Mikä on verkkotunnus eli domain Markkinoinnin trendit

Mitä tarkoittaa verkkotunnus eli domain?

Domain, URL, IP, DNS… Mitä tästä www-sivuihin liittyvästä termiviidakosta pitäisi ymmärtää, että pääsee alkuun? Käymme artikkelissa läpi verkkotunnuksen hankkimiseen liittyviä termejä…

Domain määritelmä 

Mitä tarkoittaa domain? Domain on verkkosivujen (eli nettisivujen, internetsivujen) nimipalvelusta varattu, yksilöllinen ja selväkielinen osoite internetissä. Domainista käytetään myös termejä domain-nimi (engl. Domain Name), verkkotunnus (engl. Domain) ja verkko-osoite (engl. Web Address).

Internet-osoitteen avulla internet-selaimet pystyvät tunnistamaan ja löytämään haetut verkkosivut. Verkkosivujen haku tehdään kirjoittamalla osoite selaimen osoite- eli URL-kenttään (engl. Uniform Resource Locator, URL). markkinoinnintrendit.fi on tämän sivuston verkkotunnus ja etusivu.

Internet ja IP-osoite

Internet on maailmanlaajuinen, toisiinsa kytkettyjen tietoverkkojen järjestelmä, joka käyttää internet-protokollaa (engl. Internet Protocol, IP) yhdistämään tietoteknisiä laitetta toisiinsa. Jokainen tässä verkossa oleva tietokone pystyy kommunikoimaan toisten verkossa olevien tietokoneiden kanssa. 

Tietokoneiden tunnistamiseksi toisistaan jokaiselle tietokoneelle jaetaan IP-osoite niiden ollessa yhteydessä verkkoon. IP-osoite on sarja numeroita. Verkkotunnukset eli www-osoitteet muunnetaan IP-osoitteiksi Internetin nimipalvelujärjestelmän (engl. Domain Name System, DNS) avulla.

Verkkotunnus koostuu kahdesta osasta: omistajan määrittelemästä nimiosasta ja päätteestä eli ylätason verkkotunnuksesta.

Nimipalvelujärjestelmä ja ylätason verkkotunnukset

Internetin nimipalvelujärjestelmä (engl. Domain Name Service, DNS) on maailmanlaajuinen, hierarkkinen, hajautettu tietokanta. Se on rakenteeltaan kuin puu, jonka juuria ylätason verkkotunnukset (engl. Top Level domain, TDL) ovat.

Ylätason verkkotunnukset ovat lyhyitä tunnuksia, jotka jakavat verkkotunnukset eri luokkiin. Esimerkiksi osoitteet, joiden lopussa on fi-verkkotunnus, ovat suomalaisia verkkotunnuksia. Ahvenanmaalla on käytössä myös oma verkkotunnuksensa ax.

Ylätason verkkotunnuksista päättää voittoa tavoittelematon organisaatio Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

fi-verkkotunnus

fi-maatunnuksella on kahdeksan juurinimipalvelinta, jotka on hajautettu eri puolille maailmaa. Hajautuksen ansiosta fi-verkkotunnus on 100 % toimintavarma. fi-päätteinen verkkosivu ja sähköpostiosoite toimii luotettavasti ja vastaa nopeasti missä päin maailmaa tahansa.

fi-verkkotunnuksia hallinnoi Traficom. fi-verkkotunnus rekisteröinti tapahtuu kuitenkin verkkotunnusvälittäjän kautta.

com, net, org, info

Erilaisia ylätason verkkotunnuksia on satoja. Yleisimmät niistä ovat kansainväliset tunnukset com, net, org, info.

Alun perin kullakin oli oma tarkoitus: com viittasi kaupallisiin verkkosivustoihin, net verkkoon liittyviin toimialoihin ja org voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Näiden verkkotunnusten rekisteröinti on kuitenkin avointa kenelle tahansa.

Domainin hyödyt yritykselle

Kaikki nettisivut löytyvät domainin kautta. Domainin vaikutus yritykseen tai brändiin sekä markkinointiin ja myyntiin on suuri.

6 syytä rekisteröidä yritykselle yksilöllinen domain-nimi:

 1. Domain on yrityksesi nimi internetissä.
 2. Kotisivun nimellä on tärkeä rooli markkinoinnissa, hakukoneoptimoinnissa ja myynnissä.
 3. Verkkotunnuksen avulla yritys erottuu muista ja luo brändimielikuvaa.
 4. Verkkotunnus saa kotisivut näyttämään ammattimaisemmilta ja herättää luottamusta suhteessa yrityksiin, joilla sitä ei vielä ole.
 5. Asiakkaiden on helpompi muistaa yritykselle yksilöity ja rekisteröity verkkotunnus kuin jokin pitkä ja epämääräinen osoitelitania.
 6. Verkkotunnusta käytetään sähköpostiosoitteen päätteenä.
Mikä on domain?

Domainin hyödyntäminen markkinoinnissa

Tulevaisuudessa kuluttajat entistä harvemmin tietävät itse yritysten nimiä, vaan he tunnistavat tuotteen tai palvelun domain-nimen. Tästä syystä sisällön lisäksi vahvat domainit tulevat nousemaan arvostusasteikossa.

Domain-nimen tulisi olla:

 • Käytettävissä tai helposti saatavilla
 • Mahdollisimman lyhyt
 • Helppo hahmottaa visuaalisesti
 • Helppo lukea
 • Helppo sanoa ääneen
 • Helppo muistaa
 • Kertoa sivuston sisällöstä
 • Tukea brändiä
 • Uskottava
 • Ennestään hakukoneissa esillä oleva sana

Hakusana-domain

Hakukoneoptimoinnin kannalta tärkeintä on oikeiden hakusanojen hyödyntäminen yrityksen kotisivuilla. Hakusanatutkimukseen perustuvalla sisällöntuotannolla on merkittävä rooli hakutulosten kasvattamisessa. Tämä lisää siis hakunäkyvyyttä.

Hakusana-domain (engl. Exact Match Domains, EMD) on domain-osoite, joka sisältää hakusanan, jota ihmiset käyttävät hakukoneissa hakiessaan yrityksen tuotteita. Hakusana-domain kannattaa hankkia erityisesti silloin, jos brändinimi sisältää hakusanan luontevasti.

Tärkeintä yrityksesi www-sivuston näkyvyyden suhteen on keskittyä teknisesti toimivaan, selkeään ja asiakkaille arvoa tuovan sisällön tuottamiseen hakukoneoptimointia käyttäen.

Ilmainen domain

Verkkotunnukset eivät ole kovin kalliita. Myös monet webhotellipaketit sisältävät verkkotunnuksen.

On myös olemassa keinoja saada oma verkkotunnus ilmaiseksi. Myös jotkin verkkosivu- ja blogialustat (esimerkiksi WordPress.com, Blogger) tarjoavat ilmaisen domainin, jolloin se on pitkänomainen litania tyyliin omadomain.alustannimi.com.

Ilmainen verkkotunnus ei ole välttämättä hyvä idea yrityksen nettisivustolle. Ilmaisen verkkotunnuksen käyttäminen voi helposti antaa kehnon ja epäammattimaisen kuvan sivustosta potentiaalisille asiakkaille.

Domain Suomessa

fi-verkkotunnus on Suomen kansallinen verkkotunnuspääte. Moni yritys haluaa sen kotisivu- ja sähköpostiosoitteidensa loppuun luomaan mielikuvaa kotimaisuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. fi-tunnus on avoin myös ulkomaalaisten tahojen käyttöön.

fi-verkkotunnushaun avulla voit tarkistaa, onko yritykselle toivomasi verkkotunnus vapaana.

Traficom domain

Traficom hallinnoi fi-verkkotunnuksia. Rekisteröi fi-verkkotunnus verkkotunnusvälittäjän kautta. Verkkotunnusvälittäjä hoitaa rekisteröinnin ja verkkotunnuksen vuosittaisen uusimisen puolestasi. Verkkotunnusvälittäjä tarjoaa usein myös muita oheispalveluita, kuten nimipalvelimen, verkkosivutilaa ja sähköpostin.

Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt kotipaikastaan riippumatta voivat rekisteröidä itselleen fi-verkkotunnuksen. Tarkista etukäteen, onko toivottu verkkotunnus vapaana ja varmistaa, ettei se loukkaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Verkkotunnusten siirto ja irtisanominen

Voit halutessasi siirtää fi-verkkotunnuksen toiselle käyttäjälle tai irtisanoa kokonaan. Siirto ja irtisanominen tapahtuvat verkkotunnusvälittäjän kautta. Siirto toiselle käyttäjälle tehdään verkkotunnuksen siirtoavaimella, joka on voimassa 30 päivää.

com verkkotunnus

Mikäli tarkoituksena on luoda monikielinen verkkosivusto tai kansainväliselle kohderyhmälle, kannattaa rekisteröidä verkkotunnus com-päätteellä, sillä se tunnistetaan maailmanlaajuisesti. Tarvittaessa siihen voi luoda alikansioita tai aliverkkotunnuksia eri kieliä varten.

Yli 50 % kaikista www-sivustoista internetissä käyttää com-päätettä. Se on hyvä ja vakuuttava valinta, vaikkei kansainvälinen toiminta olisikaan tavoitteena. Paras com-osoite on sellainen, joka on enintään kuusi merkkiä pitkä.

Verkko-osoitteen varaaminen

Joissakin maissa verkko-osoitteen maajuuren eli -päätteen varaamiseen ja käyttöön vaaditaan, että kyseisen maan kansalainen tai yritys. Joissain muissakin tunnuksissa voi olla rajoituksia. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on hakenut helsinki-päätteen vain omaan, pelkästään kaupungin hallinnon käyttöön.

fi-päätteisten verkkotunnusten osalta tärkeä rajoite on se, ettei se loukkaa suojattua nimeä, toiminimeä tai tavaramerkkiä, joka on voimassa Suomessa.

Domain haku

fi-päätteisten verkkotunnusten omistajatiedot ovat julkisia verkkotunnuksen ollessa rekisteröitynä yritykselle. Kansainvälisen ICANN:in verkkotunnuspäätteiden omistajatiedot voi tarkistaa Whois.com-sivulla, ellei domainin omistaja ole hankkinut maksullista Who Is -suojausta.

Yhteenveto

Nettisivut yrityksen digitaalinen kotipaikka internetissä. Brändiä rakentaville yrityksille nimen tulee vastata yrityksen brändiä, kun taas paikallisia palveluita markkinoiville yrityksille saattaa yrityksen tärkeimmän SEO-hakusanan sisältämä kotisivun osoite olla kullan arvoinen. Markkinoinnin trendit muuttuvat ajassa ja tekoälyn kehittyminen tuo uusia tapoja hankkia asiakkaita. Myös sosiaalisen median kanavia luodaan jatkuvasti lisää. Kuitenkin kaiken muutoksen keskellä yrityksen kotisivut tulevat pitämään pintansa kaiken markkinoinnin keskuksena. Sinne kaikki liikenne lopulta ohjataan. Joten kasvata kotisivujasi pitkäjänteisesti ja panosta sisällöntuotantoon, niin voit olla varma että yrityksesi tulee menestymään myös pitkällä jänteellä.

Lue lisää Wikipediasta, mikä on domain.

Usein kysyttyä

Mistä ostaa verkkotunnus?

Verkkotunnus ostetaan verkkotunnusvälittäjältä. Verkkotunnus on usein käytännöllisintä ja edullisinta ostaa webhotellipakettiin kuuluvana. Vaihtoehtoja verkkotunnusvälittäjiksi ovat esimerkiksi Google Domains, Zone.fi, Hostingpalvelu, Domainhotelli tai vaikka Zoner. Katso lista kaikista suomalaisista verkkotunnusvälittäjistä.

Mikä verkkotunnus?

Hyvä verkkotunnuksen nimi on helppo muistaa ja kirjoittaa. Se edistää brändiä ja luo mielikuvia, sekä auttaa hakukonenäkyvyydessä. Ylätason verkkotunnukseksi kannattaa valita perinteinen fi- tai com-pääte tuomaan helposti muistettavuutta.

Paljonko verkkotunnus maksaa?

Yleisimpien verkkotunnusten hinta on vaihtelee 10-20 € / vuosi. Ja jos olet aikeissa perustaa kotisivut tai verkkokaupan, niin sen lisäksi sen lisäksi tulee webhotellin kustannukset, jotka vaihtelevat 30-100 €/vuosi.

Miten domain toimii?

Domain on www-sivun osoite. Domainin avulla käyttäjä ohjautuu hakemalleen verkkosivulle. Domain kuuluu omistajalleen toisin kuin sosiaalisen verkoston tilit, jotka kuuluvat ulkomaalisille suuryrityksille.

Mikä on DNS-palvelin?

Nimipalvelujärjestelmä (engl. Domain Name Service, DNS) ylläpitää verkkotunnusten hakemistoa ja kääntää nämä www-osoitteet IP-osoitteiksi eli numerosarjoiksi, sillä tietokoneet ymmärtävät vain numeroita. DNS on kuin www-sivujen puhelinluettelo.

Lähteitä

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts