Minimum Viable Product [MVP]

Synonyymit:
Pienin julkaisukelpoinen tuote

Mikä on Minimun Viable Product [MVP]?

MVP eli Minimum Viable Product on tuotekehityksessä käytetty termi. Suomessa käytetään termiä “pienin julkaisukelpoinen tuote”. MVP on tuote, jossa on vain vähimmäismäärä ominaisuuksia.

MVP:n tavoitteena on testata tuotekehittäjän hypoteesia mahdollisimman vähällä vaivalla ja resursseilla. Tuote pyritään tuomaan mahdollisimman aikaisessa kehtiysvaihsessa asiakkaiden arvioitavaksi.

Esimerkiksi Facebookin MVP oli alun perin yksinkertainen Harvardin opiskelijoiden hakemisto. MVP:n avulla Mark Zuckerberg pystyi keräämään palautetta käyttäjiltä ja mittaamaan kiinnostusta tuotetta kohtaan ennen kuin hän investoi enemmän aikaa ja rahaa kehitykseen. Nykyään Facebook on yksi maailman suurimmista sosiaalisen median alustoista, jolla on miljardeja käyttäjiä.

Vaikka kaikki startup-yritykset eivät menesty yhtä hyvin kuin Facebook, MVP-malli tarjoaa riskiä välttävän tavan tuoda uusi tuote markkinoille. Aloittamalla pienestä ja iteroimalla käyttäjien palautteen perusteella yritykset voivat välttää upottamasta arvokkaita resursseja johonkin, joka ei ehkä koskaan lähde liikkeelle.

Miksi isompien yritystenkin kannattaa hyödyntää MVP ajattelua?

Tätä lähestymistapaa käyttävät usein startup-yritykset ja pienyritykset, joilla on rajalliset resurssit ja joiden on validoitava tuoteideansa ennen kuin ne investoivat siihen liikaa aikaa ja rahaa. MVP-ajattelusta voi kuitenkin olla hyötyä myös suuremmille yrityksille.

  1. Ensinnäkin MVP:t voivat auttaa vähentämään uuden tuotteen kehittämiseen liittyviä riskejä. Aloittamalla pienellä ja yksinkertaisella versiolla tuotteesta yritykset voivat saada palautetta asiakkailta jo varhaisessa vaiheessa ja tehdä tarvittavat muutokset ennen kuin ne investoivat liikaa resursseja projektiin.
  2. Toiseksi MVP:t voivat auttaa nopeuttamaan tuotekehitysprosessia. Käynnistämällä tuotteen perusversion ja jatkamalla sen kehittämistä palautteen perusteella yritykset voivat välttää juuttumasta perfektionismiin ja tuhlaamasta arvokasta aikaa.

Katso lyhyt video What is MVP [2 min]

Yhteenveto MVP:n hyödyistä

MVP ajattelun avulla yritys voi testata tuotetta nopeasti minimaalisilla riskeillä. Olen havainnut tämän toimivan kaiken kokoisilla yrityksillä ihan pienestä jo vakiintuneeseen yritykseen. Kannattaa testata. Jos tuote ei saakkaan haluttua vastaanottoa, niin se voidaan lopettaa mahdollisimman ajoissa, jotta ei kuluteta arvokkaita resursseja siihen. Samalla tavalla yrityksen kannattaa suhtautua esimerkiksi markkinoinnin ja erityisesti myyntisuppilon kehittämiseen. Rakenna ensin jotain pientä ja hae palautetta datasta ja suoraan asiakkailta ja tee enemmän sitä mikä toimii. Tämä on koko “pienin julkaisukelpoinen tuote” ajattelun perusta.

« Alkuun