Mikä on mikrovaikuttaja, nanovaikuttaja ja influesseri

Mikä on mikrovaikuttaja?

Haluatko saavuttaa yrityksesi kohderyhmän ilman pilviä hipovia markkinointikustannuksia? Mikrovaikuttajat ovat tulleet jäädäkseen, ja heidän avullaan voit saada yhteyden potentiaalisiin asiakkaisiisi! Tutustu aiheeseen ja palkkaa mikrovaikuttaja…

Mikrovaikuttaja määritelmä  

Mikä on mikrovaikuttaja? Mikrovaikuttaja (engl. micro influencer) eli mikroinfluensseri on sosiaalisessa mediassa aktiivinen henkilö, jolla on Suomessa minimissään 1 000, yleensä kuitenkin 2 000 – 5 000 seuraajaa.

Maailmalla, esimerkiksi Yhdysvalloissa, mikrovaikuttajalla on 10 000 – 100 000 seuraajaa.

Mikrovaikuttaja voi olla esimerkiksi bloggaaja, tubettaja, snäppääjä, instaaja, tiktokkaaja, e-urheilija, urheilija, poliittisen elämän vaikuttaja tai artisti.

Mikrovaikuttajan tuottamassa sisällössä on usein jokin kantava teema, minkä ansiosta heidän ympärilleen on kerääntynyt samoista asioista kiinnostuneita seuraajia. Teemoja voivat olla esimerkiksi kauneus, tyyli, sisustus, ruoanlaitto tai jokin elämäntilanne.

Mikrovaikuttajan seuraajamäärä on matalampi kuin perinteisen, suuremman luokan vaikuttajan, mutta seuraajat ovat usein sitoutuneempia ja lojaalimpia. Mikrovaikuttajien seuraajat luottavat vaikuttajien mielipiteeseen, näkemyksiin ja kokemuksiin, millä on vaikutusta heidän ostopäätöksiinsä.

Mikrovaikuttajan hyödyt yritykselle

Vaikuttajamarkkinointia käyttämällä yritys pääsee tavoittamaan suurempia kuluttajamääriä. Brändi puhuttelee kohderyhmäänsä ja potentiaalisia asiakkaitaan vaikuttajien jakaman sisällön kautta.

4 syytä käyttää sosiaalisessa mediassa toimivia mikrovaikuttajia:

 1. Aitous: Aitous tekee mikrovaikuttajan kautta tehdystä markkinoinnista tehokasta. Mikrovaikuttajilla ei ole vielä julkkisstatusta eikä tunnettuutta kaupallisista yhteistöistä, joten heitä pidetään puolueettomina ja uskottavina suosittelijoina. Aitouden tunnetta tuo myös mikrovaikuttajien helpostilähestyttävyys sekä se, että he kommunikoivat seuraajiensa kanssa ja elävät tavallista arkea.
 2. Sitoutunut yleisö: Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärä ei ole yhtä suuri kuin julkkisvaikuttajien, heidän seuraajansa ovat usein jopa aktiivisempia ja sitoutuneempia. Pienempien seuraajamääriensä vuoksi mikrovaikuttajilla on paremmat mahdollisuudet luoda vuorovaikutuksellinen suhde seuraajiinsa.
 3. Niche-yleisön tavoittaminen: Mikro- ja nanovaikuttajien avulla voidaan erityisen hyvin tavoittaa niche-yleisöä. Niche viittaa kapeammin määriteltyyn ryhmään markkinasegmentin sisällä tai tietyn segmentin alasegmenttiin.
 4. Kustannustehokkuus: Valitsemalla kampanjaan useamman mikro- tai nanovaikuttajan yhden suuren luokan vaikuttajan sijaan voi säästää kustannuksia merkittävästi. Laadukasta sisältöä tulee enemmän ja lisäksi tämä mahdollistaa useiden erilaisten, pienempien kohderyhmien saman aikaisen saavuttamisen. CPE (Cost per Engagement) on useimmiten pienempi mikrovaikuttajien some-julkaisuissa.
Mikä mikrovaikuttaja, entä nanovaikuttaja?

Mikrovaikuttajan hyödyntäminen markkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinointi ja mikrovaikuttajien hyödyntäminen markkinoinnissa on kasvussa. Vaikuttajamarkkinointia (engl. influencer marketing) voidaan käyttää esimerkiksi uutta tuotetta lanseerattaessa, tuotemyynnin tehostamiseen ja brändimielikuvan vahvistamiseen tai muuttamiseen tietyssä kohderyhmässä.

Vaikuttajamarkkinoinnissa kohderyhmää tavoitellaan sitä koskettavan vaikuttajan eli influensserin (engl. influencer) kautta. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys tekee siis sopimuksen vaikuttajan kanssa yrityksen tuotteita tai palveluita koskevasta sisällöntuotannosta. Yhteistyö toteutetaan yleensä jollakin some-kanavalla.

Vaikuttajien käyttämiä sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn tai influensserin oma blogi.

Mikrovaikuttajat vaikuttajamarkkinoinnissa

Sosiaalisen median vaikuttajat ovat markkinoinnin ja viestinnän uusi ammattiryhmä. Seuraajien määrä usein määrittelee vaikuttajan markkina-arvon yrittäjien silmissä. Viime aikoina yrityksissä on kuitenkin huomattu pienempienkin toimijoiden vahvuudet brändien kohderyhmien tavoittamisessa ja sitouttamisessa.

Siinä, missä staravaikuttaja saavuttaa suuren yleisön ja tuo julkkisstatuksellaan yritykselle laajaa PR- ja brändiarvoa, mikrovaikuttajat kiinnittävät kapeammin rajatun kohderyhmän huomion.

Kuluttajat seuraavat yleensä vaikuttajia, jotka muistuttavat heitä itseään eli joihin he voivat samaistua. Siksi mikro- ja nanovaikuttajia käyttämällä saattaa olla helpompi saada parempia tuloksia niche-yleisöä tavoiteltaessa.

Yritysten kannattaa siis hyödyntää erilaisia vaikuttajia yhdessä tai erikseen omiin markkinointitarkoituksiinsa ja -tavoitteisiinsa sopivilla tavoilla.

Brändilähettiläs

Yrityksen kanssa pitkäaikaisesti kaupallista yhteistyötä tekevää vaikuttajaa kutsutaan brändilähettilääksi. Yhteistyön aikana brändilähettiläs tuo yrityksen kanssa sovittuja asioita esille omissa kanavissaan, ja mahdollisesti edustaa brändiä mainoskasvona.

Brändien toteuttamaa vaikuttajamarkkinointia, brändilähettiläsmarkkinointia ja lojaliteettimarkkinointia voi toteuttaa, hallita ja sen tuloksellisuutta mitata erilaisten brändilähettiläs- ja vaikuttajamarkkinointiplatformien avulla.

Sopivan vaikuttajan valinta

Mikäli yksittäisen mikrovaikuttajan tavoittavuus ei ole riittävän laajaa, voi useampaa mikro- ja nanovaikuttajaa käyttämällä saada yhteyden suurempaan määrään potentiaalisia asiakkaita. Mikrovaikuttajien avulla on mahdollista tavoittaa yleisöä myös paikallisemmin.

Useampaa vaikuttajaa käyttämällä sisältöä tulee enemmän ja kampanja saavuttaa laajempaa näkyvyyttä. Useampi blogipostaus näkyy myös hakukoneissa useammin kuin yksittäinen, tunnetun vaikuttajan jakama postaus. Julkkisvaikuttajan avulla voidaan tavoittaa kerralla suurempi määrä yleisöä, mutta sisältöä tulee vähemmän.

