Somesuunnitelma 365 päiväksi

Mikä on somekalenteri?

Oletko kuullut somekalenterista? Se on kätevä! Somekalenterin avulla yrityksesi pysyy näkyvillä somessa suunnitelmallisesti, systemaattisesti ja aina oikeaan aikaan laadukkaalla sisällöllä. Lue lisää…

Somekalenteri lyhyesti

Mikä on somekalenteri? Somekalenteri eli sisältökalenteri, somevuosikello (engl. Content Calendar, Social Media Calendar, Editorial Calendar, SMM Plan) on yrityksen somesuunnitelma vuoden tulevista somepäivityksistä ja -julkaisuista. Vuoden somepäivitykset voidaan myös täyttää kalenteriin etukäteen.

Somekalenterin avulla sosiaalinen media haltuun

Sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä digitaalisen markkinoinnin kanavista ja välttämätön osa monikanavaista viestintää ja markkinointia. Yrityksen visio, strategia ja myynti toimivat runkona somesuunnitelmassa, mikä taas toimii kehyksenä viestinnälle ja markkinoinnille.

Sisällöntuotanto ja viestintä voi olla tekstiä, kuvia ja videoita. Eri kanavat (esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter ja TikTok) ovat hyvin erityyppisiä keskenään. Somekalenterista näkyy, missä some-kanavissa yritys on läsnä ja minkälaista sisältöä tuotetaan mihinkin kanavaan.

Somekalenterin käyttäminen on yksi konkreettinen keino helpottaa uusien sisältöjen suunnittelua ja tuottamista. Kalenterin avulla pystytään määrittelemään myös eri somekanavien säännöllinen päivitysrytmi.

Kun kilpailu alalla on kovaa, sisällön avulla voi erottua edukseen. Ihmiset vertailevat ja valitsevat palveluja paljon nettisisältöjen ja toisten suositusten perusteella. Huolellinen suunnittelu kannattaa. Hyvin toteutettu somesuunnitelma lisää laadukasta somenäkyvyyttä.

Yrityksen somekalenteri – hyödyt

 • Aikaa säästyy merkittävästi, kun sisällöt on kirjattu ainakin alustavasti valmiiksi. Tällöin sosiaalinen media ei vaadi viikoittaista luovuuden harjoittamista.
 • On helpompaa muistaa sesongit ja muut tärkeät päivämäärät.
 • Aktiivisen somen pyörittäminen ketteröityy.
 • Suunnitelmallisesti eri somekanaviin tuotettu sisältö pitää viestinnän tyylin ja sävyn yhtenäisenä.
 • Sosiaalisen median kalenteri tuo säännönmukaisuutta ja laatua someviestintään.
 • Vastuun jakaminen helpottuu.
 • Valmis kalenteri on helppo jakaa eteenpäin. On tärkeää, että yrityksessä kaikki pysyvät kartalla tulevista teemoista ja sisällöistä.
Mikä on somekalenteri?

Somekalenteri ja markkinointi

Ensimmäisenä askeleena on tärkeää pohtia, mihin kohderyhmää halutaan ohjata – kotisivuille vai ehkäpä jollekin sosiaalisen median kanavalle.

Usein sisältöjä haluttaisiin tehdä enemmän, mutta aika- ja henkilöresurssien puute nousevat haasteiksi. Oikeastaan suurimpana ongelmana saattaa olla käytettävissä olevien resurssien tehoton hyödyntäminen johtuen kehnosta suunnittelusta. 

Sisältökalenterissa olisi hyvä näkyä ainakin:

 • Sisällön aihe
 • Sisältötyyppi (teksti, kuvia, video tms.)
 • Julkaisukanava
 • Julkaisuaika
 • Vastuuhenkilö

Some julkaisukalenteri pohja

Erilaisia somekalenteripohjia löytyy verkosta runsaasti sekä ilmaisena että maksullisena. Kalenterin voi koostaa myös vaikkapa Excelillä. Jos sisältösuunnitteluun osallistuu useampia henkilöitä, kalenterista kannattaa tehdä jaettava. Esimerkiksi ilmaisen Google Sheets -työkalun avulla voi luoda kalenteripohjan, jota suunnitteluun osallistuvat voivat täydentää omalta työkoneeltaan.

Sisällön tavoite ja käytetyt kanavat

Tavoitteet vaikuttavat siihen, kenelle, mitä, missä ja kuinka usein sisältöjä julkaistaan. Tavoitteiden näkyväksi tekeminen yhdenmukaistaa myös koko tiimin toimintaa.

Väestöstä 75 % käyttää Facebookia, 66 % Youtubea, 35 % Instagramia ja 19 % LinkedIniä. Somekanavat kannattaa valita sen mukaan, missä juuri sinun asiakkaasi ovat. 1-2 kanavaa riittää.

Kanavien valinta auttaa määrittelemään, minkälaisen sisällön luomiseen tulisi keskittyä – blogiteksteihin Instagram-kuviin, Youtube-videoihin vai Facebook-julkaisuihin. Olemalla läsnä useilla eri kanavilla ja monenlaisilla sisältötyypeillä voi tavoittaa enemmän katsojia.

Aktiivisuus usealla eri kanavalla vaatii kuitenkin yritykseltä enemmän resursseja. Mielenkiintoisen sisällön julkaiseminen silloin tällöin ei riitä, vaan postausaikataulun täytyy olla säännöllinen.

Sisältöjen ajoittaminen kalenteriin

Käytä varsinaista kalenterivuotta pohjana, kun suunnittelet sisältöjä. Tämän jälkeen merkitse ylös kaikki tärkeät tapahtumat, joiden ympärille haluat julkaista sisältöä – vuodenajat, lomat ja juhlapyhät, alan messut, seminaarit ja koulutukset sekä muut merkkipäivät.

Maksettu markkinointi lisää näkyvyyttä ja on myös on helppo ja usein edullinenkin tapa nostaa esiin jotain ajankohtaista. Somesuunnitelmaan merkitään, milloin kampanjoidaan ja mitä.

Ajankohtien merkkaaminen auttaa hahmottamaan jo etukäteen, minkälaista sesonkeihin liittyvää sisältöä tarvitaan ja millaista työmäärää.

Kun kaikki edellä mainitut vuodenaikoihin ja tapahtumiin liittyvät merkinnät ovat kalenterissa, jää todennäköisesti vielä paljon tilaa muulle sisällölle. Ideoi vaihtelevia sisältöjä, jotta niiden seuraaminen pysyy mielenkiintoisena. Sisällöt voivat olla muun muassa:

 • Teema- ja ajankohtaispostauksia.
 • Sarjapostauksia vaikkapa opetuksellisesta näkökulmasta.
 • Asiantuntija-artikkeleita ja vieraskynäkirjoituksia.
 • Lehdistötiedotteita tutkimustuloksista, uuden tuotteen lanseeraamisesta tai yrityksen kansainvälistymisestä.
 • Vuodenaikaan tai juhlapyhiin liittyviä tervehdyksiä.
 • Kuvia ja videoita tapahtumista, kampanjoista, projekteista ja tuotteista.
 • Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden haastatteluja.
 • Kiinnostavia ja hauskoja yksityiskohtia yrityksestä ja työntekijöistä.
 • Ajattomia teemoja.
 • Sisältökalenteriin paikka, minne voi helposti kerätä uusia sisältöideoita.

Käytä aikaisempia sisältöjä hyödyksi. Vanhoja postauksia voi kierrättää ja päivittää eri kanavien välityksellä. Hyödynnä myös dataa esimerkiksi CRM-järjestelmästä tai asiakaskyselyistä.

Aikaisemmat sisällöt ja ajattomat teemat

Aikaisempia sisältöjä on muutenkin hyvä tarkistaa ja päivittää aika ajoin ammattimaisen ja luotettavan kuvan antamiseksi. Päiväämällä artikkelit lukijat tietävät tiedon olevan ajantasaista.

Ajattomat teemat pysyvät aina relevantteina ja niitä etsitään hakukoneilla jatkuvasti. Vanhoja, ajattomia artikkeleita on helppo jakaa uudelleen linkkaamalla niitä uusiin, saman aiheisiin sisältöihin tai muokkaamalla muihin kanaviin. Ajatonta sisältöä on hyvä olla aina varastossa, jotta kiireisimpinä aikoina on postattavaa, vaikkei ehtisikään luoda uutta sisältöä.

Vastuunjako, julkaisutiheys ja deadlinet

Vastuunjako sisältöjen luomisesta on hyvä olla näkyvissä. Vastuun voi jakaa somekanavien mukaan tai esimerkiksi vastuuviikoittain eri työntekijöille.

Kuinka usein voit realistisesti julkaista uutta sisältöä? Jos kalenterisi on liian täynnä, sisältö kärsii. Sisältöä pitää kuitenkin olla tarpeeksi säännöllisen kävijäliikenteen ja arvon luomiseksi asiakkaillesi. Sisältökalenteri auttaa huomaamaan yrityksesi kiireisimmät ajat.

Suunnitelmaan tulisi merkata määräajat, jotta sisällönluonti etenee hyvissä ajoin. Sisältökalenterin tulisi olla kuitenkin myös joustava ja taipua vaikkapa toimialan tapahtumiin nopeastikin. Tällöin voi siirtää julkaistaviksi suunniteltuja, ajattomampia sisältöjä myöhemmäksi.

Seuranta, päivittäminen ja kehittäminen

Muista päivittää ja seurata suunnitelmaasi! Mitä pidemmälle sisältö on siis suunniteltu, sitä paremmin sisältövirta pysyy katkeamattomana. Ota sisältökalenteriin aikaa myös oman toiminnan tarkastelulle.

Seuraa, mitkä sosiaalisen median postaukset ovat herättäneet eniten keskustelua, mitä on jaettu eteenpäin ja kuinka paljon on saatu näkyvyyttä. Tämä auttaa kehittämään ja tuottamaan entistä kiinnostavampaa ja sitouttavampaa sisältöä.

Millaista sisältöä sosiaalisessa mediassa kannattaa julkaista

Somesuunnitelma kannattaa rakentaa laadukkaan asiantuntijasisällön ympärille. Kun artikkelit, blogitekstit, asiakaskertomukset ja referenssit kulkevat loogisesti somekalenterin mukaisesti teema kerrallaan, se tuo säännöllisyyttä someviestintään. Sesongit, tapahtumat ja merkkipäivät tuovat vastapainoa asiantuntijasisällöille.

Kaikki kohderyhmää koskeva ammattisisältö sekä tuote- tai palvelutieto on kiinnostavaa. Pyri postauksien kautta tiedottamaan, auttamaan, osallistamaan, viihdyttämään ja hoivaamaan potentiaaleja asiakkaitasi.

Oman osaamisen ja vinkkien jakaminen on toimivampaa markkinointia kuin suora myyminen, mikä usein lähinnä ärsyttää. Hyvää sisältöä luetaan ja jaetaan. Ajatonta sisältöä luetaan pitkään julkaisun jälkeenkin.

Yrityksen työntekijöiden esiin nostaminen ja arkiset tilannepäivitykset tuovat henkilökohtaisuutta yrityskuvaan. Arkiset tilannepäivitykset tuovat yrityksen ihmistä lähelle ja tukevat monipuolista somesuunnitelmaa. Ajankohtaisiin uutisiin tarttumalla luodaan taas vaikutelmaa ajan tasalla olevasta yrityksestä.

Useamman sisällön suunnittelu yhdellä kertaa säästää aikaa ja päästää luovuuden irti. Mikäli haluat vapauttaa omat voimavarasi muuhun työhön, ota yhteyttä ulkopuoliseen sisällöntuottajaan. Tässäkin tilanteessa ideoi itse sisällöt, sillä olet oman alasi ja asiakkaittesi paras asiantuntija.

Somesuunnitelma pohja – ota huomioon

 1. Tunnista kohderyhmäsi.
 2. Laadi tavoitteet ja päätä mitä, miksi, miten ja missä.
 3. Pidä idealistaa sisältöaiheista.
 4. Päätä julkaisutiheys.
 5. Käytä kalenterivuotta pohjana julkaisusuunnitelmalle ja lisää siihen tärkeät tapahtumat.
 6. Käytä aikaisempia sisältöjä ja ideoita hyödyksi.
 7. Vastuunjako sisältöjen tuottamiselle.
 8. Ota aikaa tekemiselle ja tee useampi päivitys samalla kertaa.
 9. Julkaisujen ajastus.
 10. Mittaa, analysoi ja kehitä suunnitelmaa.

Kotimaisia maksullisia ja ilmaisia somekalentereita

Loov

Loovin maksullinen kalenteri sisältää somejulkaisuideat vuoden jokaiselle päivälle. Lisäksi somekalenterissa on 50 seuraajia sitouttavaa ja aktivoivaa kysymystä, 50 inspiroivaa lainausta ja mietelausetta, lukuisia keskustelua avaavia ideoita, rentoja julkaisuaiheita sekä juhlapyhät.

Niku Creative

Niku Creativen somekalenterista on kolme versiota. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu versio on ilmainen, yritys- ja koulutuskäyttöön tarkoitetut maksullisia. Somekalenterissa on postausidea kuun jokaiselle päivälle. Aiheet vaihtuvat suunnitelmallisesti, jotta kanavan sisältö pysyy mielenkiintoisena.

Makum

Makumin ilmaisessa somekalenterissa on viisi erilaista julkaisuteemaa, joiden ympärille on helppo ideoida: “Brändää”, “Tiedota”, “Auta”, “Viihdytä” ja “Osallista”. Sekoittelemalla teemoja somesisältö pysyy monipuolisena ja somekanava kiinnostavana. Lisäksi kalenterissa on valmiita julkaisuideoita.

Miten aikatauluttaa sosiaalista myyntiä somekalenterin kanssa?

Markkinoijana etsit varmasti aina tapoja lisätä myyntiä ja kasvattaa tulosta. Entä jos siihen olisi keino, joka ei edellyttäisi kovaa myyntiä tai aggressiivista markkinointia – nimittäin sosiaalinen myynti ? Sosiaalisessa myynnissä on kyse suhteiden rakentamisesta potentiaalisiin asiakkaisiin sosiaalisen median avulla. Ottamalla heihin yhteyttä aidolla tavalla voit rakentaa luottamusta ja uskottavuutta, mikä voi lopulta johtaa myyntiin. Ja mikä parasta, se voidaan tehdä nykyisillä sosiaalisen median alustoilla. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit integroida sosiaalisen myynnin sosiaaliseen kalenteriisi:

Luo somepreesensiäsi säännöllisesti

Varaa aikaa säännöllisille yhteydenpidolle sosiaalisen median verkostosi kanssa. Tämä voi olla mitä tahansa viikoittaisista Facebook Live -tilaisuuksista kuukausittaisiin Twitter-keskusteluihin. Tärkeintä on olla johdonmukainen, jotta ihmiset tietävät, milloin he voivat odottaa sinua.

Luo ja arvokasta sisältöä

Luottamuksen ja uskottavuuden rakentamiseksi sinun on jaettava arvokasta sisältöä, jota yleisösi pitää hyödyllisenä. Tämä voi olla blogikirjoituksia, infografiikkaa, alan uutisia jne. Periaatteessa mitä tahansa, mikä auttaa heitä liiketoiminnassaan tai henkilökohtaisessa elämässään. Hae lisää ideoita artikkelista: Mitä on sisällöntuotanto?

Ole helposti lähestyttävä ja näytä persoonallisuutesi

Muista, että sosiaalisessa mediassa on kyse inhimillisyydestä. Älä pelkää näyttää persoonallisuuttasi ja anna ihmisten tutustua sinuun. Tämä aitous auttaa huomattavasti rakentamaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin.

Muita somekalentereita

Yhteenveto

 • Aikaa säästyy merkittävästi, kun sisällöt on kirjattu ainakin alustavasti valmiiksi. Tällöin sosiaalinen media ei vaadi viikoittaista luovuuden harjoittamista.
 • On helpompaa muistaa sesongit ja muut tärkeät päivämäärät.
 • Aktiivisen sosiaalisen median pyörittäminen ketteröityy.
 • Suunnitelmallisesti eri somekanaviin tuotettu sisältö pitää viestinnän tyylin ja sävyn yhtenäisenä.
 • Sosiaalisen median kalenteri tuo säännönmukaisuutta ja laatua someviestintään.
 • Vastuun jakaminen helpottuu.
 • Valmis kalenteri on helppo jakaa eteenpäin. On tärkeää, että yrityksessä kaikki pysyvät kartalla tulevista teemoista ja sisällöistä.

Lue lisää Wikipediasta, mikä on somekalenteri.

Usein kysyttyä

Mikä on somestrategia?

Somestrategia määrittelee kohderyhmän, käytetyt somekanavat ja sisällöt ja kuinka yritys hyötyy somen käytöstä. Sosiaalisen median strategia ohjaa toimintaa ja auttaa tekemään somea systemaattisesti. 

Mitä on somemarkkinointi eli sosiaalisen median markkinointi?

Somemarkkinointi tarkoittaa maksettua mainontaa tai orgaanista eli ilmaista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa Instagramissa. Yritykset siirtävät yhä enemmän painotusta markkinoinnissa sosiaaliseen mediaan.

Miksi somemarkkinointi?

Somemarkkinointi on tehokas ja edullinen keino saada näkyvyyttä yrityksille. Sosiaalisen median kanavien monipuolisuus, kohdentamismahdollisuudet ja mainosmuodot antavat paljon mahdollisuuksia tavoittaa niin nykyiset kuin löytää uusiakin asiakkaita.

Mitä on some-viestintä?

Sosiaaliseen mediaan kuuluvat erilaiset sosiaaliset alustat, joissa viestitään perinteisen yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan kaksisuuntaisesti ja vuorovaikutteisesti yleisön kanssa. Sosiaalisen median käyttäjiä on maailmanlaajuisesti yli 3,4 miljardia.

Miten menestyä somessa?

Onnistunneen digitaalisen markkinoinnin toteuttaminen sosiaalisessa mediassa vaatii tavoitteiden asettamista, suunnitelmallisuutta sekä toteutuksen mittaamista, analysointia ja kehittämistä. Somessa ensisijaista on aitous sekä vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts