Viestinnän trendit

Etäaika ja sen tuoma teknologinen harppaus ovat luoneet etenkin työyhteisöviestinnälle töitä. Vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkitys ovat nousseet, kun yhteisöt ovat olleet erillään. Yhteisöllisyyttä on pitänyt oppia rakentamaan uusilla tavoilla, kun lähikontaktit eivät ole olleet mahdollisia. Nyt työyhteisöissä on siirrytty pelkästä yhteydenpidosta kokonaan uuden, hybridin toimintakulttuurin luomiseen.

  • Yhteisöviestintä
  • Etätyö
  • Virtuaaliset tiimit
  • Etäpalaverit

5 viestinnän mullistanutta teknologiaa

  • Tekoäly – eng. Artificial Intelligence (AI)
  • Koneoppiminen – eng. Machine Learning (ML)
  • Chatbotit – eng. Chatbots
  • Robotti prosessiautomaatio – eng. Robotic Process Automation (RPA)
  • Esineiden internet – eng. The Internet of Things (IoT)
Viestinnän teknologian kehittyminen

Viestinnän trendit 2020

Viestinnän trendit 2022

« Alkuun