MItä on outbound myynti ja markkinointi

Mikä on outbound-markkinointi?

Tuolla ulkona on paljon asiakkaita, joilla on tarve yrityksesi tuotteille ja palveluille mutta eivät ole koskaan kuulleet Sinusta. Löytyy varmasti myös paljon asiakkaita jotka eivät vielä tiedä haluavasi tuotteitasi mutta pieni ”tönäisy” oikeaan suuntaan auttaisi.  

Outbound-markkinointi määritelmä

Mikä on outbound-markkinointi? Outbound-markkinointi on tapa toimia, jossa yritys menee itse asiakkaan luokse tehden aloitteen. Outbound-markkinoinnin avulla asiakas tavoitetaan yleensä nopeasti eri markkinointikanavia hyväksi käyttäen. Tuotteesi ja palvelusi tehdään tutuksi ilman asiakkaan odottelua. 

Asiakkaan tarve ja mahdollinen halu tuotteitasi kohtaan pyritään herättämään, vaikka sitä ei juuri sillä hetkellä olisikaan.

Outbound-markkinoinnissa käytetään yleensä markkinointikanavina: Tv, radio, printit, sähköpostilistat, suorat soitot – kylmä soitot, kampanjat

Outbound-markkinoinnin hyödyt

 • Outbound-markkinoinnin avulla voit tavoittaa nopeasti mahdolliset asiakkaat ja tehdä tietoiseksi tarjoamasi tuote tai palvelu.
 • Mahdollisuus suuren yleisön/massojen tavoittamiseen ja suuriin myynteihin.
 • Tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät edes tienneet tarpeistaan tuotteitasi/palvelujasi kohtaan.
 • Potentiaalinen asiakas tuntee brändisi mutta eivät tienneet vielä uusista tuotteistasi.
Mitä on outbound markkinointi?

Outbound-markkinointi vinkkejä

 • Älä ammu yrityksesi paukkujasi tyhjäksi tai moukaroi joka seinää ajatuksella “kaikkea kaikille ja vielä lisää sitä ja tätä sinne, tänne sekä vielä tuonne”. 
 • Tee kunnolla taustatyö. Sekoita joukkoon inbound-markkinoinnissa käytettäviä ainesosia. Valitse oikeat yritykset ja ihmiset, joita lähdet metsästämään. Mieti mitä he tekevät, missä työskentelevät, mikä on tavoitettavan henkilön rooli yrityksessä, mikä ja millainen lähestymistapa olisi heille mukava.
 • Määrä, suunta ja laatu. Tehokkaalla oikealla määrällä, oikeaan suuntaan ammutulla laadukkaalla materiaalilla tuetaan yrityksen inbound-markkinoinnin toimintaa. Sinun ei tarvitse valita joko tai markkinointitapaa vaan tehdä molempia.
 • Muista olla systemaattinen kaikessa mitä teet. “Minusta tuntuu siltä ja tuolta” ei valitettavasti saavuteta mitään.
 • Muista kultainen sääntö: Se mitä et voi mitata, et voi johtaa. Älä jätä mitään tekemistäsi puolitiehen. Kerää tulokset, data ja kokemukset, tee säätöjä ja ensi kerralla olet valmiimpi.
 • Kun/jos palkkaat ulkopuolisen yrityksen tekemään outbound-markkinointia (esimerkiksi kylmäsoitot, kampanjat) yrityksesi puolesta, muista että he edustavat yritystäsi. Kouluta heidät hyvin tulevaan tehtävään – he ovat käyntikortteja.
 • Muista että yksi hyvä liidi voi voittaa 50 huonoa.
 • Lopuksi vanha viisaus alalta: Sinulla on myyjänä valta ohjata asiakasta eteenpäin mutta hänellä ostovalta, jolla maksetaan kaikki yrityksesi toiminta.

Markkinointitavat maailmalla lukuina

Vuonna 2021 tehtiin laaja empiirinen tutkimus 1500 markkinointiyrityksestä ympäri maailmaa (linkki alla lähteissä). Yrityksiltä kysyttiin kokemuksia ja tuloksia outbound-ja inbound markkinoinnista. Tässä tärkeitä tuloksia prosentteina:

 • Tuotto eli sijoitetun pääoman tuottoaste (ROI, return on investment) – Outbound 12 %, Inbound 46% (tuotto siis n. neljä kertaa enemmän), 23 % vastanneista ei osannut sanoa.
 • Liidien laatu = Inbound 59 %, Outbound 16 % (sama eli siis n. neljä kertaa parempi)

Luvut kertovat paljon ja otos melko suuri ympäri maailmaa. Inbound-markkinointiin on satsattu jo pitkään kaikkialla ympäri maailmaa. Lue alta, miten saat synergiaa molemmista.

Inbound- vs outbound-markkinointi?

Harvat yritykset pärjäävät enää pelkällä outbound- tai pelkällä inbound-markkinoinnilla. Kumpikaan markkinointitapa ei syö toistensa kuormasta. Nykyään molemmista markkinointitavoista löytyy runsaasti päällekkäisyyksiä.

Inbound-markkinointi rakentuu enemmän pitkän aikavälin tekemisestä, kun taas outbound- markkinointia käytetään useasti nopeiden tulosten saavuttamiseen. Outbound on kuin moukari ja Inbound hitaammin liidejä tuova magneetti.

Yrityksen kasvu

Kumpikin markkinointitapa on hyvin elossa ja tukevat toisiaan. Inbound-markkinointi on monelle yritykselle pääväylä asiakkaan suuntaan ja sitä tuetaan tehokkaalla outbound-markkinoinnilla.

Yrityksen kasvu = yhdistä nämä markkinointitavat = rakenna itsellesi tasainen ja terve liidivirta

Yhteenveto

 • Outbound-markkinoinnin suurin vahvuus on ehdottomasti tavoittaa nopeasti kohderyhmä ja tehdä tietoiseksi tarjoamasi tuote tai palvelu.
 • Mahdollisuus suuren yleisön/massojen tavoittamiseen ja suuriin myynteihin.
 • Tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka eivät edes tienneet tarpeistaan tuotteitasi/palvelujasi kohtaan.
 • Potentiaalinen asiakas tuntee brändisi mutta eivät tienneet vielä uusista tuotteistasi.
 • Yhdistä inbound- ja outboound-markkinointi ja saat tukevan pohjan yrityksesi toiminnalle.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on markkinointikanava?

Markkinointikanava on väylä, jonka kautta yritys jakaa informaatiota kuluttajille tuotteistaan ja palveluistaan. Markkinointikanavia ovat muun muassa: perinteiset kuten radio, televisio ja ulkomainontasekä digitaaliset kuten google ja sosiaalisen median maksettu markkinointi

Mitä on asiakassegmentointi?

Asiakassegmentointi on yrityksen asiakkaiden jakamista erilaisiin ryhmiin. Jakoperusteet eri ryhmiin ovat moninaiset ja auttavat hahmottamaan yrityksen toimintaa. Markkinointi ja viestintä voidaan tehdä ja suunnitella oikeanlaiseksi jokaiselle ryhmälle.

Mikä on Omnichannel?

Omnichannel on ratkaisu, joka yhdistää kaikki asiakkaan käyttämät viestintäkanavat yrityksen kanssa yhdeksi. Eri kanavien kautta saatu tiedot yhdistetään ja tämä takaa parhaan asiakas- ja käyttäjäkokemuksen.

Lähteitä:

Maailmanlaajuinen markkinointitutkimus: https://www.hubspot.com/state-of-marketing

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts