Markkinointisuunnitelma vuosikello

Mikä on markkinoinnin vuosikello?

Etsitkö apua ja suunnitelmallisuutta markkinoinnin suunnitteluun? Tutustu vuosikelloon! Sen avulla on helppo hahmottaa erillisten tapahtumien, toimintojen ja aikataulujen kokonaisuus sekä saada markkinointi suunnitelluksi koko vuodeksi. Lue lisää….

Markkinoinnin vuosikello lyhyesti 

Mikä on markkinoinnin vuosikello? Markkinoinnin vuosikello on markkinoinnin vuosisuunnitelma eli markkinoinnin vuosikalenteri. Se on vuoden aikana tapahtuvien markkinoinnin kokonaisuuksien suunnitelma ja aikataulu. Vuosikellon voi esittää graafisesti tai sanallisesti esimerkiksi ranskalaisin viivoin.

Markkinoinnin vuosikello auttaa pitkän tähtäimen suunnittelussa, ennakoinnissa ja säännöllisenä pysymisessä. Jokaisella yrityksellä, brändillä ja vaikuttajalla tulisi olla oman kohdeyleisönsä tavoittamiseen vuosikello, jossa sisällön tuottamisen kannalta relevantit ajankohdat ja teemat sekä näkyvät selkeästi.

Markkinoinnin vuosikellon hyödyt yritykselle

Vuosikellon avulla vuoden tapahtumat ovat helposti hahmotettavissa kokonaisuutena. Kun suunnittelee etukäteen, on helpompi saada markkinointiin liittyvät toiminnot samaan linjaan strategia ja myynnin kanssa.

Vuosikellon hyötyjä voi olla esimerkiksi:

 • Suunniteltaessa ja aikataulutettaessa isoja markkinointilinjoja, kampanjoita ja sisällöntuotantoa.
 • Suunniteltaessa markkinoinnin vaatimia resursseja.
 • Tekemään näkyväksi kokonaisuudeksi deadlinet, jotka ohjaavat yrityksen toimintaa.
 • Avuksi markkinoinnin budjetointiin.
 • Punaiseksi langaksi markkinointitiimille, jotta kaikilla olisi sama visio, aikataulu ja rytmi markkinointitoimenpiteissä.
Markkinoinnin vuosikello

Markkinoinnin vuosikellon hyödyntäminen markkinoinnissa

Yrityksen markkinointi on sidoksissa vuoden eri aikoihin. Markkinoinnin vuosikellon tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ja tekemään näkyväksi, miten tämä markkinoinnin rytmi toimii, mitä eri kuukausina tapahtuu ja mihin pääteemoihin tulisi keskittyä.

Vuosikelloa suunnitellessa kannattaa huomioida ihmisillä jo olemassa olevat tavat ja tottumukset. Voi myös miettiä, voisiko johonkin kohtaan luoda ja tuoda uuden tavan tai tottumuksen.

Markkinoinnin vuosikello voi olla esimerkiksi ympyrä tai Excel-taulukko, johon jaetaan kuukaudet, tarvittaessa jopa viikot. Mitä teet kussakin kuussa, mitä välineitä käytät ja missä markkinoit, mikä on kunkin kuukauden markkinointibudjetti ja mihin se käytetään?

Markkinoinnin suunnittelussa on tärkeää huomioida kaikki käytössä olevat markkinoinnin kanavat, esimerkiksi nettisivut, blogi, Facebook, Pinterest, Instagram, Youtube, Google-mainonta, radiomainonta jne. Digimarkkinoinnin kanavat kannattaa pohtia yrityksen kohderyhmän näkökulmasta, mitä kanavaa he käyttävät.

Näin teet markkinoinnin vuosikellon:

 1. Mieti tulostavoitteet seuraavalle vuodelle ja hahmottele, miten niihin päästään. Jaa tavoitteet osiin, esimerkiksi kuukausiin.
 2. Merkitse vuosikelloon kaikki yritykselle ja potentiaaleille asiakkaille tärkeät päivämäärät ja ajankohdat, esimerkiksi joulu ja kesälomakausi jne.
 3. Merkitse kalenteriin, mitä, millä alustalla ja koska markkinoidaan tai toteutetaan sitä tukevaa sisältöä.
 4. Vuosikelloa hyödyntämällä voi tuottaa sisältöjä ennakkoon ja ajastaa julkaisut sopivaan ajankohtaan.
 5. Lähde toteuttamaan suunnitelmaa.

Markkinoinnin vuosikelloa voi ajatella kasvusuunnitelmana, jonka tavoitteena on kasvattaa asiakaskuntaa. Se on toisaalta hyvä rakentaa mahdollisimman tarkaksi, mutta toisaalta sen on oltava myös joustava, sillä yritykset, tilanteet ja tavoitteet kehittyvät välillä nopeallakin aikajänteellä.

Vuosikello kannattaa luonnostella jo edeltävän vuoden loppupuolella tai uuden vuoden alussa. Karkeakin suunnitelma voi olla aluksi riittävä. Siihen voi tehdä lisäyksiä ja muutoksia myöhemmin tarvittaessa.

Markkinoinnin vuosisuunnitelmaa on hyvä tarkastella vähintään kvartaaleittain eli neljännesvuosittain. Suunnitelman yhteyteen voidaan lisätä myös erillinen kriisiviestintään liittyvä ohjeistus.

Markkinoinnin vuosikello pohja

Kerran luotuosikelloa voi käyttää seuraavana vuonna pohjana. Jokaiselle vuodelle tulee toki tehdä oma yksilöity suunnitelmansa aikatauluineen ja tapahtumineen, mutta pohjan avulla sen tekeminen käy helpommin ja nopeammin. Osa vuosikellon sisällöstä todennäköisesti toistuu joka vuosi.

Yrityksen vuosikello

Vuosikellosta pystyy helposti näkemään päällekkäiset tekemiset ja prosessit sekä tarvittaessa aikatauluttamaan näitä työkuorman tasaamiseksi.

Mikäli yrityksessä on käytössä useampia, erilaisiin tarkoituksiin tehtyjä vuosikelloja, on ne hyvä koordinoida keskenään ja tarkistaa, että ne tukevat toisiaan.

Yrityksen vuosikellojen hyödyt:

 • Käytännön ajanhallinta.
 • Toimintojen ennakointi.
 • Toimintojen ja prosessien läpinäkyvyys.
 • Toimintojen ja prosessien kommunikointi, myös eri vuosikellojen välillä.
 • Looginen ja systemaattinen toiminta.
 • Päällekkäiset toiminnot näkyviksi.

Viestinnän vuosikelloon kannattaa kirjata esimerkiksi:

 • Mitä? – Viestinnän teemat ja sisältö.
 • Kuinka? – Viestinnän kanava ja keinot.
 • Koska? – Sisällön tuottamisen ja julkaisun ajankohdat.
 • Kuka? – Sisällön tuottaja ja julkaisusta vastaava.

Some-vuosikello

Sosiaalisen median vuosikello on kätevä tapa suunnitella aikataulu ja kartoittaa toimenpiteet koko vuoden ajaksi. Se auttaa huomioimaan tärkeät ajankohdat sekä miettimään kampanjoita ja muita sosiaalisen median sisältöjä ennakkoon.

Sosiaalisen median vuosikelloa hyödyntämällä voi rakentaa sisältöjä hyvissä ajoin ennen niiden varsinaista julkaisua ja ajastaa niiden julkaisun sopivaan ajankohtaan. Tällöin et julkaise mitä sattuu ja milloin sattuu, vaan julkaisu on suunniteltua ja hallittua.

Somen vuosikellossa voi näkyä esimerkiksi:

 • Vuoden tärkeät päivät, kuukaudet ja tapahtumat.
 • Omaan yritystoimintaan liittyvät tärkeät ajankohdat ja tapahtumat.
 • Yrityksen kampanjat ja niihin liittyvät some-kanavat.
 • Riittävästi aikaa sosiaalisen median sisältöjen tuottamiselle.
 • Lomat.

Myynnin vuosikello

Myynnin vuosikello tarkoittaa johtamisen järjestelmää, mihin kuuluu sisältö, tavoitteet, seurattavat mittarit sekä ohjaamisen ja kehittämisen käytännöt. Myynnin johdon pitää tuntea hyvin alansa myynnin vuosikello, niin alan myyntisesongit kuin hiljaisetkin jaksot.

Ilmainen – markkinoinnin vuosikello pohja

Esimerkiksi Plandisc ja Cloqqa tarjoavat mahdollisuuden tehdä joko ilmainen tai maksullinen vuosikello. Maksullisilla lisensseillä saa käyttöön enemmän ominaisuuksia ja mahdollisuuden rakentaa useampi vuosikello.

Yhteenveto

Vuosikellon avulla tapahtumat ovat helposti hahmotettavissa kokonaisuutena. Kun suunnittelee etukäteen, on helpompi saada markkinointiin liittyvät toiminnot samaan linjaan strategia ja myynnin kanssa.

Usein kysyttyä

Mitä on vuosikello?

Vuosikello on vuosisuunnitelma, jonka avulla voidaan suunnitella ja aikatauluttaa vuoden toiminnat ja prosessit. Vuosikellosta voi yhdestä kuvasta nähdä tehtävät ja prosessit sekä miten ne liittyvät toisiinsa.

Millä tehdä vuosikello?

Vuosikellon voi tehdä monella tapaa. Kellonmuotoisen, graafisen esityksen voi toteuttaa siihen tarkoitetulla ohjelmalla, joita on sekä ilmaisia että maksullisia. Sanallisen vuosikellon voi toteuttaa Excelillä tai Wordillä.

Miksi vuosikello?

uosikello auttaa systemaattisessa suunnittelussa. Sen avulla hahmottuu, milloin mikäkin toiminta pitää toteuttaa, jotta aikataulut pitävät. Vuosikellon avulla näkee myös helposti päällekkäiset toiminnat tai prosessit ja voit tarvittaessa aikatauluttaa näitä.

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelma on markkinoinnin toimenpiteistä koostuva, aikataulutettu suunnitelma yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinointisuunnitelmaan vaikuttavat yrityksen suuret linjat ja kokonaiskuva, markkina-alue ja kilpailutilanne sekä oman toiminnan kriittinen tarkastelu.

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts