Mitä tarkoittaa inbound markkinointi

Mitä tarkoittaa inbound-markkinointi

Tämän päivän maailmassa ostajalla on kaikki valta. Tuotteen tai palvelun löytäminen netistä onnistuu jokaiselta asiakkaalta käden käänteessä. Inbound markkinointi on houkuttelumarkkinointia, jossa hyödyllinen ja innostava teksti tai videosisältö tuo asiakkaat luoksesi. Lue lisää…

Inbound-markkinointi määritelmä

Inbound-markkinointi on asiakaskeskeistä markkinointia, jossa asiakas tulee yrityksesi luokse luomasi sosiaalisen median sisällön vetämänä. Sisältö on auttavaa, kiinnostavaa ja houkuttelevaa. Sisältö on luotu vastaamaan asiakkaan juuri sen hetkiseen tilanteeseen ja tarpeeseen.

Sisällön suunnittelussa käytetään hyväksi syvällistä asiakkaan ostopolun tuntemusta.

Inbound markkinoinnin kulku lyhyesti

Olet luonut asiakkaallesi hyödyllistä sisältöä ja julkaissut sen sosiaalisen median kanavassa tai yrityksen kotisivulla. Potentiaalinen asiakkaasi on hyötynyt jakamastasi tiedosta tai se on jopa ratkaissut osan hänen ongelmistaan “ilmaiseksi”. Saatuasi ihmisen lukemaan sisältöäsi, sinulla on mahdollisuus yrittää jatkaa viestintää pyytämällä häntä liittymään sähköpostilistallesi ladattavan liidimagneetin tai muun houkuttimen avulla. Saatuasi uuden tuttavasi nimen, sähköpostiosoitteen ja markkinointiluvan (GDPR), voitte jatkaa viestintää sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Tämän jälkeen vasta aletaan rakentaa suhdetta potentiaaliseen asiakkaaseen. Hänelle tarjotaan personoidusti häntä kiinnostavaa materiaalia digitaalisen markkinoinnin välineillä: uutiskirjeet, blogit, videot, podcastit, sosiaalisen median viestit ja webinaarit. Näissä auttaa markkinoinnin automaatio ja asiakassegmentointi.

Matkan varrella myyntikin pääsee mukaan ja kauppoja syntyy ja joka käänteessä asiakasta autetaan ja ohjataan.

Lopullinen tavoite inbound- markkinoinnissa on saada tyytyväinen asiakas yrityksen promoottoriksi kertomaan hyvää yrityksestä eteenpäin.

Inbound- markkinoinnin hyötyjä

 • Myyntiä saadaan edistettyä ilman myyjän aktiivista toimintaa. Mahdolliset asiakkaat hakevat itse vastauksia nettiin laittamastasi materiaalista.
 • Asiakas ottaa yhteyttä yritykseen. Yrityksesi säästää aikaa, rahaa ja hermoja kun osa uusista asiakkaista tulee helpommin.
 • Syntyy kauppoja pitkälläkin aikavälillä. Vanha hyvin kirjoitettu artikkeli kotisivulla voi tuoda yrityksellesi asiakkaan keskellä yötä kolme vuotta myöhemmin.
 • Laadukas sisältö verkkosivustolla parantaa näkyvyyttä hakukoneessa
 • Inbound-markkinoinnin avulla syntyneet liidit ovat joko lämpimiä tai kuumia liidejä.
 • Asiakashankinnan ennakoitavuus paranee data avulla

Inbound-liidit tuottavat tutkitusti parempaa myyntiä. Hubspotin kansainväliseen markkinointitutkimukseen 2022 osallistui 1500 markkinointialan yritystä. Tutkimuksessa 59% inbound-liideistä johti kauppaan, kun taas outbound-liideistä vain 16% saatiin klousattua. Inboud-liidit tuottivat myyntiä euroissa mitattuina 4 kertaa enemmän.

Mitä on inbound-markkinointi?

9 vinkkiä inbound markkinoinnin luomiseen

Yrityksen kohderyhmän haasteiden ymmärtäminen

Kun rakennat sisältöä eri sosiaalisiin medioihin, mieti kaikki mahdolliset kysymykset, ongelmat ja niihin ratkaisut, joita asiakkailla voi olla ja sen jälkeen vastaa niihin mahdollisimman kattavasti.

Mikä olisi yrityksesi houkutin, koukku?

Mieti miten voisit auttaa pontentiaalista asiakasta kokonaisvaltaisemmin ja olla mahdollisimman henkilökohtainen kaikessa markkinoinnin viestinnässä. Muista että puhu aina vain yhdelle ihmiselle.

Luomalla arvoa etukäteen demonstroit tulevaa asiakaspalvelua

Asiakas ajattelee “Jos saan tämän palvelun ilmaiseksi, niin mitä se maksullinen palvelu voikaan sisältää?” Eli inspiroi, motivoi ja haasta tulevaa asiakastasi toimimaan halutulla tavalla.

Suunnittele hyvä liidimagneetti

Mieti mitä tietoa ja millaisen osaratkaisun pystyt prospektille tarjoamaan etukäteen isommasta ongelmasta saadaksesi häneltä sähköpostiosoitteen ja markkinointiluvan.

Mieti aina asiakkaan ostopolkua

Minkä ostopolun potentiaalisen asiakkaan tulee kulkea ennen kuin hän on valmis ostamaan. Ensin hän tietää vain oman ongelmansa, sen jälkeen hän oppii tietämään että siihen on olemassa jokin ratkaisu. Seuraavaksi hän tietää mikä ratkaisu on, jonka jälkeen vasta etsitään yritystä ratkaisemaan ongelmaa.

Muista tarjota sivustollasi ostopolkua vastaavaa materiaalia

Luo personoitua, henkilökohtaista, juuri hänen ostopolkunsa vaiheeseen sopivaa sähköpostimarkkinointia. Nykyaikainen markkinoinnin automaatio mahdollistaa jokaiselle yksilöllisesti vaiheistetun sähköpostimarkkinoinnin. Oikea viesti – oikeaan aikaan.

Tunnustelu- ja neuvontavaihe

Tarjoa asiakkaalle mahdollisuuden nopeaan ja matalan kynnyksen yhteydenottoon, jotta hän voi esittää omat huolensa ja kysymyksenä. Tee kysymyksiä ja kuuntele sekä kirjaa vastaukset. Anna ratkaisu asiakkaan ongelmaan, haasteseen ja auta häntä ostamaan oikea tuote, palvelu, jolla saadaan tilanne maaliin.

Muista jälkimyynti

Asiakas on vasta asiakas kun hän ostaa toisen kerran ja suosittelee tuotetta ystävilleen ja tutuilleen. Varmista että asiaka on tyytyväinen toimituksen jälkeenkin ja kannusta häntä antamaan palautetta. Julkisesti annetut testimoniaalit ja arvostelut ovat yritykselle arvokasta luottamuspääomaa. Muista aina kysyä arvosteluja.

Inbound- vs -outbound-markkinointi?

Harvat yritykset pärjäävät enää pelkällä outbound- tai pelkällä inbound-markkinoinnilla. Kumpikaan markkinointitapa ei syö toistensa kuormasta. Nykyään molemmista markkinointitavoista löytyy jo runsaasti päällekkäisyyksiä.

Inbound-markkinointi rakentuu enemmän pitkän aikavälin tekemisestä, kun taas outbound- markkinointia käytetään useasti nopeiden tulosten saavuttamiseen. Outbound on kuin moukari ja Inbound hitaammin leadeja tuova magneetti.

Yrityksen kasvu

Kumpikin markkinointitapa on hyvin elossa ja tukevat toisiaan. Inbound-markkinointi on monelle yritykselle pääväylä asiakkaan suuntaan ja sitä tuetaan tehokkaalla outbound-markkinoinnilla.

Yrityksen kasvu = yhdistä nämä markkinointitavat = rakenna itsellesi tasainen ja terve liidivirta.

Miksi Inbound- markkinointia tarvittiin?

Markkinoinnin asiakkaita kohtaan oli pakko muuttua koska suoraa outbound- mainontaa aloitettiin systemaattisesti blokata erilaisten työkalujen avulla erilaisissa medioissa, sähköpostissa ja niin edelleen.

Myyntipuolella ihmisten ei tarvinnut enää luottaa myyntimiesten raportteihin myynnistä ja arvosteluista, vaan tieto haettiin suoraan netistä.

Asiakaspalvelu on myös muuttunut radikaalisesti ja asiakkailla on nykyään suuri määrä yrityksiä joista valita sekä jokaisella suunnaton määrä vaihtoehtoja.

Inbound- vs -sisältömarkkinointi

Inbound markkinointi mielletään tavallisesti laajemmaksi käsitteeksi, josta sisältömarkkinointi on vain yksi osa.

Sana sisältömarkkinointi kertoo paljon ja kyseessä on tosiaankin sisällön tuottaminen. Ymmärrämme kaikesta edellä läpi käydystä, että olemme nyt inbound-markkinoinnin keskiössä. Sisällön tuottaminen voidaan jakaa tavoitteiden asettamiseen, sisältöformaatin valintaan ja aihealueisiin.

Sisältömarkkinoinnin toteutus voidaan jakaa viiteen osa-alueeseen: Suunnittele, luo, julkaise, analysoi ja toista. Tämä hyvä peruskaava toimii kaikessa. Monet hyppäävät analysoinnin yli. Tee tämä hyvin mittarien kanssa joka kerta, jotta näet oikeasti tulokset mitä on saavutettu.

Yhteenveto

 • Myynnin edistäminen ilman myyjän aktiivista toimintaa. Mahdolliset asiakkaat hakevat itse vastauksia nettiin laittamastasi materiaalista.
 • Asiakas ottaa yleensä yhteyttä yritykseen. Yrityksesi säästää rahaa, aikaa ja hermoja kun ei joudu juoksemaan ja metsästämään asiakkkaita.
 • Kun materiaali on kunnossa ja optimoitu netissä syntyy pitkän aikavälin tuloksia, pienellä panostuksella. Vanha hyvin kirjoitettu artikkeli sivustollasi voi tuoda asiakkaan keskellä yötä kolme vuotta myöhemmin.
 • Inbound-markkinoinnista saatavat liidit ovat yleensä hyviä. Asiakas kontakti on jo ilmoittanut kiinnostuksesi yrityksesi tuotteita tai palveluja kohtaan ottamalla itse yhteyttä.
 • Laadukas sisältö = verkkosivut näkyvyys paranee = yhä useampi potentiaalinen asiakas löytää sivusi
 • Inbound- markkinoinnin liidit ovat tutkitusti loistavia. Globaali markkinointitutkimus 2021(linkki tutkimukseen lähteissä): 1500 kpl markkinointialan yritystä ympäri maailmaa osallistui tutkimukseen. Yritysten liidit johtivat closattuun lopputulokseen: Inbound 59 %, outbound 16 %. Lisäksi inboundin- markkinointi liidit toivat tuottoa melkein 4 kertaa enemmän kuin outbound- markkinoinnin liidit.

Lue lisää Wikipediasta, mitä tarkoittaa inbound-markkinointi

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on outbound-markkinointi?

Mikä on outbound-markkinointi? Outbound-markkinointi on tapa toimia, jossa yritys menee itse asiakkaan luokse tehden aloitteen. Outbound-markkinoinnin avulla asiakas tavoitetaan yleensä nopeasti eri markkinointikanavia hyväksi käyttäen. Tuotteesi ja palvelusi tehdään tutuksi ilman asiakkaan odottelua. 

Mikä on markkinointikanava?

Markkinointikanavalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia toimijoita ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on herättää potentiaalisen asiakkaan huomio, kiinnostus ja ostohalu. Markkinointikanavassa liikkuu informaatio tuotteesta ja palvelusta, jota yritys myy.

Mihin inbound markkinointi sopii?

Inbound-markkinointi sopii nykyään melkein jokaiselle alalle. Netti on pullollaan tietoa kaikesta mitä maailma tarjoaa ja asiakkaan on helppo tutkia etukäteen sisältöjä. Tarjoa hyvää, asiantuntevaa, auttavaa ja inspiroivaa sisältöä asiakkaille ja vedä heidät yrityksesi luokse ja hoida loppuun asti asiakaslähtöisesti.

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts