Asiakkaan ostopolku customer journey

Ostopolku määritelmä | Miten asiakkaan ostopolku luodaan?

Ostopolku on reitti, jonka asiakas kulkee ostaakseen tuotteen tai palvelun. Asiakkaan ostopolku luodaan ymmärtämällä, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa ja mitä sisältöä heidän on nähtävä tehdäkseen ostoksen. Tässä blogikirjoituksessa keskustelemme siitä, miten ostopolku luodaan ja mitä sisältöä on oltava, jotta asiakas tekee ostoksen. Keskustelemme myös siitä, mitä hyötyä yrityksesi hyvin määritellystä ostopolusta on!

Mikä on asiakkaan ostopolku?

Asiakkaan ostopolku (eng. customer journey) on sarja askeleita, jotka asiakas ottaa matkalla tekemään ostoksen. Ostopolku alkaa tyypillisesti tietoisuus-vaiheesta, jota seuraa kiinnostus, harkinta ja lopulta ostopäätöksen tekeminen. Näin ei kuitenkaan aina ole. Jotkut asiakkaat saattavat tuntea tuotteen tai tuotemerkin jo harkintavaiheeseen tullessaan. Toiset taas saattavat tehdä ostopäätöksen vasta sen jälkeen, kun he ovat tehneet ostoksen. Asiakkaan ostopolun ymmärtäminen on yrityksille tärkeää, sillä se voi auttaa niitä kohdentamaan markkinointitoimensa ja saamaan aikaan enemmän myyntiä.

Mikä on ostopolku ja miten ostopolku luodaan [step-by-step-video]

Mikä on asiakkaan digitaalinen ostopolku selitettynä

Miksi asiakkaan ostopolun ymmärtäminen on yritykselle tärkeää?

Ostopolku on matka, jonka asiakas kulkee ennen kuin hän tekee ostoksensa. tämän polun ymmärtäminen on yritykselle tärkeää useista syistä. Ensinnäkin se voi auttaa tunnistamaan, mikä motivoi asiakkaita ja vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa. Toiseksi se voi antaa tietoa siitä, mitä haasteita asiakkaat kohtaavat ostoprosessin aikana. Kolmanneksi se voi auttaa optimoimaan asiakaskokemuksen poistamalla kaikki esteet, jotka saattavat estää asiakkaita tekemästä ostosta. Neljänneksi se voi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia upselling- tai cross-selling-myyntiin. Lopuksi se voi auttaa parantamaan asiakaspysyvyyttä varmistamalla, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ostoprosessiinsa. Parantamalla jatkuvasti ymmärtämystään asiakkaan ostopolusta yritykset voivat jatkokehittää myyntisuppiloaan.

Miten asiakkaan ostopolku luodaan

Asiakkaan ostopolku muodostuu useista kosketuspisteistä, joita asiakkaalla on brändisi kanssa. Näihin kosketuspisteisiin voi kuulua kaikkea mainoksen näkemisestä, blogiartikkelin lukemisesta, postauksen näkemiseen sosiaalisen median kanavissa tai verkkosivustolla Chat -asiakaspalvelun kanssa asioimiseen. Jokainen näistä kosketuspisteistä tarjoaa tilaisuuden tehdä myönteinen vaikutelma ja rakentaa uskollisuutta. Kun ymmärrät asiakkaan ostopolun, voit varmistaa, että jokainen näistä kosketuspisteistä toimii optimoidusti suhteessa tunnistettuun ostopolkuun. Usein seuraavaan ostopolun vaiheeseen siirtymiseen täytyy saada oikeat vastaukset mielessä oleviin kysymyksiin.

Ensimmäinen askel asiakkaan ostopolun luomisessa on tunnistaa eri kosketuspisteet.

Kun tiedät, missä asiakas on kosketuksissa brändiisi, voit alkaa optimoida kutakin kosketuspistettä niin, että sillä on mahdollisimman suuri vaikutus. Tämä voi tarkoittaa kohdennetumpien mainosten luomista, kassaprosessin virtaviivaistamista tai asiakaspalvelun parantamista. Kun varmistat, että jokainen kosketuspiste on mahdollisimman tehokas, voit lisätä mahdollisuuksia muuttaa potentiaaliset asiakkaat asiakkaiksi eli konversioiksi.

Toinen askel asiakkaan ostopolun luomisessa on ymmärtää, mikä motivoi asiakkaita ja vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa

Tämä vaihe on tärkeä, koska sen avulla voit tunnistaa kipupisteet, jotka saattavat estää asiakkaita siirtymästä ostopolun seuraavaan vaiheeseen. Sen avulla voit myös ymmärtää, mikä motivoi asiakkaita ja mikä vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä. Tätä tietoa voidaan käyttää kohdennetun sisällön ja vastumattomien tarjousten luomiseen, jotka on suunniteltu vastaamaan asiakkaidesi tarpeisiin.

Kolmas vaihe asiakkaan ostopolun luomisessa on asiakaskokemuksen optimointi

Tässä vaiheessa poistetaan kaikki esteet, jotka saattavat estää asiakkaita tekemästä ostoksia. Siihen kuuluu myös sen varmistaminen, että asiakkaat ovat tyytyväisiä ostoprosessiinsa. Optimoimalla asiakaskokemuksen voit lisätä todennäköisyyttä, että asiakkaat tekevät ostoksen ja heistä tulee brändisi uskollisia puolestapuhujia.

Asiakkaan ostopolun ymmärtäminen on olennaisen tärkeää kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä. Kun käytät aikaa jokaisen kosketuspisteen analysointiin ja optimointiin, voit luoda matkan, joka johtaa asiakkaat suoraan ovellesi.

Ostopolun eri vaiheet ja mitä sisältöä kussakin vaiheessa on oltava

Ostopolku koostuu neljästä keskeisestä vaiheesta: tietoisuus, kiinnostus, harkinta ja päätös. Jokaisessa vaiheessa asiakas etsii erityyppistä sisältöä edetäkseen seuraavaan vaiheeseen. Ostopolun vaiheet erikseen:

Vaihe 1 : Tietoisuus

Tietoisuusvaiheessa asiakas tulee tietoiseksi tarpeesta tai halusta, joka hänellä on. Hän ei vielä etsi aktiivisesti ratkaisua, mutta hän alkaa perehtyä ongelmaan. Tässä vaiheessa tehokkainta sisältöä ovat blogikirjoitukset, infografiikat ja sosiaalisen median viestit, jotka lisäävät tietoisuutta ongelmasta ja antavat yleistä tietoa mahdollisista ratkaisuista. Tutustu sisällöntuotantoon.

Vaihe 2: Kiinnostus

Kun asiakas siirtyy kiinnostus-vaiheeseen, hän alkaa tutkia konkreettisesti mahdollisia ratkaisuja ongelmaansa. He etsivät nyt syvällisempää sisältöä, kuten tuotearvioita, asikascaseja ja vertailuartikkeleita. Tämä sisältö auttaa heitä rajaamaan vaihtoehtoja ja alkavat suosia yhtä tiettyä ratkaisua.

Vaihe 3: Harkinta

Harkintavaiheessa asiakas on lähellä ostopäätöstä, mutta tarvitsee lisätietoja voidakseen tehdä varman päätöksen. Hän etsii sisältöä, kuten hintatietoja, yksityiskohtaisia tuotekuvauksia ja käyttöohjeita. Sisällön on oltava selkeää ja tiivistä, ja sen on autettava asiakasta ymmärtämään tarkalleen, mitä hän saa, jos hän tekee ostoksen.

Vaihe 4: Ostopäätös

Ostopäätösvaiheessa asiakas on valmis ostamaan ja tarvitsee vain viimeisen sysäyksen. Tässä vaiheessa tehokkainta sisältöä ovat erikoistarjoukset, kupongit ja ilmaiset toimitukset. Tämä sisältö auttaa sinetöimään sopimuksen ja vakuuttamaan asiakkaan ostoksensa loppuun saattamisesta. Tämän kriittisen vaiheen parantamiseen kannattaa hyödyntää A/B testausta ja erilaisia konversio-optimoinnin tekniikoita.

Mitä hyötyä on siitä, että yrityksellä on hyvin määritelty ostopolku

On monia hyviä syitä määritellä ostopolku. Tässä on vain muutamia niistä:

  1. Se auttaa sinua kohdentamaan markkinointipyrkimyksiäsi. Kun tiedät tarkalleen, mitä potentiaalisten asiakkaidesi on tehtävä tehdäkseen ostoksen, voit laatia markkinointiviestisi sen mukaisesti. Näin varmistat, ettet tuhlaa aikaa ja rahaa markkinointitoimiin, jotka eivät todennäköisesti johda myyntiin.
  2. Se auttaa sinua seuraamaan tuloksiasi. Kun sinulla on määritelty ostopolku, markkinoinnin ja myynnin tuloksia on helppo seurata. Nämä tiedot voivat olla erittäin arvokkaita strategioiden ja taktiikoiden mukauttamisessa ajan mittaan.
  3. Se helpottaa sopimusten ja lopullisen ostopäätöksen tekemistä. Jos potentiaaliset asiakkaat tietävät tarkalleen, mitä heidän on tehtävä tehdäkseen ostoksen, he tekevät sen todennäköisemmin. Tämä voi johtaa suurempaan myyntiin ja tyytyväisempiin asiakkaisiin.
  4. Se luo luottamusta potentiaalisiin asiakkaisiin. Tarjoamalla selkeän ja johdonmukaisen ostopolun osoitat potentiaalisille asiakkaille, että olet luotettava ja luotettava. Tämä voi auttaa suuresti luomaan uskollisuutta ja toistuvaa liiketoimintaa.
  5. Se auttaa sinua välttämään alennuksia. Kun asiakkailla on selkeä käsitys hinnoittelurakenteestasi, he yrittävät harvemmin tinkiä halvemmasta hinnasta. Tämä voi auttaa sinua välttämään myyntiä alle markkinahinnan, mikä voi ajan mittaan heikentää voittojasi.
  6. Sen avulla voit myydä tuotteita tehokkaammin crosselling ja upselling tekniikoilla. Jos potentiaaliset asiakkaat ovat jo liikkeellä määrittelemälläsi ostopolulla, he ovat todennäköisemmin vastaanottavaisia tarjoamillesi lisätuotteille tai -palveluille. Tämä voi johtaa myynnin kasvuun ja asiakkaan elinkaariarvon kasvuun.
  7. Se antaa sinulle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Jos kilpailijoillasi ei ole selkeää ostopolkua, voit käyttää sitä erottautumistekijänä markkinoinnissasi . Asiakkaat tekevät ehkä todennäköisemmin kauppaa kanssasi, jos he tietävät tarkalleen, mitä heidän on tehtävä tehdäkseen ostoksen.
  8. Se voi auttaa sinua kasvattamaan verkkosivuston konversiota. Kun vierailijoiden on helppo ymmärtää, miten he voivat ostaa teiltä, voitte rohkaista useampia kävijöitä ryhtymään toimiin. Tämä voi johtaa useampaan myyntiin sekä parantaa verkkosivuston mittareita, kuten bounce ratea ja sivustollaoloaikaa.
  9. Se vähentää asiakastukeen liittyviä ongelmia myöhemmin. Jos asiakkaat saavat kaikki tarvitsemansa tiedot etukäteen, he tarvitsevat myöhemmin harvemmin asiakastuen apua. Tämä voi vähentää huomattavasti asiakastukikustannuksiamme ajan mittaan.
  10. Viimeisenä muttei vähäisimpänä , se yksinkertaisesti tuntuu hyvältä ! Mikään ei voita sitä tyytyväisyyttä, kun tietää, että liiketoimintasi toimii kuin hyvin öljytty kone. Kun kaikki toimii moitteettomasti, vapautuu aikaa ja energiaa keskittyä muihin asioihin. Ja se on aina hyvä asia !

Loppupohdinnat ostopolusta ja siitä, miten yritykset voivat luoda itselleen parhaiten toimivan ostopolun

Nyt kun olemme käsitelleet ostopolkua ja sitä, miten yritykset voivat luoda itselleen parhaan ostopolun, kerrataanpa joitakin keskeisiä kohtia. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, kuka asiakkaasi on ja mitkä ovat hänen tarpeensa. Toiseksi sinun on varmistettava, että tuotteesi on helposti kohdeasiakkaasi saatavilla ja näkyvillä. kolmanneksi sinun on luotava sujuva ja saumaton ostoprosessi, jonka ansiosta asiakkaiden on helppo ostaa sinulta. Ja lopuksi sinun on seurattava asiakkaitasi oston jälkeen varmistaaksesi, että he ovat tyytyväisiä ostokseensa ja kannustaaksesi heitä palaamaan takaisin tulevaisuudessa ja tekemään uusintaostoksen. Seuraamalla näitä yksinkertaisia vaiheita voit luoda ostopolun, joka auttaa sinua saamaan enemmän myyntiä ja rakentamaan vahvemmat suhteet asiakkaisiisi.

« Alkuun