Mitä tarkoittaa sähköpostimarkkinointi

Mitä on sähköpostimarkkinointi?

Noin puolet maailman väestöstä käyttää sähköpostia. Miten tehdä vaikuttavaa sähköpostimarkkinointia ja mitkä ovat parhaat mittarit? Lue lisää!

Sähköpostimarkkinointi määritelmä   

Mitä on sähköpostimarkkinointi? Sähköpostimarkkinointi on markkinointia sähköpostiviestien välityksellä. Markkinoinnin muodoista sähköpostimarkkinointi on yksi kustannustehokkaimmista ja suosituimmista. Eri tutkimusten mukaan 80-90 % yrityksistä tekee sähköpostimarkkinointia.

Digitaalisen markkinoinnin käsite

Sähköpostimarkkinointi on yksi yritysten käytössä oleva, digitaalisen markkinoinnin osa-alue nettisivujen, mobiilimarkkinoinnin, hakusanamainonnan, hakukoneoptimoinnin, sisältömarkkinoinnin, vaikuttajamarkkinoinnin ja display – mainonnan ohella.

B2C & B2B

Sähköpostin kautta markkinoimalla voi tavoittaa nykyisiä ja potentiaaleja asiakkaita. Sähköpostimarkkinointi toimii niin kuluttajille suunnatussa B2C-markkinoinnissa (Business to Customer) kuin toisille yrityksille suunnatussa B2B-markkinoinnissakin (Business to Business).

Sähköpostimarkkinoinnin hyödyt yritykselle

 1. Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokasta.
 2. Sähköpostimarkkinointi on osa markkinoinnin automaatiota.
 3. Sähköpostilistalle saadun liidin hankkimisesta ei tarvitse maksaa uudelleen, koska se on jo yrityksen markkinointiautomaation sisällä.
 4. Pitämällä liideihin kevyesti yhteyttä myyntikontaktoinnin jälkeen, voidaan tukea näiden matkaa pikkuhiljaa kohti asiakkuutta.
 5. Sähköposti syventää asiakassuhdetta ostoksen jälkeen ja saa asiakkaan helpommin ostamaan yritykseltä uudestaan.
 6. Uuden palvelun tai kampanjan lanseeraaminen ja markkinoiminen sähköpostilistaan kuuluville kontakteille ei maksa mitään. Riittää, että laatii viestin ja lähettää sen kerralla kaikille.
Mitä on sähköpostimarkkinointi

Sähköpostimarkkinoinnin hyödyntäminen markkinoinnissa

Sähköposti­markkinoinnin voi valjastaa erittäin tehokkaaksi markkinoinnin työkaluksi ylläpitämällä “tervettä” sähköpostilistaa ja kohdentamalla sähköpostiviestit tarkasti.

Sähköpostimarkkinoinnissa ensiarvoisen tärkeää on se, että asiakkaat ovat liittyneet siihen omaehtoisesti esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen.

Sähköpostimarkkinoinnin kautta lähetetyn viestin tulee tuottaa vastaanottajalle lisäarvoa. Yleiset, suurille massoille lähetetyt viestit eivät ole läheskään niin tehokkaita kuin vastaanottajan kiinnostuksen pohjalta tarkasti kohdennetut viestit.

Sähköpostimarkkinoinnilla tavoitellaan: 

 1. Asiakassuhteen syventämistä: Sähköpostimarkkinoinnin avulla asiakkaan voi saada ostamaan uudelleen.  
 2. Asiakaskokemuksen kehittämistä: Oikein kohdennetut ja räätälöidyt sähköpostit parantavat asiakkaan kokemusta yrityksestä ja tuovat henkilökohtaisuuden tuntua.  
 3. Lisäarvoa: Sähköpostitse voidaan esimerkiksi antaa vinkkejä kohderyhmää kiinnostavista asioista.
 4. Myynnin kasvua: Mitä enemmän yrityksen sähköpostilistalle kertyy liidejä, sitä enemmän sähköpostimarkkinointi tuottaa myös tulosta myynnin muodossa.  

Sähköpostimarkkinoinnin avulla voidaan:

 • Tiedottaa kampanjoista ja sesonkiluontoisista ilmiöistä sekä uusista tuotteista ja palveluista. 
 • Kertoa esimerkiksi blogeista ja asiakastarinoista. 
 • Automatisoida markkinointia (markkinoinnin automaatio) esimerkiksi automaattisten viestien sekä kohdennettujen ja räätälöityjen sisältöjen muodossa.  
 • Säästää markkinoinnin kustannuksissa.

4 tapaa kerätä yhteystietoja sähköpostilistalle:  

 1. Alekoodin myöntäminen asiakkaalle, kun tämä tilaa yrityksen uutiskirjeen.
 2. Asiakkaalle voi antaa mahdollisuuden oppaan tai ohjeen tilaamiseen ja lataamiseen sähköpostin kautta.
 3. Webinaarit: Ilmainen osallistumismahdollisuus houkuttaa henkilön mielellään liittymään myös sähköpostilistalle webinaariin ilmoittautumisen yhteydessä. 
 4. Tilauksen yhteydessä asiakkaita voidaan pyytää sähköpostilistan jäseneksi tai lupaa markkinointiin. 

B2B-markkinoinnissa pääsee helposti alkuun myös hankkimalla asiakasdataa eri rekisterien ylläpitäjiltä. Tällöin on tärkeää pitää huolta, että rekisteriseloste on nähtävillä.   

Sähköpostimarkkinoinnin tulosten mittaaminen 

Oikeaoppinen ja tehokas sähköpostimarkkinointi on sekä mitattavaa että myös tuloksellisesti selkeästi seurattavaa. Mittaustulosten avulla yritys voi tarvittaessa myös parantaa ja uudelleen suunnata markkinointiaan.

Parhaat mittarit: 

 • Sähköpostiviestin avausprosentti. 
 • Klikkausprosentti eli viestin sisällössä olevan linkin klikkauskerrat.
 • Eroamiset sähköpostirekisteristä eli ns. sähköpostilistalta. 
 • ROI eli kuinka paljon markkinoinnilla saadaan tuottoa suhteessa rahalliseen investointiin. 

Klikkausprosentti avulla voi seurata, millainen sisältö saa ihmiset klikkaamaan yrityksen nettisivuille.  

5 vinkkiä sähköpostimarkkinointiin!

 1. Laadi lyhyitä, mutta persoonallisia sähköposteja.
 2. Kokeile eri viikonpäiviä ja kellonaikoja sähköpostiviestien lähettämiseen. Yritä löytää yrityksesi kohderyhmälle paras ajankohta. 
 3. Otsikko on ensimmäinen asia, jonka vastaanottaja näkee. Houkuttele otsikolla vastaanottaja kiinnostumaan!  
 4. Huomioi sähköpostiviestien näkymä ja toimivuus mobiilikäyttäjille.
 5. Testaa, tee havaintoja ja opi lisää kohderyhmästäsi! 

B2B sähköpostimarkkinointi

B2B-sähköpostimarkkinoinnin täytyy perustua aina tunnistetun yrityshenkilön sähköpostisoitteeseen. Sähköpostiviestin vastaanottajalle ei koskaan saa näkyä muiden vastaanottajien sähköpostiosoitteet.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton mukaan B2B-kohderyhmälle ei tule lähettää markkinointiviestejä kuluttajahyödykkeistä.

Lisäksi tärkeää on huomioida, että sähköpostitse markkinoivalla yrityksellä on aina vastuu sähköpostimarkkinoinnistaan. Tähän kuuluu sähköpostimarkkinointikieltojen hallinnointi, sähköpostiviestien sisältö ja osoitelähdemerkinnät.

Sähköpostimarkkinoinnin sovellukset

Sähköpostimarkkinoinnin sovellukset ja palveluntarjoajat tekevät sähköpostimarkkinoinnista ketterää. Netistä löytyy paljon erilaisia, ilmaisista muutamaan kymppiin kuukaudessa maksavia vaihtoehtoja. Valittavana on erilaisia paketteja ja maksusopimuksia.

Suosittuja sähköpostimarkkinoinnin sovelluksia ovat esimerkiksi:

 • Aweber
 • Campaign Monitor
 • Constant Contact
 • MailChimp

Sähköpostimarkkinointi laki

Sähköpostimarkkinointiin olennaisesti liittyvästä rekisterin ylläpidosta ja suoramarkkinoinnista säädetään tietosuojalaissa ja laissa sähköisen viestinnän palveluista.

Tietosuojalaki velvoittaa kertomaan kuluttajille jo tietoja kerätessä, mikäli niitä tullaan käyttämään suoramarkkinoinnissa.

B2C-markkinoinnissa ostetuille listoille markkinointi on kiellettyä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Markkinoinnin automaatio

Markkinointiautomaatiolla tarkoitetaan sitä, ettei ihmistyötä tarvita rutiininomaisissa ja säännöllisesti toistuvissa prosesseissa. Se on oikean sisällön jakelua oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan eli personoidun markkinoinnin skaalaamista ja sisällön automaattista jakelua.

Markkinoinnin automaatio mahdollistaa monien ihmistyön näkökulmasta liian työläiden toimenpiteiden hyödyntämisen markkinoinnissa. Se mahdollistaa myös personoidumman ja oikea-aikaisemman markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myynnin tekemisen.

Yhteenveto

Sähköpostimarkkinointi on pysyvä markkinoinnin trendi. Sen aloittaminen on vaikeampaa kuin vaikka Google mainonnan käynnistäminen, mutta tutkimusten mukaan hyvin pyörivän sähköpostimarkkinointi automaatioiden ROI eli tuotto on kaikkein korkein. Voit saada jopa 36x tuoton jokaiselle siihen sijoitetulle eurolle. Melkein jokainen yritys voi hyödyntää sähköpostimarkkinointia, joten kannustamme etsimään yrityksellesi oma tapa tulla esille tässä tärkeässä markkinointikanavassa.

Lue lisää mitä on sähköpostimarkkinointi Wikipediasta

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa sähköpostimarkkinointi?

Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa yrityksen tekemää, kuluttajille (B2C) tai toisille yrityksille (B2B) suunnattua markkinointia sähköpostiviestien välityksellä.

Miten tehdä sähköpostimarkkinointia?

Kerää sähköpostiosoitteita, tunne kohdeyleisösi, kirjoita kiinnostava otsikko ja luo lukemisen arvoinen sähköpostiviesti. Lähetä sähköpostiviestejä säännöllisesti ja laadi ne tavalla, joka saa asiakkaasi tuntemaan, että heitä kunnioitetaan.

Miten aloittaa sähköpostimarkkinointi?

Aloita sähköpostimarkkinointi asettamalla tavoitteet, valitsemalla yrityksellesi sopiva sähköpostimarkkinoinnin alusta, keräämällä sähköpostiosoitteita ja luomalla tervetulokirje, johon voit liittää esimerkiksi alennuskoodin yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin.

Display mainonta määritelmä

Display mainonta tarkoittaa mainoksia, jotka näytetään esimerkiksi display verkostoissa kuten Google Display Network (GDN),
Microsoft Audience Network (MSAN) tai sosiaalisissa kanavissa kuten Facebook. Googlen display-mainosverkostosto kattaa esimerkiksi blogeja, uutissivustoja, YouTuben ja tietysti Gmailin.

Lähteitä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20181050

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

Suomen asiakkuusmarkkinointiliitto ry http://www.asml.fi/asml_wp/wp-content/uploads/B2B-s%C3%A4hk%C3%B6postimarkkinointi-ASML-2013.pdf

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts