Nettisivun verkkosivun tekeminen

Kotisivujen tekeminen

Kotisivut ovat yrityksen markkinoinnin keskipiste ja tärkein uskottavuuden tuoja. Kotisivujen tekeminen ei ole aina yksinkertaista, mutta siihen monta eri menetelmää. Tutustu mitä kotisivut oikein ovat ja mikä menetelmä sopii yrityksellesi…

Kotisivut lyhyesti

Mitä kotisivut ovat? Kotisivut on sama asia kuin nettisivut, verkkosivut, www-sivut ja web-sivut (engl. Home Page, Web Site, Web Page, Home Site, WWW-Site, WWW-Page).

Kotisivut on organisaation, yrityksen, tuotemerkin tai yksityishenkilön esittely internetissä. Ne voi olla myös paikka viestintään tai tietojen keräämiseen tai paikka voi jakaa tietoa, kokemuksia, ideoita ja ajatuksia muille.

Yrityksen kotisivujen tarkoitus on tarjota selkeä, ammattimainen ja houkutteleva kuva yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Kotisivujen kehittäminen on tärkeä tekijä uuden tuotemerkin tai tuotteen lanseeraamisessa ja mainostamisessa. 

Nykyään kaikki tieto etsitään netistä. Netin välityksellä myös vertaillaan tuotteita, palveluja ja palveluntarjoajia. Nettisivut ovat merkittävä työkalu yrityksen markkinointiin verkossa. Kotisivuilla luodaan yritysilmettä, parannetaan asiakaskokemusta ja hankitaan uusia asiakkaita.

Kotisivujen hyödyt yritykselle

Nettisivut palvelevat vanhoja asiakkaita ja tuovat uusia asiakkaita yrityksen myyntisuppiloon. Vaikka nykyään panostetaan paljon erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, eivät perinteiset nettisivut ole menettäneet merkitystään.

8 kotisivujen yritykselle tuomaa hyötyä:

 1. Nettisivut ovat siellä, missä asiakkaatkin ovat – eli verkossa.
 2. Nettisivut tarjoavat kävijöille tarpeellista ja kiinnostavaa tietoa.
 3. Nettisivut tarjoavat asiakkaille enemmän kuin sometili (esimerkiksi Facebook-sivu tai Instagram-tili).
 4. Nettisivut ovat yrityksen digitaalisen markkinoinnin perusta.
 5. Nettisivut rakentavat yrityksen uskottavuutta ja asiantuntijuutta.
 6. Yritys saa yhteydenottoja ja liidejä.
 7. Nettisivut palvelevat kävijöitä ympäri vuorokauden ja ympäri maailman.
 8. Kilpailu on helpompaa verkossa, esimerkiksi suurempien yritysten kanssa.
Katso millaista kotisivua sekä asiakkaasi että Google rakastaa?

Yrityksen nettisivut markkinoinnissa

Sivuston hakukoneystävällisyys parantaa yrityksen löydettävyyttä. Yrityskuvan tai brändi-ilmeen mukainen kokonaisuus houkuttelee kävijöitä. Sivustolle voidaan ohjata mainontaa somekanavista ja bannereista radiokampanjoihin. Nettisivut ovat myös asiakkaille tapa saada yhteys yritykseen.

Hakukoneoptimointi varmistaa hakukonenäkyvyyden

Nettisivuston hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat useat sivuston sisäiset ja ulkoiset tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi sivustolle osoittavat ulkoiset linkit.

Sisäisiin tekijöihin kuuluvat muun muassa sivujen otsikot, title-tagit, metakuvaukset, vaihtoehtoiset tekstit ja kuvien nimet. Tekstisisällössä tulee käyttää netissä aihealueeseen liittyviä hakusanoja. Tätä kutsutaan hakukoneoptimoinniksi (Search Engine Optimization, SEO).

Verkkosivuston hakukoneoptimointi vaatii säännöllisesti toimenpiteitä sivuston julkaisun jälkeenkin. Kun nettisivut ovat olleet käytössä jonkin aikaa, voidaan nähdä mihin suuntaan hakutulokset ja sivuston orgaaninen näkyvyys kehittyvät ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Vaikka tekisi nettisivut itse, ei hakukoneoptimointi välttämättä ole tuttua. Tällöin ota yhteyttä SEO-ammattilaiseen.

Myös säännöllinen sisällöntuotanto nettisivustolle on tärkeää. Google priorisoi hakutuloksissa ajankohtaisen sisällön.  

Kotisivujen responsiivisuus

Kotisivujen responsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivusto skaalautuu ja toimii kaiken kokoisilla näytöillä ja eri laitteilla. Kotisivujen käyttämisen painopiste kallistuu koko ajan enemmän tietokoneista mobiililaitteisiin ja suurin osa lähes kaikkien kotisivujen liikenteestä tulee mobiililaitteiden kautta.

Mobiililaitteiden näyttöjen pieni koko tekee nettisivujen suunnittelusta haastavaa. Nykyään nettisivuja suunnitellaankin ”mobile first” -menetelmällä eli sivusto suunnitellaan ensin mobiiliin ja vasta sen jälkeen tietokonenäkymään.

Kotisivujen nopeus

Kotisivujen tulisi latautua alle 3 sekunnissa. Latausnopeus vaikuttaa sekä sivustovierailijoiden käyttäjäkokemukseen kuin sivuston hakukonenäkyvyyteenkin. Palvelin ja kuvat vaikuttavat usein eniten kotisivujen nopeuteen.

Halvimman palvelimet sijaitsevat usein maapallon toisella puolella, mikä hidastaa sivuston latautumista. Suomalaisille kotisivuille varmin valinta on suomalainen palvelin.

WordPress -sisällönhallintajärjestelmällä tehdylle sivustolle kannattaa hankkia WordPressille optimoitu palvelin. Suuria verkkosivustoja varten ei kannata hankkia tavallista web-hotellia, joka on jaettu usean sivuston kesken.

Mikäli kuvat ovat liian suuria tai niitä on liian paljon, sivujen latautuminen voi hidastua. Verkkosivustolla käytettävien kuvien pakkaamisella voidaan nopeuttaa latautumista.

Kotisivujen käytettävyys

Kotisivujen optimoitu käytettävyys saa käyttäjät löytämään etsimänsä ja tuntemaan olonsa hyväksi tuotteesta tai palvelusta. Kotisivujen käyttökokemus tarkoittaa sitä tunnetta, joka käyttäjälle muodostuu sivuston käytön aikana.

Kun kotisivujen käytettävyys toimii hyvin, sivustolla vierailu on helppoa ja navigointi siellä on loogista niin, ettei vierailijoiden tarvitse “käyttää päätään” löytääkseen etsimänsä. Vierailijoiden pitäisi pystyä ymmärtämään jokaisen sivun sisältö ja tarkoitus muutamassa sekunnissa.

Mitä enemmän käyttäjät joutuvat vaivaamaan päätään sivustolla navigoidessaan, sitä enemmän hankaloituu heidän tutustumisensa ja sitoutumisensa yritykseen ja sen tuotteisiin tai palveluihin.

Tyypillisesti käyttäjät vain ”skannaavat” nettisivun eli yrittävät nopeasti löytää etsimänsä. Sivut tulisikin suunnitella silmäiltäviksi niin, että yhdellä silmäyksellä käy selväksi olennaisimmat asiat myös käyttäjille, jotka eivät tunne yrityksen edustamaan toimialaa.

Vinkkejä käytettävyyteen:

 • Käytä yleisesti käytettyjä käytäntöjä. Näitä ovat esimerkiksi sivuston otsikon sijainti, some-linkit ja hakukuvake.
 • Tee selväksi, kuinka sivustolla navigoidaan eli mitkä sanat tai kuvakkeet ovat linkkejä, mitä eivät.
 • Tee linkkauksista loogisia niin, että navigointi onnistuu helposti, lähes ajattelematta.
 • Etusivulle sopivasti tekstiä: Liian suuri määrä tekstiä hidastaa kävijän tiedon etsintää. Täytesanoja ei kannata kirjoittaa lainkaan. Liian vähäinen tekstimäärä heikentää sivuston hakukonenäkyvyyttä eikä välttämättä anna kävijälle riittävästi tietoa.
 • Pysyvä navigointi sisältää esimerkiksi sivustotunnuksen (logon), tärkeimmät kategoriat, yhteystiedot ja mahdollisesti hakutoiminnon.
 • Koti-painike tulisi olla aina näkyvissä. Se voi olla esimerkiksi yrityksen logo.
 • Jokaisella sivun nimen tulisi olla näkyvissä ja saman nimi tulisi olla myös sivulle ohjaavassa linkkivalikossa.
 • Suurilla sivustoilla kannattaa käyttää murupolkua. Murupolku on ylä- ja alasivuista koostuva linkkipolku, joka näyttää käyttäjälle tämän sijainnin sivustolla.

Sisältömarkkinointi kotisivuilla

Sisältömarkkinointi kuuluu inbound-markkinointiin, jossa tavoitellaan potentiaalisia asiakkaita olemaan itse yhteydessä yritykseen.

Sisältöjä luodaan potentiaalisten asiakkaiden houkuttelemiseksi yrityksen verkkoympäristöön, heitä voitaisiin viedä eteenpäin myyntisuppilossa ja pitää asiakas niin tyytyväisenä, että hän pysyy asiakkaana ja kehuu yritystä muillekin.

Sisältömarkkinointi kotisivuilla keskittyy sisältöihin eli kaikkeen mitä voit lukea ja katsella, kuten tekstit, infograafit, blogit, e-kirjat, kyselyt, kuvat, podcastit, videot ja webinaarit.

Kotisivujen mitattavuus

Google Analytics -mittausjärjestelmä on työkalu kotisivujen kävijöiden seurantaan. Tämä sivustolle asennettava mittausjärjestelmä kertoo, mistä ihmiset sivustolle tulevat ja mitä he siellä tekevät. Kävijäseurannan, mittaamisen ja tulosten analysoinnin avulla pystyy optimoimaan mainontaa.

Verkkosivuston kävijäseurannan hyötyjä:

 • Mahdollistaa markkinoinnin mitattavuuden.
 • Datan pohjalta pystyy kehittämään markkinointia.
 • Mittaamalla voi selvittää, mihin markkinointibudjettia kannattaa kohdentaa.
 • Analytiikan avulla voidaan mitata esimerkiksi verkkokaupan myyntiä euron tarkasti.
 • Kävijäseurannasta saat dataa kävijöistä: ketkä vierailevat sivustolla, mikä on heidän sijainti ja kieli, mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he tekevät sivustolla ja kuinka sivuston sisällä liikutaan sivulta toiselle.
 • Kävijäseurannan tuottamaa tietoa voi hyödyntää nettisivujen käytettävyyden ja tuottavuuden kehittämisessä.
 • Erilaisten digitaalisen markkinoinnin kanavien (esim. Facebook, Instagram, LinkedIn) testaaminen mahdollistuu.

Suomalaisten nettisivujen ylätason domain-tunnus

Moni suomalainen yritys haluaa fi-tunnuksen kotisivuosoitteensa loppuun luomaan mielikuvaa kotimaisuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. fi-tunnus on avoin myös ulkomaalaisten tahojen käyttöön.

fi-maatunnuksen juurinimipalvelimet on hajautettu eri puolille maailmaa. Hajautuksen ansiosta fi-verkkotunnus on 100 % toimintavarma ja nopea missä päin maailmaa tahansa.

Jos sivusto on suunnattu suomenkielisille tai suomalaisille käyttäjille, kannattaa valita fi-domain. fi-verkkotunnuksia hallinnoi Traficom.fi. Verkkotunnuksen rekisteröinti tapahtuu kuitenkin verkkotunnusvälittäjän kautta.

fi-verkkotunnushaun avulla voit myös tarkistaa, onko yritykselle toivomasi verkkotunnus vapaana.

Erilaisia ylätason verkkotunnuksia on kaikkiaan satoja. Yleisimmät niistä ovat kansainväliset tunnukset com, net, org ja info. Jos sivuston kohderyhmä on ulkomailla tai esimerkiksi englanninkielistä, kannattaa valita com-tunnus sen tunnettuuden vuoksi.

Web-hotelli kotisivuille

Web-hotelli on paketti, johon kuuluu nettisivujen ja sähköpostien ylläpitämiseen tarvittava tekniikka selkeänä ja edullisena palveluna. Web-hotelli on kuin verkossa sijaitseva liiketila, jonka voi vuokrata kotisivuja varten.

Pienyrittäjän kotisivut

Jokaisella pienyrittäjälläkin tulisi olla omat nettisivut, jotta yritys on potentiaalisten asiakkaiden löydettävissä. Netti on kuitenkin se paikka, mistä yrityksiä etsitään. Näkyvyyden lisäksi nettisivut mahdollistavat myös tuotteiden tai palveluiden esittelemisen ja liidien keräämisen.

Nettisivut ovat myös täysin yrittäjän hallinnassa, toisin kuin sosiaalisen median kanavat. Sosiaalisessa mediassa (esimerkiksi Facebook) on aina olemassa riski, että tili suljetaan väliaikaisesti tai kokonaan, koska joku ei pidä siitä, kuinka yrittäjä asiansa esittää. Sosiaalisen median asiakaspalvelua saattaa olla myös lähes mahdotonta tavoittaa.

Omat nettisivut takaavat, ettei markkinointi ole pelkästään muuttuvien algoritmien somen varassa. Somekanavat ja nettisivut täydentävät hyvin toisiaan.

Pienyrittäjän kotisivujen rakentaminen alkaa verkkotunnuksen varaamisesta, minkä jälkeen mietitään, millaiset sivut halutaan ja kuka ne tekee. Mikäli et tiedä, kuinka tehdä nettisivut, jotka ovat edustavat, toimivat ja helppokäyttöiset, kannattaa kysyä tarjousta ammattilaiselta.

Muutamankin hyvän kaupan menettäminen huonojen nettisivujen takia saattaa aiheuttaa suuremman rahallisen menetyksen kuin nettisivuston teettäminen ammattilaisella.

Mikäli kuitenkin päädyt tekemään nettisivut itse, ota yhteyttä SEO-ammattilaiseen sivuston hakukoneoptimoimiseksi.

Kotisivujen teko – tee itse kotisivut yritykselle

Voit käyttää kotisivujen tekoon helppoa julkaisujärjestelmää kuten WordPress. Useimmat kotisivutyökalut toimivat samanlaisella periaatteella. Ensin valitaan sopiva kotisivupohja. Pohjaan lisätään omat tekstit ja kuvat.

Lopuksi nettisivut julkaistaan joko kyseisen kotisivutyökalun oman palvelimen avulla tai jossakin web-hotellissa.

Suosituimmat, nettisivujen tekoon tarkoitetut “tee se itse” -kotisivutyökalut:

 • WordPress on ylivoimaisesti maailman suosituin sisällönhallintajärjestelmä (engl. Content Management System, CMS). WordPressistä löytyy monipuoliset ominaisuudet, se on helposti omaksuttavissa ja joustava erityyppisten nettisivustojen luomiseen sekä hinnaltaan kohtuullinen.
 • Wix on aloittelijaystävällinen verkkosivustotyökalu, jonka tekee käteväksi yksinkertaiset “drag and drop” -editointityökalut ja laaja valikoima ominaisuuksia.
 • Webnode on “drag and drop” verkkosivustotyökalu, josta löytyy 3 erilaista sivustotyyppiä: henkilökohtaiset verkkosivut, yritysverkkosivut ja verkkokauppasivustot.
 • SquareSpace-verkkosivustopohja sopii visuaalisesti vaikuttavaa sivustoa tavoitteleville. Ohjelma ei ole markkinoiden helppokäyttöisin, mutta on kuitenkin suhteellisen helposti omaksuttavissa.

Yllä mainittuja nettisivustotyökaluja voit ainakin kokeilla ilmaiseksi. Edistyneemmistä ominaisuuksista pitää kuitenkin maksaa.

Ilmaiset kotisivut

Ilmaisia kotisivuja voi tehdä muutamaan eri paikkaan. Ne eivät ole yhtä joustavia kuin aikaisemmin mainitut vaihtoehdot, mutta joissain tapauksissa niillä pääsee alkuun heti.

Googlen Yritysprofiilin sisältämä kotisivu

Tehdäksesi entiseltä nimeltään Google My Business kotisivun, niin sinun tulee luoda Googlen ilmainen yritystili, joka on tarkoitettu paikallisille yrityksille joilla on fyysinen toimipaikka. Lue lisää vaatimuksista ohjeista.

Sites.google.com – Google Driven sisältämät kotisivut

Jos sinulla gmail-tili niin voit luoda ilmaisen kotisivun Googlen tarjoamaan sites.google.com kotisivualustaan. Tämäkin ilmaissivusto on aika joustamaton ja hankala tehdä, mutta voi toimia jossain tapauksessa.

Erilaiset blogialusta kuten: Blogger

Kotisivun kaltaisia ilmaisia sivustoja voi tehdä myös Bloggerilla. Sivusto näyttää enemmän blogilta, mutta jossain tapauksissa voi toimia hyvinkin yrityksen kotisivuina.

Nettisivujen teko – hinta

Monellakin eri julkaisjärjestelmällä (esimerkiksi WordPress) voit tehdä sivut täysin ilmaiseksi. WordPressin ympärillä kustannuksia voivat aiheuttaa maksullisen ulkoasuteeman tai joidenkin toiminnallisuuksien käyttäminen muutaman kympin tai satasen verran.

Minimissään kustannuksia tulee vuodessa alle satasen verran, sillä verkkotunnus ja webhotelli tarvitaan, jotta verkkosivusto saadaan julkaistua nettiin muiden nähtäville ja löydettäväksi, ja pidettyä siellä.

Muutaman euron sijaan palvelintilasta kannattaa maksaa jopa muutama kymppi kuussa, jolloin per vuosi hintaa tulee joitakin satasia. Isommille sivustoille palvelinhinnat ovat yleensä satasia kuussa. Kalliimpi palvelintila takaa sivustolle toimintavarmuuden ja nopean latautumisen.

Ammattimaiset kotisivut

Nettisivujen teettäminen ammattilaisella maksaa sadoista euroista tuhansiin. Nettisivujen laajuus vaihtelee käyntikorttityylistä isoihin digitaalisiin verkkopalveluihin. Sisällön laajuus ja koodin määrä vaikuttavat hinnoitteluun.

Yhteenveto

Verkkosivut palvelevat vanhoja asiakkaita ja tuovat yritykselle uusia potentiaalisia asiakkaita. Vaikka nykyään panostetaan paljon erilaisiin sosiaalisen median kanaviin, eivät perinteiset verkkosivut ole menettäneet merkitystään. Mitä hakijalle arvokkaampaa ja hyödyllisempää sisältöä kotisivuilla on sitä paremmin se näkyy Googlessa.

8 nettisivujen yritykselle tuomaa hyötyä:

 1. Verkkosivut ovat siellä, missä asiakkaatkin ovat – eli verkossa.
 2. Verkkosivut tarjoavat kävijöille tarpeellista ja kiinnostavaa tietoa.
 3. Verkkosivut tarjoavat asiakkaille enemmän kuin sometili (esimerkiksi Facebook-sivu tai Instagram-tili).
 4. Verkkosivut ovat yrityksen digitaalisen markkinoinnin perusta.
 5. Verkkkosivut rakentavat yrityksen uskottavuutta ja asiantuntijuutta.
 6. Yritys saa yhteydenottoja ja liidejä.
 7. Verkkosivut palvelevat kävijöitä ympäri vuorokauden ja ympäri maailman.
 8. Kilpailu on helpompaa verkossa, esimerkiksi suurempien yritysten kanssa.

Lue Wikipediasta lisää kotisivuista.

Usein kysyttyä

Miten perustaa nettisivu?

Suurin osa nettisivuista rakennetaan julkaisujärjestelmän (esimerkiksi WordPress) avulla. Julkaisujärjestelmää käytettäessä ei tarvitse osata ohjelmointia, vaan nettisivujen teko on helppoa. Lisäksi sivustolle tarvitaan verkkotunnus ja webhotelli.

Kannattaako kotisivut tehdä itse?

Kotisivujen teko on aikaa vievää, mutta sillä voidaan säästää rahaa. Jotta sivusto löytyisivät hyvin hakukoneissa (esimerkiksi Google), tulisi sivujen olla hakukoneoptimoidut. Tätä varten ota yhteyttä ammattilaiseen.

Miten tehdä omat kotisivut ilmaiseksi?

Monellakin eri alustalla (esimerkiksi WordPress) saa pystyyn sivut ilmaiseksi. Nettisivujen tekoon tarkoitettujen kotisivutyökalujen käyttö “drag and drop” -tyyliin onnistuu helposti. Valmiiseen pohjaan lisätään omat tekstit ja kuvat.

Paljonko nettisivujen tekeminen maksaa?

Nettisivujen teettäminen voi maksaa sadoista euroista tuhansiin. Nettisivujen laajuus vaihtelee käyntikorttityylistä isoihin digitaalisiin verkkopalveluihin. Sisällön laajuus ja koodin määrä vaikuttavat hinnoitteluun. Itse voit tehdä ilmaiseksikin.

Mitä WordPress maksaa?

Lähtökohtaisesti WordPress on ilmainen. WordPressin ympärillä kustannuksia voivat aiheuttaa maksullisen ulkoasuteeman tai joidenkin toiminnallisuuksien käyttäminen. Minimissään kustannuksia tulee vuodessa alle satasen verran verkkotunnuksesta ja palvelintilasta.

Lähteitä

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.