Data tieto web analyysi analytiikka

Analytiikka – Miten dataa voi hyödyntää yrityksen kehittämisessä?

Analytiikka on 2020-luvun yrityksessä tärkeä toiminto sillä oikein kerätty ja ymmärretty data on kaikki kaikessa. Analytiikka on prosessi, jossa dataa tutkitaan parempien päätösten tekemiseksi ja liiketoiminnan parantamiseksi. On olemassa useita erilaisia data-analytiikkaan käytettäviä työkaluja, joita voidaan käyttää yrityksen eri osa-alueiden mittaamiseen. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme analytiikan määritelmää ja sitä, miten yritykset voivat käyttää sitä markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen parantamiseen.

Mitä on analytiikka ja mitä eri web-analytiikkaa internetissä on?

Analytiikka (eng.web analytics) on tietojen tutkimista, yleensä verkkosivuston vuorovaikutuksen tai käyttäjien käyttäytymisen muodossa. Eri analyysityypeillä pyritään vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, mutta kaikkien tavoitteena on auttaa yrityksiä tai verkkosivuston omistajia tekemään parempia päätöksiä. Yleisimpiä analytiikkatyyppejä ovat web-analytiikka, sosiaalisen median analytiikka ja verkkokaupan analytiikka. Web-analytiikka keskittyy verkkosivuston liikenteen ja toiminnan mittaamiseen, kun taas sosiaalisen median analytiikka keskittyy sitoutumiseen ja tavoittavuuteen. Verkkokaupan analytiikka sisältää tiedot myynnistä, konversioista, keskiostoksesta, asiakkaan elinikäisestä arvosta , ostoskorin hylkäämismäärästä, peruutuksista sekä paljosta muusta.

Ymmärtämällä, minkä tyyppinen analytiikka on niiden tarpeisiin sopivin, yritykset voivat hyödyntää keräämiään tietoja paremmin ja käyttää niitä tuloksensa parantamiseen.

Mitä web-analytiikka on

Mitä analytiikka on ja miten dataa käytetään?

Miten yritykset voivat käyttää data-analytiikkaa liiketoimintansa parantamiseen – markkinoinnissa, myynnissä ja tuotekehityksessä?

Yrityksillä on käytettävissään enemmän tietoa kuin koskaan aiemmin, ja analytiikasta on tullut olennaisen tärkeää, jotta näistä tiedoista saadaan tolkkua. Analysoimalla asiakkaiden käyttäytymistä yritykset voivat saada tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei, ja tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä markkinointi-, myynti- ja tuotekehitysstrategioistaan.

Markkinointi-analytiikkaa

Markkinoinnissa analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi kampanjoiden ja yksittäisten mainosten tehokkuuden seurantaan ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseen. Ymmärtämällä mitkä digitaalisen markkinoinnin kanavat tuottavat eniten liikennettä tai millä kampanjoilla on korkeimmat konversioluvut, yritykset voivat keskittää ponnistelunsa alueille, jotka todennäköisimmin tuottavat tuloksia.

Tyypillisiä markkinoinnin analytiikan ja kävijäseurannan työkaluja ovat:

Myynnin ja myyntiprosessin analytiikka

Myynnissä analytiikan avulla voidaan tunnistaa, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja mitkä eivät, ja kohdentaa potentiaalisille asiakkaille henkilökohtaisia viestejä. Myyntianalytiikkaa voidaan käyttää myös myyjien suorituskyvyn seurantaan ja niiden alojen tunnistamiseen, joilla he tarvitsevat lisäkoulutusta. Kun yritykset ymmärtävät, mitkä tuotteet myyvät hyvin ja mitkä eivät, ne voivat keskittää ponnistelunsa alueille, jotka todennäköisimmin tuottavat tuloksia.

Sen lisäksi myynnin analytiikkaan voidaan sisältää myyntiprosessin analytiikka. Jolla ohjataan ja seurataan myyntiprosessien etenemistä asiakkaan ostopolun eri vaiheessa suspekti, prospekti, liidi, ostaja, asiakas ja promoottori.

Myyntiprosessin ohjaamisen ja seurannan työkaluja ovat

Analytiikka tuotekehityksen apuna

Tuotekehityksessä analytiikkaa voidaan käyttää asiakkaiden tarpeiden arvioimiseen ja uusien ominaisuuksien kehittämiseen, jotka vastaavat niihin. Ymmärtämällä, miten asiakkaat käyttävät tuotetta, yritykset voivat tunnistaa alueita, joilla ne voivat parantaa käyttökokemusta tai lisätä uusia ominaisuuksia, jotka olisivat asiakkaille hyödyllisiä.

Tuotekehitysanalytiikan yleisiä työkaluja ovat muun muassa seuraavat:

Hyödyntämällä analytiikan voimaa yritykset voivat saada kilpailuetua ja parantaa tulostaan.

Miten yritys voi käyttää analytiikkaa tietyillä aloilla, kuten verkkosivustojen suunnittelussa, sosiaalisen median kampanjoissa, sähköpostimarkkinoinnissa ja muissa asioissa

Useimmat yritykset käyttävät nykyään jonkinlaista analytiikkaa parantaakseen liiketoimintansa suorituskykyä.

  1. Ymmärtämällä, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujensa kanssa, yritykset voivat tehdä suunnittelumuutoksia, jotka lisäävät konversioita.
  2. Sosiaalisen median analytiikka voi antaa tietoa siitä, mitkä viestit ovat käyttäjien keskuudessa suosituimpia, ja auttaa yrityksiä luomaan sisältöä, jota jaetaan todennäköisemmin.
  3. Sähköpostimarkkinointialustat tarjoavat myös yksityiskohtaisia analytiikkaraportteja, joista käy ilmi kunkin kampanjan avaus- ja klikkausprosentit. Lue lisää artikkelista mitä on sähköpostimarkkinointi.

Käyttämällä analytiikkaa näillä ja muilla aloilla yritykset voivat saada kilpailuetua ja saavuttaa parempia tuloksia.

Analytiikan hyödyt yrityksille

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen

Analytiikka on ratkaisevassa asemassa autettaessa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan. Seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä ja käyttäytymismalleja yritykset voivat saada arvokasta tietoa siitä, mikä motivoi asiakkaita ja mikä saa heidät tekemään ostopäätöksiä eri vaiheissa ostopolkua. Nämä tiedot ovat olennaisen tärkeitä strategisten markkinointi- ja hinnoittelupäätösten tekemisessä. Jos yritys esimerkiksi tietää, että sen asiakkaat ovat hintaherkkiä, se voi mukauttaa hinnoitteluaan sen mukaisesti. Tai jos yritys tietää, että sen asiakkaat reagoivat hyvin tietyntyyppisiin markkinointikampanjoihin, se voi keskittää markkinointitoimensa näihin kampanjoihin. Toisin sanoen tietoon perustuvalla päätöksenteolla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen tulokseen. Yritysten olisi siksi investoitava analytiikkaan pysyäkseen kilpailukykyisinä ja edistääkseen kasvua.

Päätöksenteon parantaminen

Yritysmaailmassa analytiikasta on tulossa yhä tärkeämpää. Tietoja analysoimalla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja toimia tehokkaammin. Yksi analytiikan tärkeimmistä eduista on, että se voi auttaa yrityksiä säästämään aikaa. Esimerkiksi sen sijaan, että yritykset käyttäisivät tuntikausia tietojen tutkimiseen, ne voivat käyttää analyysiohjelmistoja trendien nopeaan havaitsemiseen ja sen mukaisten toimien toteuttamiseen. Ajan säästämisen lisäksi analytiikka voi myös auttaa yrityksiä parantamaan päätöksenteon laatua. Kun yritykset ymmärtävät tarkalleen, miten asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa niiden tuotteiden tai palvelujen kanssa, ne voivat tehdä muutoksia, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita. Näin ollen analytiikka voi auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Loppujen lopuksi analytiikka on tehokas työkalu, joka voi auttaa yrityksiä toimimaan tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

Kilpailuedun hankkiminen

Yritysten, jotka haluavat pysyä kilpailijoidensa edellä, on tehtävä tietoon perustuvia päätöksiä. Ja nykymaailmassa tietoa on saatavilla valtavasti. Tässä kohtaa analytiikka tulee kuvaan mukaan. Analytiikka on prosessi, jossa data muutetaan oivalluksiksi. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä tapahtuu, miksi se tapahtuu ja mitä ne voivat tehdä suorituskykynsä parantamiseksi.

Yritykset voivat käyttää analytiikkaa hyödykseen monin eri tavoin. Ne voivat esimerkiksi käyttää sitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Analysoimalla tietokokonaisuuksia yritykset voivat tunnistaa malleja ja trendejä, joita ne voivat sitten käyttää hyödykseen. Ne voivat myös käyttää analytiikkaa vanhojen toimialojen häiritsemiseen. Uber on tästä hyvä esimerkki. Datan ja analytiikan avulla se pystyi mullistamaan taksialan täysin.

Analytiikkaa voidaan käyttää myös kilpailuedun hankkimiseen ajan myötä. Amazon on yritys, joka on onnistunut tässä erittäin hyvin. Se käyttää jatkuvasti dataa ja analytiikkaa parantaakseen asiakaskokemustaan ja toimintaansa. Tämän ansiosta siitä on tullut yksi maailman menestyneimmistä yrityksistä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että analytiikka on välttämätöntä kaikille yrityksille, jotka haluavat menestyä. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä tapahtuu, miksi se tapahtuu ja mitä ne voivat tehdä parantaakseen suorituskykyään. Yritykset voivat käyttää analytiikkaa hyödykseen monin eri tavoin, ja se on tehokas väline kilpailuedun saamiseksi ajan mittaan.

Sisäisen kulttuuri vahvistuu

Taloudellisten tulosten parantamisen lisäksi analytiikka voi hyödyttää myös yrityksen sisäistä kulttuuria. Tarjoamalla avoimuutta päätöksentekoprosessiin analytiikka voi auttaa rakentamaan luottamusta työntekijöiden ja johdon välille. Lisäksi analytiikka voi auttaa luomaan tietoon perustuvan kulttuurin, jossa päätökset perustuvat todisteisiin eikä vaistoon. Kun analytiikkaa käytetään tehokkaasti, sillä voi olla suuri vaikutus yrityksen menestykseen.

Miten tekoälyä voidaan hyödyntää markkinoinnin analytiikassa?

Tekoäly (AI) on osoittautumassa “game changeriksi” data-analytiikan markkinoinnin alalla. Tekoälyä käytetään yhä useammin tietojen analysointiin markkinoinnissa. Kun yritykset keräävät nykyään valtavia määriä dataa, tekoäly tarjoaa tehokkaan työkalun, jonka avulla sitä voidaan hyödyntää ja se auttaa paljastamaan aikaisemmin suureen datamassaan jääneitä oivalluksia. Tunnistamalla malleja ja trendejä tekoäly voi auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä markkinointistrategioistaan. Tekoälyn avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa asiakkaille erittäin yksilöllisiä mainoksia tai seurata eri markkinointikampanjoiden suorituskykyä tai ymmärtämään asiakaskuntaansa paremmin analysoimalla asiakkaiden käyttäytymistä ja tunnistamalla mahdollisia parannuskohteita. Kun tekoäly kehittyy edelleen, on todennäköistä, että sen vaikutus data-analytiikan markkinointiin vain korostuu.

5 esimerkkiä tekoälyn käytöstä data-analytiikassa

01.Segmentointi

Tekoälyä voidaan käyttää asiakkaiden segmentointiin perinteisiä menetelmiä tarkemmin, esimerkiksi demografisten tietojen tai käyttäytymisen avulla. Näin yritykset voivat ymmärtää paremmin kohdemarkkinoitaan ja luoda räätälöidympiä markkinointikampanjoita.

02.Ennustaminen

Tekoälyä voidaan käyttää ennustamaan asiakkaiden käyttäytymistä, esimerkiksi sitä, mitä tuotteita he todennäköisesti ostavat tai millaisiin viesteihin he reagoivat. Tämä auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä markkinointistrategioistaan.

03.Personointi

Tekoälyä voidaan käyttää markkinointiviestien ja -sisällön personointiin kullekin yksittäiselle asiakkaalle. Tämä auttaa varmistamaan, että asiakkaat saavat relevanttia ja oikea-aikaista tietoa, joka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa.

04.Optimointi

Tekoälyä voidaan käyttää markkinointikampanjoiden reaaliaikaiseen optimointiin asiakaspalautteen ja sitoutumisen perusteella. Tämä auttaa yrityksiä hyödyntämään markkinointibudjettinsa parhaalla mahdollisella tavalla ja saamaan parhaan tuoton sijoitukselleen.

05.Raportointi

Tekoälyn avulla voidaan luoda yksityiskohtaisia raportteja asiakkaiden käyttäytymisestä, markkinointikampanjoiden suorituskyvystä ja muista analyysitiedoista. Tämä auttaa yrityksiä seuraamaan edistymistään ja tunnistamaan parannuskohteita.

Tekoälyä hyväksikäyttävät ohjelmistot ovat nykyään myös pienyritysten käytettävissä, joten tekoäly on jo demokratisoitunut kaikille markkinoijille taloudellisiin resursseihin katsomatta.

Tekoäly on demokratisoinut web-analytiikkaa

SEO KARI NIEMINEN

Vinkkejä miten dataa kannattaa kerätä saadaksesi luotettavaa tietoa

Sen lisäksi että dataa kerätään analytiikka-ohjelmistojen avulla, niin sen lisäksi sitä tulee kerätä suoraan olemassaolevilta asiakkailta, prospekteilta ja liideiltä. Tähän on olemassa monia hyviä työkaluja:

Surveymonkey

Survey monkey kerätään tietoa asiakkasita markkinoinnitrendit

SurveyMonkey on loistava tapa kerätä tietoja suurelta ihmisjoukolta. Voit luoda kyselyitä ja mielipidekyselyitä ja lähettää ne sitten kohdeyleisöllesi. Tulokset taulukoidaan automaattisesti, joten on helppo nähdä, mitä mieltä ihmiset ovat aiheesta.

Google Forms

Google forms dataa analyysiä varten markkinoinnitrendit

Toinen vaihtoehto on käyttää Google Forms -lomakkeita. Tämän työkalun avulla voit luoda lomakkeita ja kyselyitä, joita voidaan sitten jakaa sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

Jälleen kerran tulokset kootaan automaattisesti, jolloin saat arvokasta tietoa siitä, mitä ihmiset ajattelevat.

Haastattelu

Älä myöskään unohda vanhaa kunnon menetelmää eli henkilökohtaisia haastatteluja. Se voi olla aikaa vievää, mutta se on usein paras tapa saada yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa. Muista vain esittää avoimia kysymyksiä, jotka rohkaisevat ihmisiä kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan. Kun pidät nämä vinkit mielessäsi, olet hyvässä vauhdissa kerätessäsi luotettavaa tietoa kohderyhmästäsi.

Analytiikan tulevaisuus ja se, miten se auttaa yrityksiä kasvamaan jatkossakin

Kun dataa tulee yhä enemmän, yritykset etsivät keinoja, joilla ne voivat hyödyntää sitä. Data-analytiikasta on tullut olennaisen tärkeää trendien ja megatrendien ymmärtämiseksi ja päätösten tekemiseksi.

Perinteinen data-analytiikka voi kuitenkin viedä meidät vain tiettyyn pisteeseen. Analytiikan tulevaisuus on tekoälyssä (AI). Tekoälyä hyödyntävät ohjelmistot pystyvät analysoimaan dataa nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen. Lisäksi tekoäly voi auttaa paljastamaan kuvioita, jotka muuten jäisivät piiloon. Tämän seurauksena tekoälyä hyödyntävä analytiikka tuo liiketoimintaan enemmän ennustettavuutta. Tekoälyn hyödyntävillä yrityksillä on hyvät edellytykset jatkaa kasvuaan alati muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Yhteenveto data-analytiikasta

Data-analytiikka on tehokas työkalu, jota yritykset voivat käyttää suorituskyvyn parantamiseen monin eri tavoin. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja mitä ne voivat tehdä tilanteen parantamiseksi. Lisäksi data-analytiikka voi auttaa rakentamaan luottamusta työntekijöiden ja johdon välille, luomaan tietoon perustuvan kulttuurin ja vahvistamaan sisäistä kulttuuria. Lisäksi dataa tulisi kerätä suoraan asiakkailta, potentiaalisilta asiakkailta ja liideiltä, jotta saadaan luotettavaa tietoa. Analytiikan tulevaisuus on tekoälyssä, joka voi analysoida dataa nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen. Näin ollen tekoälyä käyttävillä yrityksillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvuaan alati muuttuvassa markkinaympäristössä. Analytiikan tulevaisuus on tekoälyssä, joka voi analysoida tietoja nopeammin ja tarkemmin kuin koskaan ennen ja tuoda ennustettavuutta liiketoimintapäätöksiin.

Usein kysyttyä datasta

Mitä on Google analytiikka?

Google analytiikkaa on datan keräämistä ja analysointia Googlen ilmaisella Google Analytics 4 työkalulla. Se on ilmainen web-analyysipalvelu, joka seuraa ja raportoi verkkosivuston liikennettä. Se on internetin laajimmin käytetty web-analyysipalvelu ja se asennettaan aina uusille kotisivuille ja verkkokauppoihin.

Mitä on tiedonlouhinta?

iedonlouhinta (eng. data mining) on prosessi, jossa suurista tietokokonaisuuksista poimitaan arvokasta hyväksi käytettävää tietoa

Mitä on big data?

Big data on termi, jota käytetään kuvaamaan tietokokonaisuuksia, jotka ovat liian suuria ja monimutkaisia käsiteltäväksi perinteisillä menetelmillä. Sen käsittelyyn vaaditaan kalliimpia ohjelmistoja ja asiantuntijuutta. Big data analyysin käytetään tekoälyyn perustuvia analytiikkaohjelmia. Big dataa sanotaan nykyajan öljyksi tai paremmin ajan henkeen sopivaksi “uusiutuvaksi energiaksi”.

Mikä on KPI-mittari?

KPI-indikaattori on mitattavissa oleva arvo, joka osoittaa, miten hyvin yritys saavuttaa keskeiset suorituskykytavoitteensa. Tunnuslukujen avulla seurataan edistymistä, tunnistetaan parannusalueita ja tehdään päätöksiä siitä, mihin resursseja tulisi kohdentaa. Tunnuslukuja on monenlaisia, mutta niillä kaikilla on yhteinen tavoite mitata edistymistä kohti tiettyjä tavoitteita. Yleisiä esimerkkejä tunnusluvuista ovat taloudelliset indikaattorit, kuten liikevaihdon ja voiton kasvu, operatiiviset indikaattorit, kuten asiakastyytyväisyys ja työntekijöiden sitoutuminen, sekä strategiset indikaattorit, kuten markkinaosuus ja brändin tunnettuus. Seuraamalla oikeita tunnuslukuja yritykset voivat saada tietoa liiketoiminnan suorituskyvystä ja tehdä tarvittavat muutokset pysyäkseen oikealla tiellä.

Markkinoinnin trendit / SEO Kari Nieminen | 0400125160 | kari@seokarinieminen.com | Website | + posts

Suhtaudun markkinointiin ja markkinoinnin tuloksiin intohimoisesti, ja haluan auttaa yrittäjiä, yrityksiä ja yhteisöjä ratkaisemaan asiakashankinnan haasteita eri muodoissa. Sydäntäni lähellä on digitaalisen markkinoinnin eri muodot ja erityisesti hakukoneoptimointi, konversio-optimointi, hakusanamainonta sekä tietysti markkinoinnin tulevaisuuden trendit ja teknologiat.

Similar Posts