Pivot – pivotoida

Mitä on pivotointi?

Pivot, pivotointi on startup maailmassa käytetty termi ja se tarkoittaa liiketoiminnassa tai strategiassa tarkoituksella tehtyä isoa suunnanmuutosta. Suomessa termiä käytetään yleisemmin verbinä pivotoida. Pivotointi on käytännön työkalu mukauttaa liiketoiminta ketterästi ympäristötekijöiden aiheuttamiin muutosvaatimuksiin.

Startup – yrityksen pivotointi

Pivot on strateginen muutos, jonka startup-yritys tekee liiketoimintamalliinsa tai tuotteeseensa. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun yritys huomaa, että sen alkuperäinen strategia ei toimi, ja sen on kokeiltava jotain uutta menestyksen saavuttamiseksi.

Termi “pivot” tulee siitä, että startup-yritysten on usein tehtävä radikaaleja muutoksia selviytyäkseen, joten niiden on oltava yhtä joustavia ja ketteriä kuin pivot-piste.

Pivotointi voi tarkoittaa mitä tahansa tuotteen kohdemarkkinoiden muuttamisesta itse tuotteen täydelliseen uudistamiseen.

Yhteistä kaikille pivoteille on se, että ne perustuvat yrityksen keräämiin oivalluksiin siitä, mitä asiakkaat haluavat ja mikä toimii yritykselle parhaiten. Onnistunut pivot voi merkitä startup-yritykselle eroa epäonnistumisen ja menestyksen välillä, minkä vuoksi se on niin tärkeä osa yrittäjyyden matkaa.

Katso video startup pivotoinnista

Mitä tarkoittaa organisaatiossa mikropivotointi?

Mikropivotointi (micro-pivoting) on termi, jota käytetään usein liike-elämässä, ja sillä tarkoitetaan prosessia, jossa tehdään pieniä, asteittaisia muutoksia yrityksen tuotteiden tai palveluiden parantamiseksi tai mukauttamiseksi.

Tämä termi on johdettu sanasta “pivot”, joka tarkoittaa yleensä suuren muutoksen tekemistä, yleensä parempien tulosten saavuttamiseksi.

Mikropivotoinnin ideana on, että tekemällä pieniä muutoksia säännöllisesti yritykset voivat välttää suurten, mullistavien muutosten tarpeen ja sen sijaan parantaa tarjontaansa asteittain ajan myötä.

Viime vuosina micro-pivoting on tullut yhä suositummaksi liiketoimintastrategiaksi, koska se tarjoaa perinteisiä menetelmiä ketterämmän ja joustavamman lähestymistavan. Vaikka mikropivotointi ei ole riskitön, se voi olla yrityksille tehokas tapa parantaa jatkuvasti tarjontaansa ja vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Johtopäätös pivotoinnista

Olen huomannut että yritykset, jotka koko ajan kehittävät eli pivotoivat toimintaansa pysyvät relevantteina asiakkailleen. Ne reagoivat yhteiskunnallisiin ja sitä kautta markkinoissa tapahtuviin muutoksiin, ja säätävät tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Mielestäni hyvänä esimerkkinä toimii Google. Se on onnistunut pysymään jo 20 vuotta hakukoneiden ykkösenä muuttamalla hakualgoritmiaan vastaamaan paremmin ihmisten tekemiin kyselyihin. Google teki aikaisemmin isompia “räjähdyksen omaisia” muutoksia hakualgoritmeihinsa, mutta nyt se on muuttanut toimintaansa enemmän mikropivotoinniksi, jossa päivityksiä jaellaan satoja vuodessa. Mielestäni mikropivotointi ja laajemmin disruptiivinen startup pivotointi on tehokkaita liiketoiminnan ja markkinoinninkin strategiatyökaluja.

« Alkuun