Mitä tarkoittaa platform economy eli alustatalous

Alustatalous

Mikä tarkoittaa alustatalous

Alustatalous (eng. platform economy) tarkoittaa taloudellisen aktiviteetin mallia, jossa tavaroiden ja palvelujen tuotanto ja jakelu tapahtuu digitaalisten alustojen välityksellä. Alustataloudessa jokin taho – kuten yritys, muu organisaatio tai yksityishenkilö – tarjoaa interneissä sijaitsevan alustan muiden käyttöön kaupallisissa tarkoituksissa.

Alustalous luo taloudellista aktiviteettia👌

Alusta mahdollistaa ketterän liiketoiminnan

Alusta on eräänlainen liiketoimintamalli, jonka avulla kaksi tai useampi osapuoli voi olla suoraan yhteydessä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa. Alustat käyttävät digitaalitekniikkaa luodakseen markkinapaikan tai verkoston, jossa osallistujat voivat vapaasti käydä kauppaa resursseilla, tavaroilla tai palveluilla keskenään.

Alustatalous on kasvanut nopeasti viime vuosina digitaalitekniikan yleistymisen ja jakamistalouden nousun ansiosta. Airbnb:n, Uberin ja Alibaban kaltaiset alustat ovat häirinneet perinteisiä yrityksiä ja muuttaneet tapaa, jolla elämme ja työskentelemme.

Alustataloudessa on sekä hyviä että huonoja puolia

Alustatalouden plussat

Myönteistä on, että alustatalous voi luoda uusia mahdollisuuksia yrityksille ja kuluttajille, lisätä kilpailua ja alentaa hintoja. Se voi myös helpottaa ihmisten työnsaantia ja rahan ansaitsemista taidoillaan ja lahjoillaan ja edesauttaa muuten heikosti työllistyviä kuten maahanmuuttajia tai epätyypillistä työtä tekeviä ansaitsemaan elantoaan.

Alustatalouden miinukset

Huonona puolena alustatalousmalleissa on että ne voivat myös johtaa työntekijöiden hyväksikäyttöön ja palkkakilpailuun. Lisäksi alustataloudet voivat luoda monopoleja ja duopoleja ja tukahduttaa innovaation.

Jakamistalous ja digitaalinen transformaatio liittyvät myös termeinä läheisti alustatalouteen.

Mitä on alustatalous?

Lue mitä Wikipedia sanoo alustataloudesta

Alustatalous (Wikipedia)

Alustatalous on taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa jossa olennaisessa asemassa ovat Internet-infrastruktuuri ja sen päälle rakennetut palvelut. Tätä tietotekniikan mahdollistamaa ympäristöä voidaan kutsua alustaksi ja sillä tapahtuvaa taloudellista toimintaa alustataloudeksi. Nick Srnicekin mukaan alustat perustuvat eri ryhmien yhdistämiselle ja datalle. Srnicekin mukaan alusta on mekanismi joka seuraa ryhmien välistä vuorovaikutusta sekä kerää dataa ja käyttää kerättyä dataa. Srnicekin mukaan yksityisyyden suojan mureneminen on olennainen osa alustataloutta.

Arvoketjuista alustatalouteen, alustatalous.fi -sivuston mukaan.

Tunnetuimpia alustatalouden toimijoita ovat erilaiset palveluita ja tuotteita välittävät yritykset, kuten Amazon, Airbnb, Uber ja Baidu. Myös sellainen kansalaistoiminta kuten Wikipedia ja Siivouspäivä voidaan nähdä kuuluvan alustatalouden piiriin. Toinen yleinen alustatalouteen liittyvä ilmiö ovat erilaiset teknologiset alustat joiden varaan muut voivat rakentaa tuotteita ja palveluita. Tällaisia ovat esimerkiksi Microsoftin, Applen ja Googlen alustat joihin varautuen useat itsenäiset kehittäjät perustavat liiketoimitansa.

« Alkuun