Digitalisaatio

Digitalisaatio termille ei ole vakiintunutta määritelmää, mutta sille on tunnusomaista modernien teknologioiden hyödyntäminen tavalla, joka muuttaa perinpohjaisesti toimintaa tuottaen merkittävää arvoa. Arvoverkostot, kuluttajajistuminen, uudet liiketoimintamallit ja asiakkaiden kanssa tehty nopeasyklinen tuotekehitys ovat digitalisaatiolle tyypillistä. Gartnerin mukaan kyseessä on teknologian kehittymisen myötä kasvanut paradigmamuutos ja digitaalisen evoluution seuraava vaihe. Digitalisaatiossa asiakas on keskiössä ja yksinkertaistettuna digitalisaation vaikutus muuttaa arkeamme.

Digitalisaatio (Wikipedia)
Tämä artikkeli käsittelee liike-elämän ja julkishallinnon muutosta. Digitaalisuus käsittelee asian teknistä puolta.

Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Sen voidaan katsoa alkaneen 1980-luvun kotitietokoneiden käyttöönotosta. Lisäksi yhteisöllisyyden ja kansalaisdemokratian vaikutuskanavat ovat laajentuneet. Digitalisaatio on poistanut aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia kansalaisten vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Digitalisaatio on monimuotoistanut palvelutyötehtäviä. Kehityskulku on muuttanut liiketoimintamalleja ja luonut uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia.

« Alkuun