.Enemmän tietoa kohderyhmästä

Kohdennetun mainonnan avulla yritykset voivat saada arvokasta tietoa kohdekuluttajiensa tarpeista ja toiveista. Näitä tietoja voidaan käyttää tulevien markkinointikampanjoiden ja -strategioiden parantamiseen.

07.Lisääntynyt myynti

Viime kädessä jokaisen yrityksen tavoitteena on lisätä myyntiä. Kohdennettu mainonta voi auttaa yrityksiä saavuttamaan tämän tavoitteen lisäämällä brändin tunnettuutta, sitoutumista ja konversioita.

Miten kohdennettua mainontaa käytetään digitaalisessa markkinoinnissa

Kohdennettua mainontaa voidaan käyttää digitaalisessa markkinoinnissa monin eri tavoin, ja jokaisella kanavalla on ominaispiirteensä. Näitä ovat hakukoneet, sosiaalisen median alustat, sähköposti ja Dispaly-mainonta. Kukin näistä kanavista tarjoaa omat ainutlaatuiset mahdollisuutensa mainosten kohdentamiseen tietyille kohderyhmille.

Kohdentamista voidaan tehdä esimerkiksi

 • kiinnostusten perusteella
 • demografian perusteella
 • psykografian perusteella
 • käyttäytymisen pohjalta
 • teknologian käytön pohjalta
 • yrityksen tietojen pohjalta (firmografia)
 • käytettyjen hakusanojen perusteella
 • tiettyä kohderyhmää kiinnostavan videon avulla
 • valmiiksi jaettujen segmenttien perusteella – sähköpostimarkkinointi
 • aikaisemmat ostotottumukset
 • sekä kaikkien näiden variaatiot ja yhdistelmät

Viime kädessä paras tapa määrittää, mitkä kanavat ovat yrityksellesi tehokkaimpia, on kokeilla ja nähdä, mikä toimivat sinulle parhaiten.

Missä kanavissa voidaan kohdennettua mainontaa käyttää?

Miten mainontaa kohdennetaan hakukoneissa?

Hakukonemarkkinointi on verkkomainonnan muoto, joka kohdistuu käyttäjiin, jotka etsivät aktiivisesti tiettyjä avainsanoja hakukoneen kautta. Ollakseen tehokas mainostajien on valittava huolellisesti avainsanat, joihin he haluavat kohdistaa mainonnan. Avainsanoja valittaessa on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten avainsanan suosio, avainsanasta käytävä kilpailu ja avainsanan merkitys mainostajan tuotteille tai palveluille. Kun mainostaja on valinnut luettelon avainsanoista, hän voi luoda mainoskampanjoita, jotka kohdistuvat näihin avainsanoihin. Mainokset näkyvät hakukoneen tulossivun sponsoroitujen tulosten osiossa, ja ne kohdistetaan käyttäjille, jotka etsivät valittuja avainsanoja. Kun hakukonemarkkinointi kohdistetaan käyttäjiin, jotka ovat jo kiinnostuneita yrityksen tarjoamista tuotteista, se voi olla tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Hakukonemainontaa voi tehdä ainakin:

Miten mainontaa kohdennetaan sosiaalisen median kanavissa?

Sosiaalisen median alustat ovat toinen tehokas tapa kohdentaa mainoksia tietyille kohderyhmille. Sosiaalisessa mediassa mainostajat voivat mainosten kohdentamisessa käyttää monia eri kriteerejä, kuten seuraavia kiinnostuksen kohteet, demografiset tiedot, sijainnit ja käyttätyminen internetissä. Kohdentamista voi tehdä tehokkaasti ainakin seuraavissa some-kanavissa:

Miten mainontaa kohdennetaan display mainnonnassa ja missä display mainoksia näytetään?

Nettiä selatessasi oletko koskaan huomannut mainoksia, jotka näyttävät siltä kuin ne olisivat räätälöityjä sinulle? Tämä johtuu siitä että sinulle mainostetaan selaimen evästeiden avulla, joita verkkosivut jättävät selaimeeseesi vierraillessasi niissä. Evästeistä ollaan luopumassa yksityissyydensuojan nojalla ja tilalle on tulossa anonyymimpi versio lähiaikoina. Display mainoksia näytetään ainakin seuraavilla alustoilla:

Kohdentaminen videoiden katselun avulla Youtubessa

Katselet suosikki tubettajaasi, voi olla että yhtäkkiä näet mainoksen tuotteesta, jonka ostamista olet harkinnut. Se ei ole sattumaa, sillä YouTube käyttää monimutkaista algoritmia mainosten kohdentamiseen käyttäjien kiinnostuksen kohteiden, hakuhistorian ja demografisten tietojen perusteella. Keräämällä tietoja siitä, mitä käyttäjät katsovat ja mistä he pitävät, YouTube pystyy näyttämään heille mainoksia, jotka ovat todennäköisemmin relevantteja ja kiinnostavia. Tämä auttaa yrityksiä tavoittamaan kohderyhmänsä tehokkaammin ja auttaa YouTubea myös tuottamaan tuloja. Mainostaja voi myös valita tiettyjä videoita, joita näytettäessä mainokset näkyvät.

Sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinointia voidaan tehdä kohdennetusti sähköpostilistalla oleviin asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin jotka ovat antaneet markkinointiluvan liittyessään sähköpostilistalle. Listalla olevat voidaan segmentoida eri asiakassegmentteihin ostojen ja kiinnostuksen perusteella. Kiinnostusta voidaan tiedustella kyselyjen kanssa ja automaattisesti havaita sen perusteella minkä tyyppinen sisältö häntä kiinnostaa verkkosivulla tai minkä aiheen sähköposteja hän avaa.

Miten kohdentaminen digitaalisessa markkinoinnissa eroaa perinteisestä mediamainonnasta

Kohdentaminen digitaalisessa markkinoinnissa

Internetin aikakaudella yrityksillä on käytettävissään runsaasti dataa, jota voidaan käyttää mainonnan kohdentamiseen oikeille asiakassegmenteille. Näihin tietoihin sisältyy kaikkea demografisista tiedoista selaushistoriaan, kiinnostuksen kohteisiin ja ostettuihin tuotteisiin. Näiden tietojen avulla voidaan luoda hyvin kohdennettuja kampanjoita, jotka on suunniteltu tavoittamaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan.

Kohdentaminen perinteisessä markkinoinnissa

Sen sijaan perinteinen mediamainonta sisältää vähemmän kohdentamismahdollisuuksia. Televisio- ja radiomainokset lähetetään laajalle yleisölle, ja printtimainoksia näkevät usein ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneita mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Perinteisen mainonnan kohdentamista kehitetään koko ajan ja asia ei ole näin mustavalkoinen. Esimerkiksi radiomainontaa voidaan tehokkaasti kohdentaa paikallisradioiden avulla tiettyyn kaupunkiin, maakuntaan ja tiettyyn lähetysaikaan. Ja jokaisen kanavan kuuntelijakunta edustaa tiettyä tutkittua demografiaa, joten iät, sukupuolet ja sosiaaliluokat tunnetaan tarkkaan radiokanavilla. Digitalisaation myötä televisiomainoksia voidaan jakaa kohdennetusti tietyille maakunnille tai kaupunkeihin.

Kuitenkin nyrkkisääntönä voidaan todeta että yritykset, jotka haluavat tavoittaa tietyn rajoitetun asiakassegmentin, menestyvät todennäköisemmin digitaalisessa markkinoinnissa kuin perinteisessä mediamainonnassa. Mainonta oli aikaisemmin vain isompien yritysten etuoikeus, mutta digimainonta toi kannattavan mainonnan myös pienyrityksille.

Miten luodaan kohdentamista varten tarvittavat ostajapersoona?

Mainonnassa kohderyhmä on avainasemassa. Sinulla voi olla maailman upein tuote, mutta jos et mainosta oikeille ihmisille, et saa aikaan myyntiä. Siksi on niin tärkeää luoda ostajapersoona, ennen kuin alat laatia mainosstrategiaa ja valita mainonnan kanavia ja kohdistamiskeinoja.

Ostajapersoona on kuvitteellinen esitys ihanneasiakkaastasi, joka perustuu demografisiin tietoihin, kiinnostuksen kohteisiin ja muihin tekijöihin. Kun sinulla on selkeä käsitys siitä, kenelle kohderyhmäsi on suunnattu, voit alkaa suunnitella mainostekstejä, jotka puhuttelevat heitä suoraan. Ja kun tunnet ostajapersoonasi ja tiedät kenelle puhut, saat todennäköisemmin aikaan myynnin. Älä siis odota – aloita ostajapersoonan luominen jo tänään!

Mitä eroa on asiakassegmentillä ja ostajapersoonalla?

Markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää asiakassegmentin ja ostajapersoonan välinen ero.

 • Asiakassegmentti on ryhmä ihmisiä, joilla on samankaltaisia ominaisuuksia ja joilla on todennäköisesti samanlaiset tarpeet ja toiveet.
 • Ostajapersoona taas on kuvitteellinen esitys ihanneasiakkaastasi. Siinä otetaan huomioon muun muassa demografiset tekijät, käyttäytymismallit, motiivit ja jopa psykografiset tekijät.

Vaikka asiakassegmentit voivat auttaa antamaan yleiskuvan siitä, ketkä ovat kohdemarkkinasi, ostajapersoonat antavat yksityiskohtaisemman kuvan, jota voidaan käyttää kohdennettujen markkinointikampanjoiden luomiseen.

Miten web-analytiikkaa käytetään mainonnan kohdentamisessa?

Web-analytiikkaa ja sosiaalisen median analytiikkaa voidaan käyttää mainosten kohdentamiseen monin eri tavoin. Verkkoliikennemalleja tutkimalla yritykset voivat tunnistaa, mitkä väestöryhmät todennäköisimmin konvertoivat. Vastaavasti sosiaalisen median analytiikkaa voidaan käyttää mainosten kohdentamiseen kiinnostuksen kohteiden, demografisten tietojen ja jopa sijainnin perusteella. Hyödyntämällä web- ja sosiaalisen median analytiikan tietoja yritykset voivat luoda kohdennetumpia mainoskampanjoita, jotka todennäköisemmin johtavat konversioihin. Yhä kilpaillummilla markkinoilla mainosten kohdentaminen on tärkeää yrityksille, jotka haluavat pysyä kehityksen kärjessä ja tehdä mainontaa tuottavasti.

Yhteenveto kohdennetusta mainonnasta

Kohdennettu mainonta on markkinoinnin muoto, jossa mainoksia toimitetaan tietyille asiakkaille, joiden on todettu olevan todennäköisemmin kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta. Tällaista mainontaa voidaan tehdä eri markkinointikanavien kautta, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen median, sekä perinteisen median, kuten television ja radion kautta. Yritykset käyttävät erilaisia menetelmiä asiakkaidensa kohdentamiseen, kuten demografista kohdentamista (kohdentaminen perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai yhteiskuntaluokkaan), kiinnostuksen kohdentamista (kohdentaminen perustuu siihen, mistä asiakas on kiinnostunut) ja käyttäytymiseen perustuvaa kohdentamista (kohdentaminen perustuu aiempaan käyttäytymiseen). Lisäksi yritykset voivat kohdentaa netin käyttäjiin, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa heidän mainostensa kanssa, mutta eivät ole vielä tehneet ostoksia (evästeet). Kohdistettu mainonta tarjoaa yrityksille monia etuja, kuten suuremman ROI:n ja paremman bränditietoisuuden. Sen avulla yritykset voivat myös tavoittaa rajatut asiakassegmentit tehokkaammin kuin perinteisellä mediamainonnalla. Käyttämällä kohdennettua mainontaa oikein yritykset voivat saavuttaa haluamansa markkinointitavoitteet ja parantaa tulostaan. Kohdennettu markkinointi on pysyvä markkinoinnin trendi, joten siihen kannattaa panostaa 👋

Usein kysyttyä kohdentamisesta

Mitä on kohdennettu mainonta?

Kohdennettu mainonta on markkinointimuoto, jossa mainoksia toimitetaan tietyille asiakkaille, joiden on todettu olevan todennäköisemmin kiinnostuneita tuotteesta tai palvelusta.

Miten mainontaa kohdennetaan?

Mainontaa kohdennetaan tyypillisesti eri kanavien kautta, mukaan lukien digitaalinen media, kuten verkkosivustot ja sosiaalinen media, sekä perinteinen media, kuten televisio ja radio. Yritykset käyttävät erilaisia menetelmiä asiakkaidensa kohdentamiseen, kuten demografista kohdentamista (iän, sukupuolen tai yhteiskuntaluokan perusteella tapahtuva kohdentaminen), kiinnostuksen perusteella kohdentamista ja käyttäytymiseen perustuva kohdentaminen, ostokäyttäytymiseen perustuvaa kohdentamista sekä firmografiaan ja teknografiaan perustuvaa kohdentamista.

Mitä eroa on kohdennetulla mainonnalla ja sosiaalisella myynnillä?

Kohdennettu mainonta on markkinointia, jossa käytetään ostajapersoonan demografisua tietoja, maantieteellistä sijaintia, kiinnostuksen kohteita tai vaikka ostohistoriaa. Sosiaalinen myynti on sosiaalisen median alustojen käyttämistä yhteyden luomiseen potentiaalisiin asiakkaisiin ja suhteiden rakentamiseen. Siihen voi kuulua esimerkiksi hyödyllisen sisällön luominen, keskusteluihin osallistuminen, henkilökohtaisten neuvojen ja konsultaation tarjoamista. Sekä kohdennettu mainonta että sosiaalinen myynti voivat olla tehokkaita tapoja tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, mutta ne eroavat toisistaan lähestymistavoiltaan ja painopisteiltään.

« Alkuun