Kilpailja tutkimus markkinoinni trendit

Kilpailija-analyysi | Mitä sen ja miten pysyt kilpailijoitasi edellä?

Useimmat yritykset tietävät, että pysyäkseen kilpailijoiden edellä niiden on tehtävä jonkinlainen kilpailija analyysi. Mutta mitä kilpailija-analyysi tarkalleen ottaen on? Miten se tehdään? Mitä hyötyä siitä on? Tässä artikkelissa vastaamme kaikkiin näihin ja muihin kysymyksiin ja saat selville kaiken mitä sinun tarvitsee tietää kilpailija-analyysistä!

Mitä kilpailija analyysi on ja miksi se on tärkeää?

Kilpailija analyysi (eng. competitive analysis, competitor analysis) on kilpailijoiden vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja arviointia oman kilpailuedun saavuttamiseksi. Se on olennainen osa mitä tahansa liiketoimintastrategiaa, sillä se auttaa sinua tunnistamaan uusia bisnesmahdollisuuksia ja laatimaan suunnitelman, jonka avulla voit houkutella lisää asiakkaita. Kilpailija-analyysin avulla voidaan arvioida kilpailijoiden aiheuttamia uhkia ja kehittää strategioita niiden neutraloimiseksi. Lisäksi se voi auttaa sinua tunnistamaan mahdollisia kasvu- ja laajentumisalueita. Yleensäkin kilpailija-analyysia tekemällä voit saada paremman käsityksen toimialastasi ja asemoida yrityksesi menestykseen.

Miten kerätä tietoa kilpailijoistasi

Onneksi on myös monia tapoja kerätä nopeasti tietoa kilpailijoista. Yksi tapa on tilata heidän uutiskirjeensä ja seurata heitä sosiaalisen median kanavissa. Näin saat tietoa heidän uusista tuotteistaan, markkinointikampanjoistaan ja yleisestä viestintästrategiastaan. Vieraile useasti myös heidän verkkosivustollaan, etsi netistä lehdistötiedotteita tai blogikirjoituksia, joissa kerrotaan heidän liiketoiminnastaan. Toinen vaihtoehto on etsiä uutisartikkeleita, joissa mainitaan heidän yrityksensä. Hyvä työkalua tähän on Google Alerts. Lopuksi voit osallistua messuille ja alan tapahtumiin ja seminaareihin jossa he esiintyvät tai ovat näytteillä. Digitaalisessa maailmassa kannattaa osallistua kilpailijoiden järjestämiin webinaareihin. Näillä toimilla voit pysyä ajan tasalla kilpailijoistasi ja varmistaa, että olet aina askeleen edellä.

Miten tehdä kilpailija analyysi? [VIDEO]

Miten tehdä kilpailja-analyysi?

Kilpailija-analyysin kuusi vaihetta

Kilpailija-analyysi on tärkeä osa yrityksen markkinointistrategiaa. Ymmärtämällä kilpailijoitten vahvuudet ja heikkoudet voit asemoida oman yrityksesi markkinoinlla paremmin asiakkaiden houkuttelemiseksi. Kilpailija-analyysin tekemiseen kuuluu kuusi vaihetta:

01.Tunnista kilpailijasi

Tämä vaihe on elintärkeä, jotta ymmärrät, keitä vastaan kilpailet. Huomioi sekä suorat että epäsuorat kilpailijat sekä ne, jotka tarjoavat samankaltaisia tuotteita tai palveluja.

02.Tutustu kilpailijoiden liiketoimintastrategioihin

Kun olet tunnistanut kilpailijasi, on aika alkaa kerätä tietoa heidän liiketoimintastrategioistaan. Mitä markkinointikanavia he käyttävät? Miten he asemoivat tuotteensa tai palvelunsa asiakkaan silmissä? Mitä hinnoittelustrategioita he käyttävät? Missä he tuotteitaan myyvät?

03.Analysoi kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet

Tämä vaihe auttaa sinua ymmärtämään, missä asioissa kilpailijasi ovat etulyöntiasemassa sinuun nähden ja missä tuotteissa sinulla on mahdollisuus voittaa markkinaosuuksia. Muista tarkastella sekä kovaa tietoa kuten taloudellista tietoa ja pehmeämpiä tekijöitä kuten asiakastyytyväisyyden taso. Näitä näet esimerkiksi yrityksen saamista arvosteluista ja kommenteista sosiaalisessa mediassa.

04.Tunnista mahdollisuudet ja uhat

Mitä mahdollisuuksia ja uhkia tulee esille analyysisi perusteella? Jos esimerkiksi kilpailija on heikompi jossain liiketoiminnan osa-alueessa, niin se voi tarjota sinulle mahdollisuuden iskeä ja hankkia omalla markkinoinnillasi ja myyntitoimillasi lisää markkinaosuutta. Tai jos kilpailija käyttää uutta markkinointikanavaa, joka on osoittautunut menestyksekkääksi, niin reagoi siihen nopeasti ja yritä itse hyödyntää samaa kanavaa, jotta kilpailija ei nappaa lisää etumatkaa.

05.Tee vastaiskusuunnitelma

Kun olet tunnistanut kilpailijoiden tarjoamat mahdollisuudet ja uhat, on aika miettiä miten vastaat kilpailuun. Vastaiskusuunnitelman tulisi sisältää sekä lyhyen että pitkän aikavälin taktiikat siitä, miten tule voittamaan kilpailussa asemia.

06.Seuraa tilannetta ja mukauta toimenpiteitä tarpeen mukaan

Prosessin viimeinen vaihe on jatkaa kilpailijoiden seurantaa ja tarvittaessa mukauttaa tai tehostaa vastasuunnitelmaa tilanteen mukaan. Näin varmistat, että pysyt kilpailijoiden edellä ja säilytät vahvan asemasi markkinoilla

Tunnettuja keinoja tehdä kilpailija-analyysia

Kilpailija-analyysissä ja liiketoiminta-analyysissä voidaan käyttää useita erilaisia hyväksi havaittuja menetelmiä. Niillä saadaan kerättyä järjestelmällisesti tietoa kilpailijan ja oman yrityksen kilpailuvoimasta. Jokaisella näistä menetelmistä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten on tärkeää valita tarpeisiisi sopiva menetelmä. Alla olemme luetelleet 11 tunnettua menetelmää.

 1. SWOT-analyysi on erinomainen väline yrityksen sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien sekä ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen.
 2. PESTEL-analyysi on hyödyllinen, kun halutaan ymmärtää makroympäristötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritykseen.
 3. SOSTEC-analyysi auttaa arvioimaan yrityksen kilpailuasemaa toimialallaan.
 4. Porterin viiden voiman kilpailija analyysi on tehokas väline, jonka avulla voidaan ymmärtää toimialan kilpailutilanne ja sen mahdolliset vaikutukset yrityksen strategiaan.
 5. Benchmarking – menetelmä on yleinen liike-elämässä ja teollisuudessa, ja se on tapa verrata yhden yrityksen suorituskykyä toiseen. Menetelmää voidaan käyttää taloudellisten tunnuslukujen, asiakastyytyväisyyden, työntekijöiden tyytyväisyyden tai minkä tahansa muun mittarin vertailuun
 6. Aakerin kilpailija analyysi -malli on kehys yrityksen kilpailijoiden analysoimiseksi. Siinä otetaan huomioon seuraavat tekijät: markkinaosuus, tuotemerkin vahvuus, asiakasuskollisuus, hinta, myynninedistäminen, jakelu ja tuoteominaisuudet
 7. Boston Consulting Groupin (BCG) matriisi on työkalu, jota yritykset käyttävät tuotevalikoimaansa koskevien päätösten tekemiseen. Matriisi perustuu kahteen akseliin: markkinoiden kasvu ja markkinaosuus
 8. GE/McKinseyn yhdeksän laatikon matriisi on työkalu, jota yritykset käyttävät tehdessään päätöksiä liiketoimintaportfoliostaan. Matriisi perustuu kahteen akseliin: toimialan houkuttelevuus ja kilpailuvoima
 9. Ropen kilpailijakartta on työkalu, jota käytetään kilpailutilanteen visualisointiin. Se sijoittaa kilpailijat kaksiulotteiseen ruudukkoon markkinaosuuksiensa ja suhteellisten asemiensa mukaan keskeisillä ulottuvuuksilla, kuten hinnalla, laadulla, palvelulla tai innovaatiolla.
 10. Porterin yleiset strategiat on kehys, jonka avulla voidaan pohtia yrityksen kilpailuetua. Kolme yleistä strategiaa ovat kustannusjohtajuus, erilaistaminen ja keskittyminen.
 11. Cvitkovicin profilointimalli on väline, jota käytetään yrityksen kilpailuvoiman arviointiin. Siinä otetaan huomioon seuraavat tekijät: markkinaosuus, asiakasuskollisuus, tuotteiden laatu, hinta, myynninedistäminen ja jakelu

Kilpailja analyysi kannattaa tehdä sekä kilpailjasta että omasta yrityksestä ja sen jälkeen verrata tietoja toisiinsa. Joskus on hyvä idea tilata ulkopuoliselta konsultilta tutkimus oman yrityksen kilpailukyvystä ja oletetuista kilpailueduista. Seuraavaksi käsittelemmekin kilpailuetua ja miksi se on tärkeää yritykselle.