Mikrovaikuttajan kanssa yhteistyötä suunniteltaessa huomioi ainakin nämä:

 • Millainen kohderyhmä on kyseessä esimerkiksi iän tai asuinpaikan mukaan?
 • Millaista sisältöä tavoitellaan – runsasta kuvitusta, syväluotaavaa blogitekstiä vai videomateriaalia?
 • Saavutetaanko kampanjan tavoite yhden vai useamman mikrovaikuttajan yhteistyönä? Kuinka useamman vaikuttajan tuottamien sisältöjen julkaiseminen ajoitetaan keskenään?
 • Löytyykö sopiva mikrovaikuttaja yrityksen brändin omasta kohderyhmästä ja on siten jo lähtökohtaisesti uskottava brändin puolestapuhuja?
 • Mikä on kampanjan budjetti? Budjettia voi vaikuttajien palkkioiden lisäksi laajentaa some-mainontaan. Tällöin yleisöä tavoitetaan sekä orgaanisella näkyvyydellä että maksetulla mainonnalla. 

Erilaisten vaikuttajien tuoma yhteishyöty

Parhaimman hyödyn saavuttamiseksi yrityksen kannattaa valita kampanjaansa sekä laajan yleisön tuntemia suurvaikuttajia että mikrovaikuttajia. 

Julkkisvaikuttaja voi toimia esimerkiksi keulakuvana tuoden näkyvyyttä brändille ja kampanjalle. Mikrovaikuttaja taas on parhaimmillaan kertoessaan brändistä ja tarkemmin tuotteen tai palvelun ominaisuuksista.  

Influesserilista – Suomi

Tässä listauksessa on vaikuttajia joka lähtöön, eikä näitä ole listattu mihinkään järjestykseen. Ajankohtaiset seuraajalukemat löydät heidän tileiltään

 1. @mmiisas, Miisa Rotola-Pukkila
 2. @sundbergmikael, Mikael Sundberg – Mikirotta
 3. @herbalisti, Juuso Karikuusi
 4. @mariieveronicaofficial, Veronica Verho
 5. @officiallakko, Eric Savolainen
 6. @mansikkka, Maiju Voutilainen
 7. @mikluig, Mike Bäck
 8. @ronibackyt, Roni Bäck
 9. @pinkkupinsku, Pinja Sanaksenaho
 10. @uinoo, Aino Rossi
 11. @piiroinen45, Henry Tapio Piiroinen
 12. @sannivirallinen, Sanni

Löydät laajan lista kaiken kokoisista suomalaisista vaikuttajista löytyy Starntage.com sivustolta. Tutustu vaikuttajalistaan. Sieltä löydät myös mikro- ja nanovaikuttajia Suomesta.

Mikrovaikuttajat Suomessa

Mikrovaikuttajat trendaavat jo maailmalla, ja nyt myös Suomessa on alettu ymmärtää pienempien vaikuttajien potentiaali markkinoinnissa. Vaikuttajamarkkinointi ei ole 2020-luvulla enää vakavammin otettavaa harrastus, vaan ihan oikea bisnes.

Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on linjannut, että kuluttajansuojalain perusteella vaikuttajamarkkinoinnin tulee olla vaivatta tunnistettavissa mainokseksi esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta.

Nanovaikuttaja

Nanovaikuttajalla (engl. nano influencer) on mikrovaikuttajaa pienempi seuraajakunta. Suomessa nanovaikuttajalla on 100–1 000, maksimissaan 2 000 sitoutunutta seuraajaa, jotka ovat pääasiassa vaikuttajan tuttavia ja samoista niche-aiheista kiinnostuneita.

Yhteenveto

Vaikuttajamarkkinointia käyttämällä yritys pääsee tavoittamaan suurempia kuluttajamääriä. Brändi puhuttelee kohderyhmäänsä ja potentiaalisia asiakkaitaan vaikuttajien jakaman sisällön kautta.

4 syytä käyttää somessa toimivia mikrovaikuttajia:

 1. Aitous: Aitous tekee mikrovaikuttajan kautta tehdystä markkinoinnista tehokasta. Mikrovaikuttajilla ei ole vielä julkkisstatusta eikä tunnettuutta kaupallisista yhteistöistä, joten heitä pidetään puolueettomina ja uskottavina suosittelijoina. Aitouden tunnetta tuo myös mikrovaikuttajien helpostilähestyttävyys sekä se, että he kommunikoivat seuraajiensa kanssa ja elävät tavallista arkea.
 2. Sitoutunut yleisö: Vaikka mikrovaikuttajien seuraajamäärä ei ole yhtä suuri kuin julkkisvaikuttajien, heidän seuraajansa ovat usein jopa aktiivisempia ja sitoutuneempia. Pienempien seuraajamääriensä vuoksi mikrovaikuttajilla on paremmat mahdollisuudet luoda vuorovaikutuksellinen suhde seuraajiinsa.
 3. Niche-yleisön tavoittaminen: Mikro- ja nanovaikuttajien avulla voidaan erityisen hyvin tavoittaa niche-yleisöä. Niche viittaa kapeammin määriteltyyn ryhmään markkinasegmentin sisällä tai tietyn segmentin alasegmenttiin.
 4. Kustannustehokkuus: Valitsemalla kampanjaan useamman mikro- tai nanovaikuttajan yhden suuren luokan vaikuttajan sijaan voi säästää kustannuksia merkittävästi. Laadukasta sisältöä tulee enemmän ja lisäksi tämä mahdollistaa useiden erilaisten, pienempien kohderyhmien saman aikaisen saavuttamisen. CPE (Cost per Engagement) on useimmiten pienempi mikrovaikuttajien some-julkaisuissa.

Lue lisää Wikipediasta, mikä on mikrovaikuttaja. 

Usein kysyttyä

Mikä on nanovaikuttaja?

Nanovaikuttajalla on mikrovaikuttajaa vähemmän seuraajia. Suomessa nanovaikuttajalla on 100 – 1 000, maksimissaan 2 000 sitoutunutta seuraajaa, jotka ovat pääasiassa vaikuttajan tuttavia ja samoista niche-aiheista kiinnostuneita.

Kuka on vaikuttaja?

Vaikuttaja eli influensseri (engl. influencer) on henkilö, jonka mielipiteellä on merkitystä tietyn ihmisryhmän sisällä. Vaikuttajat keräävät sosiaalisessa mediassa ympärilleen samoista asioista kiinnostuneita seuraajia.

Mikä on vaikuttaja markkinointi?

Vaikuttajamarkkinointi on mainonnan muoto, jossa kohderyhmää tavoitellaan sitä koskettavan vaikuttajan eli henkilöbrändin tai brändilähettilään kautta. Vaikuttajamarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa kohderyhmän tietoihin, asenteisiin tai ostokäyttäytymiseen.

Mikä on sosiaalisen median vaikuttaja?

Sosiaalisen median vaikuttaja on henkilö, joka on saavuttanut uskottavuutta ja kerännyt seuraajia olemalla asiantuntija jossakin tietyssä asiassa. Sosiaalisen median vaikuttajat toimivat yhteistyössä yritysten kanssa.

Mikä on kaupallinen yhteistyö?

Kaupallinen yhteistyö sosiaalisessa mediassa tarkoittaa yrityksen ja some-vaikuttajan tekemää yhteistyötä. Vaikuttajat markkinoivat some-tileillään yritystä ja saavat vastineeksi palkkion rahana tai rahanarvoisena etuna.

Lähteitä:

Amk-opinnäytetyö: Kohti aidompaa vaikuttajamarkkinointia https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/307122/kohti_aidompaa_vaikuttajamarkkinointia.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Amk-opinnäytetyö: Brändin vaikuttajamarkkinoinnin kehittäminen https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261049/Eerola%20Laura-Helena.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts