Konversio-optimointi

Konversio-optimointi on verkkosivujen muokkaamista siten, että ko. sivun konversio paranee. Konversio-optimointi on esimerkiksi kuluttajaverkkokaupoille yleensä pakollinen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen muoto sillä pienikin parannus konversiossa vaikuttaa suoraan myyntiin.

Konversio-optimointi (Wikipedia)

Konversio-optimointi on internetmarkkinoinnin osa-alue, jossa pyritään rakentamaan verkkosivua siten, että se kykenisi saamaan mahdollisimman monet sivun vierailijat toteuttamaan verkkosivun ylläpitäjän sivuilleen asettamia liiketoiminnallisia tavoitteita. Verkkosivujen konversioasteella (CR - Conversion Rate) tarkoitetaan suhdelukua, joka lasketaan vertaamalla toteutuneiden tavoitteiden, esimerkiksi uutiskirjeiden tilausmäärien, määrää verkkosivulla vierailleiden käyttäjien määrään tiettynä ajanjaksona.

Konversioaste ( % ) = Toteutuneet tavoitteet (kpl) / Kävijämäärät

Verkkosivujen konversio-optimointi on hakukoneoptimoinnin ja hakusanamainonnan ohella yksi internetmarkkinoinnin keskeisimmistä ja nopeimmin kasvavista osa-alueista. Internetmarkkinoinnissa konversiolla voidaan tarkoittaa pääsääntöisesti kahta erilaista tapahtumaa. Verkkokaupassa konversioaste mittaa sellaisten ostotapahtumien määriä, jotka johtuvat nimenomaan tietystä kaupallisesta ärsykkeestä, esimerkiksi mainosbannerin klikkaamisesta. Verkkosivuilla konversioaste voi mitata useita erilaisia tapahtumia, esimerkiksi verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien määrää, tietokoneohjelman kokeiluversion lataamismääriä tai esimerkiksi uutiskirjeen tilausmääriä. Olennaista konversioasteen mittaamisessa on todentaa, että toteutunut tavoite on johtunut nimenomaan tietystä ärsykkeestä, esimerkiksi verkkosivun ylläpitäjän pyynnöstä.

« Alkuun