Mitä tarkoittaa kilpailuetu ja miksi se on tärkeää yritykselle?

Kilpailuetu on ominaisuus, jonka avulla yritys voi tuottaa tavaroita tai palveluja kilpailijoitaan tehokkaammin. Tämä etu ilmenee usein ylivoimaisena teknologiana, hinnoitteluvoimana tai parempana jakelumenetelmänä. Kilpailutilanteen kehittyessä yritysten on jatkuvasti mukautettava strategioitaan pysyäkseen kehityksen kärjessä. Esimerkiksi yritys, joka on kehittänyt uuden valmistusprosessin, voi saada kilpailuetua, kunnes kilpailijat saavuttavat sen. Vastaavasti yritys, joka pystyy myymään tuotteitaan halvemmalla, voi houkutella asiakkaita pois kilpailijoiltaan. Viime kädessä yrityksen kilpailuetu on kestävä vain, jos se pystyy jatkossakin olemaan kilpailijoitaan nopeampi.

Miten saavutettua kilpailuetua voidaan ylläpitää?

Jokainen yrityksen omistaja haluaa tietää, miten säilyttää saavutettu kilpailuetu. Tämä voi olla vaikeaa, sillä markkinat muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. On kuitenkin olemassa muutamia keskeisiä strategioita, jotka voivat auttaa. Ensinnäkin on tärkeää pysyä ajan tasalla alan uusimmista suuntauksista. Tämä tarkoittaa kilpailijoiden seuraamista ja tietoisuutta uusista teknologioista tai lähestymistavoista, jotka voivat antaa niille etulyöntiaseman. Toiseksi on tärkeää parantaa jatkuvasti tuotteitasi ja palveluitasi. Tämä voi tarkoittaa investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön tai yksinkertaisesti sen varmistamista, että tarjoamasi tuotteet ovat aina korkealaatuisia. Lopuksi on tärkeää rakentaa vahvat suhteet asiakkaisiin. Tämä tarkoittaa, että on tarjottava erinomaista palvelua ja vastattava aina heidän tarpeisiinsa. Noudattamalla näitä vinkkejä voit auttaa varmistamaan, että yrityksesi pysyy huipputasolla.

Miten tehdä digitaalisen markkinoinnin kilpailija analyysi?

Kilpailija analyysi on olennainen osa mitä tahansa digitaalista markkinointistrategiaa. Kun ymmärrät, mitä kilpailijasi tekevät, sinun kannattaa kehittää tehokas digitaalisen markkinoinnin suunnitelma. Digimarkkinointia varten tehtävään kilpailija analyysin kuuluu muutamia keskeisiä vaiheita.

 1. Tunnista ensin tärkeimmät kilpailijasi.
 2. Tutustu sitten tarkkaan kilpailijan tekemiseen digitaaliseen markkinointiin tomenpiteisiin. Mitä digitaalisen markkinoinnin alustoja he käyttävät? Mitä sisältöä he jakavat? Mitkä strategiat näyttävät toimivan heillä hyvin? Käyttävätkö he esimerkiksi sähköpostimarkkinointia tai Chatbottia?
 3. Kun sinulla on hyvä käsitys kilpailijoitesi digitaalisesta markkinoinnista, voit alkaa laatia omaa suunnitelmaasi.
 4. Muista keskittyä omiin vahvuuksiisi ja heikkouksiisi, äläkä pelkää kokeilla. Ota rohkeasti mukaan myös uusia sosiaalisen median kanavia.

Pienellä vaivannäöllä voit kehittää digitaalisen markkinoinnin strategian, jonka avulla pysyt kilpailijoitasi edellä.

Mitä eroa on kilpailijatutkimuksella ja markkinatutkimuksella?

Markkinoinnissa on tärkeää ymmärtää kohderyhmääsi ja sitä, mitä he haluavat. Tämä edellyttää tutkimusta, joka voidaan jakaa kahteen pääryhmään: kilpailijatutkimukseen ja markkinatutkimukseen.

Kilpailijatutkimus

Kilpailijatutkimuksessa keskitytään ymmärtämään, mitä kilpailijasi tekevät ja miten he menestyvät. Tätä tietoa voidaan käyttää omien markkinointistrategioiden parantamiseen.

Markkinatutkimus

Markkinatutkimus puolestaan käsittää kohdeyleisön tarpeiden ja toiveiden ymmärtämisen. Tätä tietoa voidaan käyttää heidän tarpeisiinsa räätälöityjen markkinointikampanjoiden luomiseen. Molemmat tutkimustyypit ovat välttämättömiä menestyksekkäiden markkinointistrategioiden kehittämiseksi.

Mitä kilpailija analyysistä saatava raportti sisältää?

Kilpailija-analyysiraportti sisältää runsaasti tietoa, jota voit käyttää oman liiketoimintasi kehittämiseen. Raportti näyttää, miten kilpailijasi menestyvät ja mitä strategioita he käyttävät menestyäkseen. Lisäksi raportti sisältää yksityiskohtaista tietoa niiden asiakaskunnasta ja ostajapersoonasta, markkinointitoimista ja digitaalisen markkinoinnin kanavista sekä taloudellisesta tilanteesta. Tämän tiedon avulla voit tehdä muutoksia omaan liiketoimintaasi, jotta voit paremmin kilpailla kilpailijoitasi vastaan. Kilpailija-analyysiraportti on korvaamaton työkalu kaikille yrityksen omistajille, jotka haluavat pysyä kilpailijoiden edellä.

Yhteenveto kilpailija-analyyistä ja markkinoinnin trendeistä

Kilpailuetu erottaa yrityksesi muista. Se on se X-tekijä, joka saa asiakkaat haluamaan asioida sinun kanssasi eikä kilpailijasi kanssa. Mutta miten voit luoda yrityksellesi kilpailuetua? Jos haluat, että yrityksesi pysyy kilpailijoiden edellä, on tärkeää tehdä säännöllisesti kilpailija-analyysejä. Kilpailija analyysi on tärkeä prosessi, jonka avulla yritykset voivat ymmärtää kilpailijoitaan ja niiden käyttämiä strategioita. Näitä tietoja voidaan käyttää mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen ja vastaussuunnitelman laatimiseen. Kilpailutilanne muuttuu jatkuvasti, joten on tärkeää seurata kilpailijoita säännöllisesti ja mukauttaa toimenpiteitä tarpeen mukaan. Jokaiselle yrityksen päättäjän kannattaa pysyä kartalla muuttuvista markkinoinnin trendeistä.

Usein kysyttyä

Miten porterin kilpailija analyysiä käytetään?

Porterin kilpailija-analyysi on liiketoimintastrategian työkalu, jota käytetään kilpailevien yritysten vahvuuksien ja heikkouksien analysointiin. Analyysi perustuu viiden voiman malliin, jossa yksilöidään toimialan kilpailua muokkaavat voimat. Porterin kilpailija-analyysia voidaan käyttää liiketoimintastrategioiden kehittämiseen, työntekijöiden motivointiin ja investointipäätösten tekemiseen. Analyysia voidaan käyttää esimerkiksi mahdollisten ostokohteiden tunnistamiseen, markkinointikampanjoiden kehittämiseen tai uusien myymälöiden sijaintipaikkojen valintaan. Porterin kilpailija-analyysi on olennainen työkalu kaikille yrityksille, jotka haluavat pysyä kilpailukykyisinä nykypäivän markkinoilla.

Mikä on SWOT -analyysi ja mitä siinä analysoidaan?

SWOT-analyysi on työkalu organisaation ja sen ympäristön tarkastamiseen. Se on suunnittelun ensimmäinen vaihe ja auttaa markkinoijia keskittymään keskeisiin kysymyksiin. SWOT tarkoittaa vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä. Mahdollisuudet ja uhat ovat ulkoisia tekijöitä. SWOT-analyysi on vain yksi luokittelumenetelmä, ja sillä on omat haittansa. Sillä voi esimerkiksi olla taipumus kaventaa tarkasteltavia asioita, koska siinä keskitytään vain neljään erityiseen alueeseen: vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin ja uhkiin. Toinen SWOT-analyysin käytön haittapuoli on se, että se voi johtaa “ryhmäajatteluun”, jolloin projektin parissa työskentelevät henkilöt tekevät samoja johtopäätöksiä arvioimatta tietoja kriittisesti. Tämä voi aiheuttaa ongelmia, koska eri ihmisillä on erilaista tietoa ja kokemusta, joka voi auttaa löytämään uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin. Näistä haitoista huolimatta SWOT-analyysi on edelleen suosittu työkalu markkinoinnissa, koska se auttaa yksinkertaistamaan monimutkaisia tietoja neljään keskeiseen luokkaan, joita voidaan käyttää tietoon perustuvien päätösten tekemiseen.

Miten yritys voi analysoida toimialansa kilpailijoita?

Jokainen hyvä yrityksen omistaja tietää, että suuri osa menestystä on pysyä kilpailijoiden edellä. Mutta miten se onnistuu, jos et tiedä, keitä kilpailijasi ovat tai mitä he aikovat tehdä? Vastaus on markkina-analyysi. Kun käytät aikaa ymmärtääksesi toimialasi ja sen muut yritykset, voit kehittää menestysstrategioita. Kilpailijoiden analysointiin on olemassa muutamia keskeisiä tapoja. Tutustu ensinnäkin niiden markkinointimateriaaleihin, kuten verkkosivustoon, sosiaaliseen mediaan ja mainontaan. Mitä viestiä he yrittävät lähettää? Millaista kuvaa he yrittävät antaa? Toiseksi, yritä selvittää mahdollisimman paljon heidän hinnoittelustrategiastaan. Alittavatko he sinut hinnalla? Vai pyrkivätkö he brändäämään itsensä premium-brändiksi? Keskustele lopuksi asiakkaidesi kanssa ja selvitä, mitä he ajattelevat kilpailijoistasi. Mistä he pitävät heissä? Mitä heidän mielestään voitaisiin parantaa? Kun käytät aikaa kilpailijoiden ymmärtämiseen, voit kehittää strategioita, joiden avulla pysyt pelin edellä.

Mikä on Pestel?

PESTEL on lyhenne, joka tarkoittaa poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia, ympäristöllisiä ja oikeudellisia tekijöitä. Nämä tekijät voivat vaikuttaa yritykseen monin tavoin, ja yritysten on tärkeää olla niistä tietoisia pysyäkseen kilpailussa edellä. Esimerkiksi muutokset poliittisessa ympäristössä voivat luoda yrityksille uusia mahdollisuuksia tai uhkia. Taloudelliset olosuhteet voivat vaikuttaa kuluttajien kulutustottumuksiin, ja yhteiskunnalliset suuntaukset voivat muokata asenteita tiettyjä tuotteita tai palveluja kohtaan. Lisäksi teknologisen kehittymisen megatrendi voi avata uusia markkinoita tai luoda uusia tuotantomenetelmiä. Ympäristötekijät voivat aiheuttaa yrityksille sekä riskejä että mahdollisuuksia. Kun yritykset ymmärtävät, miten kukin näistä tekijöistä voi vaikuttaa niiden liiketoimintaan, ne voivat tehdä parempia strategisia päätöksiä ja pysyä kilpailun edellä.

Mikä on epäsuora kilpailija?

Epäsuora kilpailija on yritys, joka tarjoaa eri tuotetta tai palvelua, mutta toimii silti samalla markkina-alueella. Esimerkiksi autoja myyvä yritys olisi renkaita myyvän yrityksen epäsuora kilpailija. Epäsuorat kilpailijat eivät ole suoria uhkia, mutta ne voivat silti vaikuttaa yrityksen tulokseen viemällä arvokasta hyllytilaa tai asiakkaiden huomiota. Vaikka epäsuoria kilpailijoita on tärkeää pitää silmällä, on vielä tärkeämpää keskittyä suoriin kilpailijoihin. Ne ovat yrityksiä, jotka myyvät samaa tuotetta tai palvelua kuin sinä ja ovat siksi suurin uhkasi. Jos haluat pysyä kilpailijoitasi edellä, sinun on pidettävä tarkasti silmällä sekä suoria että epäsuoria kilpailijoitasi.

Mitä hyötyä kilpailusta on yritykselle?

Kilpailua pidetään usein kielteisenä voimana liiketoiminnassa, joka nostaa kustannuksia ja vaikeuttaa yritysten selviytymistä. Kilpailu voi kuitenkin olla myös myönteinen voima, joka motivoi yrityksiä innovoimaan ja parantamaan tuotteitaan ja palvelujaan. Kilpailevilla markkinoilla yritykset pyrkivät jatkuvasti erottautumaan kilpailijoistaan ja tarjoamaan asiakkaille parasta mahdollista arvoa. Tämä voi johtaa laadukkaampiin tuotteisiin, tehokkaampiin tuotantoprosesseihin ja parempaan asiakaspalveluun. Lisäksi kilpailu voi auttaa pitämään hinnat alhaisina, mikä antaa kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja alentaa elinkustannuksia. Viime kädessä kilpailu on välttämätöntä, jotta yritykset voivat jatkuvasti pyrkiä parantamaan toimintaansa ja tarjoamaan asiakkaille parasta mahdollista arvoa.

« Alkuun