Mitä on personointi markkinointi sähköposti mainonta some viestit

Personointi

Personointi on markkinoinnin, digitaalinen palvelun tai tuotteen räätälöimistä kohderyhmän tai tietyn yksilön perusteella. Ihmiset etsivät yhä useammin henkilökohtaisia kokemuksia, ja ne yritykset jotka pystyvät niitä tarjoamaan ovat vahvoilla. Tässä artikkelissa kerrotaan mitä personointi on ja missä personointia voi hyödyntää!

Mitä on personointi markkinointi sähköposti mainonta some viestit

Persoinoinnin historia markkinoinnissa ja myynnissä

Markkinoinnin ja myynnin alkuaikoina yritykset käyttivät joukkotiedotusvälineitä tavoittaakseen mahdollisimman monet ihmiset viestillään. Tämä oli tehokkain tapa tavoittaa suuri yleisö, vaan se oli 100%:sti massamarkkinointia.

Sitten 1970- ja 1980-luvuilla markkinointititietokannat kehittyivät ja suoramainonta ja personoitujen myyntikirjeiden koteihin lähettäminen tuli suosituksi. Niiden avulla yritykset pystyivät kohdistamaan markkinointia jo hieman massamarkkinointia paremmin. Vaikka tämä oli jo hieman kustannustehokkaampi tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, niin se ei silti ollut kovin henkilökohtainen.

1990-luvulle tultaessa internet muutti kaiken. Se antoi yrityksille mahdollisuuden seurata ja opiskella ihmisten verkkokäyttäytymistä ja käyttää näitä tietoja erittäin yksilöllisten kokemusten luomiseen. 2020-luvulle tultaessa digitaalisen markkinoinin keinoin personoinnista on yksi tärkeimmistä markkinointitaktiikoista. Mutta mitä personointi on?

Mitä on personointi? [määritelmä]

Personointi tarkoittaa sisällön ja viestien räätälöintiä yksittäiselle lukijalle tai katsojalle sopivaksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sähköpostin otsikkorivissä käytetään heidän nimeään, sijaintiaan tai muita hieman henkilökohtaisia tietoja. Se voi myös tarkoittaa kohdennettujen mainosten luomista hakuhistorian tai aiempien ostosten perusteella. Markkinoinnin personoinnin avulla voit osoittaa asiakkaillesi, että ymmärrät heidän tarpeitaan ja että panostat pitkäaikaisen suhteen rakentamiseen heidän kanssaan. Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla henkilökohtaistaminen voi olla ratkaiseva tekijä myynnin saamisen ja asiakkaan menettämisen välillä.

Missä kanavissa personointia voi tehdä?

Personointia voi tehdä monissa eri digitaalisen markkinoinnin kavaista. Mitä räätälöidymmän kokemuksen yritys pystyy potentiaaliselle asiakkaalle luomaan, sitä todennäköisemmin hän kiinnostuu viestistä. Personointi voidaan toteuttaa esimerkiksi muokkaamalla verkkosivuston etusivua niin, että se näyttää yksilöllisesti eli dynaamisesti muuttuvaa sisältöä, räätälöimällä markkinointiviestiä tietyille asiakassegmenteille tai henkilöille tai jopa käyttämällä tietoja suositeltujen tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseen. Näin yritykset voivat luoda läheisemmän yhteyden asiakkaisiinsa ja vastata paremmin heidän tarpeisiinsa. Lisäksi se voi lisätä uskollisuutta ja toistuvia asiakkaita.

Personointia voi tehdä esimerkiksi

  • oman verkkosivuston bannerit
  • kotisivun dynaamisesti muuttuva sisältö (asiakkaan perusteella)
  • sähköpostiviestin personointi
  • markkinoinnin automaatio
  • sosiaalisen median viestien automatisointi ja personointi
  • mainonnan kohdistaminen somessa ja hakusanamainonnassa
  • arvostelujen näyttäminen ostohistorian perusteella
  • ostosuositukset verkkokaupoissa

Henkilökohtaistamalla markkinointimateriaalia voit osoittaa asiakkaillesi, että välität heistä ja heidän yksilöllisistä tarpeistaan. Et kohtele heitä pelkästään naamattomana massana. Tämä voi edistää pitkälle uskollisuuden rakentamista ja kestävien suhteiden luomista.

Miksi personointi on tärkeää?

Nykypäivän kilpailluilla markkinoilla on tärkeämpää kuin koskaan varmistaa, että markkinointitoimet ovat yksilöllisiä. Räätälöimällä viestisi kohdeyleisösi erityistarpeiden ja -kiinnostusten mukaan voit sitouttaa heidät tehokkaammin ja kannustaa heitä ryhtymään toimiin. Personointi auttaa rakentamaan luottamusta ja uskollisuutta, mikä johtaa uusiin asiakkaisiin ja brändin puolestapuhujiin. Koska nykyään on saatavilla valtava määrä tietoa, ei ole mitään tekosyytä olla hyödyntämättä personointia markkinoinnissasi. Pienellä vaivalla voit helposti luoda hyvin kohdennettuja kampanjoita, jotka tuottavat todellisia tuloksia.

Katso video personoidusta markkinoinnista

Mitä on personointi markkinoinnissa

Mitä hyötyä personoinnista on asiakkaalle?

Henkilökohtaistaminen tarjoaa asiakkaille ainutlaatuisen ja räätälöidyn kokemuksen, joka vastaa heidän erityistarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Kun yritykset tietävät asiakkaasta enemmän, ne voivat suunnitella tuotteita, palveluja ja viestintää, jotka todennäköisesti vastaavat asiakkaaseen henkilökohtaisella tasolla. Tämä ei ainoastaan lisää tyytyväisyyttä ja uskollisuutta, vaan voi myös johtaa suurempaan sitoutumiseen ja konversioon. Maailmassa, jossa kuluttajilla on yhä enemmän valinnanvaraa ja vaikutusvaltaa, personointi on olennainen väline yrityksille, jotka haluavat pysyä kilpailijoidensa edellä.

Personointi ja markkinointi haasteet

Personoinnista on tullut viime vuosina suosittu markkinointitekniikka, kun yritykset pyrkivät luomaan asiakkailleen entistä kohdennetumpia ja vuorovaikutteisempia kokemuksia. Personoinnilla voi kuitenkin olla myös kielteisiä seurauksia. Kun esimerkiksi hakukoneet tai sosiaalisemedian alustat pyrkivät ymmärtämään minkälaisia viestejä ja hakutuloksia selaaja haluaa nähdä, niin voi olla että selaamisesta tulee liian yksipuolista ja ihmisen jää informaatiokuplaan, joka rajoittaa ihmisten altistumista uusille ideoille ja näkemyksille.

Lisäksi personointi voi johtaa tietynlaisten viestin ylikuormitukseen, kun ihmisiä pommitetaan liian monilla räätälöidyillä viesteillä ja tarjouksilla. Lisäksi personointi voi aiheuttaa huolta yksityisyydestä, kun yritykset keräävät tietoja ihmisten mieltymyksistä ja käyttäytymisestä. Vaikka personoinnilla voi olla joitakin haittoja, sitä voidaan myös käyttää tehokkaasti asiakaskokemuksen parantamiseen. Viisaasti käytettynä personointi voi auttaa ihmisiä löytämään uusia tuotteita ja palveluita, joista he pitävät.

Personointi ja yksityisyys

Nykyinen Euroopan tietoturva-asetus hillitsee hyvällä tavalla markkinoinnin personointia ja antaa sille selkeät reunaehdot.Henkilötietojen käyttö edellyttää suostumusta, ja se on annettava nimenomaisesti jokaista eri tarkoitusta varten. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritysten on tarjottava asiakkaille yksityiskohtainen suostumusmekanismi, jonka avulla he voivat valita, minkä tyyppisiä tietoja he haluavat jakaa ja mihin tarkoitukseen. Tämä lähestymistapa kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja valinnanvapautta ja auttaa rakentamaan luottamusta seuraavien tahojen välille. GDPR:n asetukset antavat Eurooppassa toimiville yritykset tarkat ohjeet yksityisyydennsuojasta.

Yhteenveto personoinnista

Personointi on tärkeä väline yrityksille, jotka haluavat olla yhteydessä asiakkaisiinsa henkilökohtaisemmalla tasolla. Ymmärtämällä, mitä asiakas haluaa ja tarvitsee, yritykset voivat luoda räätälöidymmän kokemuksen, joka varmasti miellyttää. Markkinoinnin personointia voidaan tehdä monissa eri kanavissa, kuten verkkosivuston sisällössä, sähköposteissa ja sosiaalisen median viesteissä. Personoinnin hyötyjä ovat muun muassa lisääntynyt uskollisuus ja kanta-asiakkaat sekä parempi sitoutuminen ja konversioluvut. Personointi on kestävä markkinoinnin trendi, joten siihen kannattaa tutustua lisää.

« Alkuun