Mitä on robotisaatio on

Mikä on robotisaatio?

Robotit kehittyvät tekoälyn kanssa käsi kädessä huikeaa vauhtia. Tulevaisuudessa robotit tulevat korvaamaan ihmisen monella elinkeinon alueella. Onko sinua hoitava kirurgi kymmenen vuoden päästä robotti? Onko tämä uhka vai mahdollisuus?

Robotisaatio määritelmä

Mikä on robotisaatio? Robotisaatio on jo kaikkeen ympärillämme vaikuttava asia, jossa erilaisia tehtäviä ja prosesseja korvataan täysin tai osittain robottien avulla. Tämä kehitys tuo suuria vaikutuksia eri toimialoille ja tulee muuttamaan ihmisten elämää tulevaisuuden vuosina.

Robotisaation kehitys

Fyysinen robotti ja tämän niin sanottu aivot eli tekoäly ovat ottaneet yhdessä suuria kehitysloikkia viimeisen vuosikymmenen aikana. Robotteja valjastetaan nyt koneoppivalla tekoälyllä ja ne oppivat tekemään monipuolisempia tehtäviä.

Tämä kehitysloikka antaa paljon mahdollisuuksia eri aloilla mutta ruokkii myös pelkoja. Robotisaatio tulee korvaamaan sekä kehittämään paljon eri alojen työpaikkoja.

Robotisaation hyötyjä?

 • Manulaalisesti tehtävä rutiinityön automatisoiminen
 • Saadaan lisää käsipareja tekemään töitä
 • Kustannusten vähentäminen, työajan vapauttaminen tärkeämpiin asioihin.
 • Voimavarojen ohjaus nopeampaan ja parempaan palveluun, joilla voi kohdata asiakkaan todelliset tarpeet.
 • Robotin käyttö työkaverina tekemässä monia jokapäiväisiä rutiininomaisia tehtäviä.
 • Robotti on nopeampi, varmempi työssään ja eikä väsy päivän aikana.
Mitä on robotisaatio?

Robotisaatio ja markkinointi

Tekoälyyn liitetyt robotit eivät ole enää tulevaisuutta tai hypeä, vaan myös todellinen mahdollisuus yrittäjille.

Robotisaatiosta on tullut maailman megatrendi. Sillä on suuri potentiaali muuttaa ja auttaa maailmaa lähitulevaisuudessa.

Vuonna 2020 robotit ja siihen liittyvä teknologia arvioitiin maailmalaajuisesti 200 mrd dollarin liiketoimeksi. Kaikki alueeseen liittyvä ohjelmointityö, oheistuotteet jne. kasvattavat summaa vielä huomattavasti.

Robotiikka ja sen rinnalla tekoäly vaikuttavat jo kaikkiin elämän ja yhteiskunnan alueisiin.

Robotisaatio vinkkejä myyntiin ja markkinointiin:

 1. Älä kilpaile robotin kanssa ja älä kysy viekö robotti työsi. Jos työskentelet nyt kuin robotti – robotti yksinkertaisesti voittaa sinut ja menetät työsi. Robotti on nopeampi, varmempi työssään ja eikä väsy päivän aikana.
 2. Ole luova ihminen, innostu työstäsi/asiastasi ja ole aidosti oma itsesi – heittäydy asiakkaan kanssa tämän ongelmiin, hae yrityksesi tuotteilla ja palveluilla ratkaisuja juuri hänelle, valloita hänet.
 3. Käytä kaikissa muissa tehtävissä taitavasti robotiikan teknologiaa hyväksesi. Anna robotin tehdä kollegana superassistentin virkaa rinnallasi: se laskee, tekee asiakkaalle tarjoukset ja konseptit jo myyntitilanteen aikana.
 4. Myyntitilanteen jälkeen robotti ottaa personoidusti, automaattisesti yhteyttä asiakkaaseen, tarjoaa lisäpalveluja, kertoo messuista, uusista tuotteista etc.
 5. Sinun tehtäväksesi jää rakentaa asiakkuutta yhteisten arvojen ja päämäärien kautta niin että molemmat voittavat win/win. Kun kaikki toimii monet kolmannet osapuolet saavat vielä omansa. Olet kuin tarinan kirjoittaja ja sanoittaja yhdessä asiakkaan kanssa.
 6. Mahdollisuus astua syvempään asiakkaan tarpeet ymmärtävään ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja oivaltavaan myynti- ja markkinointityöhön. Kouluta itseäsi tällä sektorilla eteenpäin sillä ihmisen syvyyteen kommunikoinnissa robotti pääse vielä kymmeniin vuosiin.
 7. Olet voittaja robotisoituvassa maailmassa ja kukaan ei vie elinkeinoasi.

Suomi ja robotisaatio

Eduskunta on nostanut tekoälyn ja robotiikan eri muodoissaan keskeisiksi teknologioiksi yhteiskunnassamme. Niillä on suuri mahdollisuus muuttaa maatamme lähitulevaisuudessa.

Tämä eduskunnan rajaus muuttaa myös samalla ihmisen osaamisvaatimuksia, liiketoimintamalleja, ammatteja. Asukkaiden tapa elää, kulttuuri ja yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet muuttuvat.

Suomi on vakaa, turvallinen maa, jolla on korkea koulutustaso. Tämä yhdistetään teknologian korkeaan hyödyntämisasteeseen ja maallamme on eriomainen alusta digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja tuottamiseen.

Lähde: Valtiovarainministeriö Tekoäly ja robotisaatio: https://vm.fi/tekoaly-ja-robotisaatio

ETLA(Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) raportti robotisaation tuomista muutoksista Suomessa:

 • Epätodennäköistä että kokonaisia ammatteja katoaa.
 • Monien ammattien tehtävät muuttuvat sisällöltään
 • Voi luoda myös uusia työkuvia.
 • Teknologiat jaetaan kolmeen eri luokkaan: automaatioteknologiat, uusia tehtäviä luovat teknologiat ja pääoman ja työn tuottavuutta kasvattavat teknologiat.
 • Robotisaation suurin negatiivinen isku osuu aloille, joissa on paljon toistuvia, rutiininomaisia tehtäviä.
 • Suomessa on avoin talous, jossa teknologian kehityksen, uusi työmahdollisuuksia luova vaikutus on suurempi kuin syrjäytysvaikutus.
 • Maailmalta tulevat tutkimukset erilaisista vaikutuksista ihmisten työpaikkoihin heittävät rajusti todella negatiivisista positiivisiin.

Lähde: ETLA https://www.etla.fi/

Mikä on robotiikka?

Robotiikka on tutkimusala, joka sisältää monta tieteenalaa. Robotiikka keskittyy koneen eli itse robotin suunnitteluun, sen rakentamiseen ja käyttämiseen.

Robotiikan keskeisimmät alat ovat tieto- sähkö- ja konetekniikka. Robotiikka itsessään jaetaan teollisuus- ja palvelurobotiikkaan.

Yhteenveto:

 • Monella yhteiskunnan alueella ei ole tarpeeksi käsipareja tekemään työtä. Näihin ongelmiin voidaan robottien avulla tuoda apua.
 • Yhteiskunnassa on paljon ihmisten manuaalista rutiinityötä ja tätä pystytään esimerkiksi automatisoimaan.
 • Kustannusten vähentäminen, työajan vapauttaminen tärkeämpiin asioihin.
 • Voimavarojen ohjaus nopeampaan ja parempaan palveluun, joilla voi kohdata asiakkaan todelliset tarpeet.
 • Robotin käyttö työkaverina tekemässä monia jokapäiväisiä rutiininomaisia tehtäviä.

Usein kysytyt kysymykset:

Mikä on robotisaatio?

Robotisaatio on jo kaikkeen ympärillämme vaikuttava asia, jossa erilaisia tehtäviä ja prosesseja korvataan täysin tai osittain robottien avulla. Tämä kehitys tuo suuria vaikutuksia eri toimialoille ja tulee muuttamaan ihmisten elämää tulevaisuuden vuosina.

Ovatko robotit uhka vai mahdollisuus?

Suurin uhkakuva robotisaatioon liittyy työpaikkojen menetykseen. Tätä on tutkittu paljon ympäri maailmaa ja tulokset vaihtelevat suuresti. Työpaikat/tehtävät jotka ovat toistuvia, jokapäiväisiä ja rutiininomaisia ovat etulinjassa robotisaation edetessä.

Lähteitä:

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts