LOLcats meemi wikipediasta

Meemi – mikä se on ja miten se toimii?

Meemejä on ollut olemassa jo pitkään, mutta vasta viime aikoina niistä on tullut suosittuja markkinointivälineitä. Mitä meemit ovat ja miten voit käyttää niitä tuotteen tai palvelun markkinoinnissa?

Mitä meemit ovat?

Meemi (eng. meme) voi olla kuva, video tai teksti, joita kopioidaan ja jaetaan verkossa. Ne sisältävät yleensä jonkinlaista huumoria, ironiaa tai satiiria, ja niitä käytetään usein poliittisten tai yhteiskunnallisten viestien levittämiseen. Kuka tahansa meistä voi tehdä meemejä, ja levittää niitä sosiaalisen median kanavien kautta, kuten Facebookin, Twitterin, Instagramin tai TikTokin kautta.

Kivasti selitetty: Mitä ovat meemit [VIDEO]

Miten meemit tehdään?

Meemejä voi tehdä nettiselaimesa meemigeneraattorilla tai kätevällä mobiili-applikaatiolla.

Meemigeneraattori

Meemit luodaan usein verkossa toimivien meemigeneraattoreiden avulla. Näiden työkalujen avulla käyttäjät voivat valita palvelusta olemassa olevan kuvan tai videon ja lisätä siihen oman tekstinsä. Suosittuja meemigeneraattoreita ovat Meme Generator ja Kapwing.

Mobiilisovellus meemin tekoon

Meemigeneraattoreiden lisäksi on olemassa myös useita mobiilisovelluksia, joita voidaan käyttää meemien luomiseen. Nämä sovellukset tarjoavat yleensä valmiin kirjaston kuvia ja videoita, joita voidaan muokata tekstillä, tarroilla, filttereillä ja muilla efekteillä. Suosittuja meemien tekemiseen tarkoitettuja sovelluksia ovat GIPHY Cam ja ZomboDroid. Nykyään meemien tekemiseen on paljon nopeita ja helppoja työkaluja, ja sen takia onkin helppo ymmärtää, miksi meemeistä on tullut niin suosittu tapa kommunikoida verkossa.

Meemien historia

Ensimmäiset meemit luotiin 1990-luvulla. Internetin alkuaikoina meemejä käytettiin ensisijaisesti keinona jakaa vitsikkäitä viestejä ystävien kesken. Internetin yleistyessä meemit alkoivat kuitenkin kehittyä monimutkaisemmaksi viestinnän muodoksi.

Nykyään meemejä käytetään kaikenlaisten ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen poliittisesta satiirista ihmissuhdeneuvontaan. Vaikka internet on tehnyt meemien luomisesta ja jakamisesta helpompaa kuin koskaan, ei ole vieläkään päästy yksimielisyyteen siitä, kuka alkujaan teki ensimmäisen meemin. Joidenkin mielestä kunnia kuuluu varhaisille meemi-pioneereille, kuten LOLCatsille ja Bad Luck Brianille, kun taas toiset uskovat, että sosiaalisen median nousu on tasoittanut tietä uuden sukupolven meemintekijöille.

Meemimarkkinointi – meemien käyttö markkinoinnissa

Viime vuosina meemeistä on tullut yhä suositumpi tapa markkinoida tuotteita ja palveluja. Tehokkaasti käytettynä meemit voivat auttaa luomaan brändille ja tuotteelle tunnettuutta ja lisäämään myyntiä.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä onnistuneista meemimarkkinointi -kampanjoista:

  1. Burger King – Have It Your Way: Vuonna 2016 pikaruokaketju Burger King käynnisti valtakunnallisen kampanjan, jonka keskiössä oli “Have It Your Way” -lause. Osana kampanjaa Burger King loi sarjan humoristisia meemejä, joissa esiteltiin yrityksen tunnusomainen Whopper-voileipä. Kampanja oli menestys, ja Burger Kingin myynti kasvoi merkittävästi kampanjan aikana.
  2. L’Oreal – You’re Worth It: Vuonna 2018 kosmetiikkayhtiö L’Oreal julkaisi sarjan mainoksia, joissa käytettiin suosittua “Mitä ihmiset luulevat minun tekevän” -meemimuotoa. Mainoksissa esiteltiin erilaisia L’Orealin tuotteita, ja jokainen mainos päättyi iskulauseeseen “You’re Worth It” Kampanja oli valtava menestys, ja L’Orealin tuotemyynti kasvoi merkittävästi.
  3. Nike – Just Do It – Don’t Do It: Vuonna 2020 kenkäyhtiö Nike käynnisti markkinointikampanjan, jonka keskiössä oli suosittu “Sinä vs. mies, josta hän sanoi, ettei sinun pitäisi huolehtia” -meemi. Kampanjassa esiteltiin sarja Niken kenkiä, joihin oli painettu erilaisia viestejä, kuten “Just Do It” ja “Don’t Do It” Kampanja oli erittäin menestyksekäs, ja Niken myynti kasvoi merkittävästi kampanjan aikana.

Mitä yhteiskunnalista hyötyä meemistä on?

Sosiaalisen median tärkeä piirre on se, miten se on muuttanut tapaa, jolla kommunikoimme toisiimme. Erityisesti meemien yleistymisellä on ollut suuri vaikutus tapaan, jolla jaamme ajatuksia ja kokemuksia ystäviemme kanssa. Myös vaikuttajamarkkinoinnissa hyödynnetään hauskoja meemejä.

Monille ihmisille meemit ovat olennainen osa heidän verkkoidentiteettiään. Ne tarjoavat yhteisen kielen, jolla voidaan ilmaista ajatuksia ja tunteita nopeasti ja ytimekkäästi. Lisäksi niiden avulla voidaan aloittaa tai jatkaa keskusteluja tärkeistä aiheista.

Esimerkiksi “Me Too” -liike alkoi hashtagina, mutta siihen liitettiin nopeasti joukko voimakkaita Me Too meemejä, jotka auttoivat lisäämään tietoisuutta seksuaalisesta häirinnästä ja pahoinpitelystä. Näin meemeillä voi olla tärkeä rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa, sillä ne voivat käynnistää keskusteluja ja levittää tietoisuutta tärkeistä asioista ja vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan.

Onko meemien tekeminen ja jakaminen laillista?

Meemi määritellään “kulttuurin tai käyttäytymisjärjestelmän elementiksi, jonka voidaan katsoa siirtyvän yksilöltä toiselle ei-geenisin keinoin, erityisesti jäljittelyn avulla”. Toisin sanoen meemit ovat hauskoja kuvia tai videoita, joita jaetaan nopeasti verkossa….

Wikipedia

Mutta ovatko ne laillisia?

Vastaus ei ole yksiselitteinen. Meemeissä käytetään usein tekijänoikeudella suojattua materiaalia, kuten kuvia tai videoita elokuvista, tv-ohjelmista tai kappaleista. Tekijänoikeuslaissa on säädetty oikeudenmukaisesta käytöstä, jonka mukaan tekijänoikeudella suojattua materiaalia saa käyttää parodiassa tai satiirissa, mutta on epäselvää, koskeeko se meemejä. Useimmissa meemeissä ei kommentoida tai kritisoida alkuperäistä teosta, vaan käytetään sitä vain naurattamaan ihmisiä.

Vaikka ei olekaan varmaa vastausta siihen, ovatko meemit laillisia. Varsinkin yritysten tulee miettiä käyttäessään meemejä markkinoinnissaan että pitäisikö tähän hankkia lupa, ennen kuin käyttää jonkun toisen tekijänoikeudella suojattua materiaalia meemissään.

Yhteenveto

Meemeistä on tullut tärkeä osa laajempaa verkkoviestintää sekä sosiaalisen median trendejä. Niiden avulla voimme jakaa ajatuksiamme ja tunteitamme nopeasti ja ytimekkäästi, ja niiden avulla voidaan aloittaa tai jatkaa keskusteluja tärkeistä aiheista.

Meemeillä voi olla myös tärkeä rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa, sillä ne voivat käynnistää keskusteluja ja levittää tietoisuutta tärkeistä asioista. Meemien laillisuus ei kuitenkaan ole yksinkertaista, sillä niissä käytetään usein tekijänoikeudella suojattua materiaalia ilman lupaa. Yritysten tulisi harkita, pitäisikö niiden hankkia lupa ennen kuin ne käyttävät jonkun toisen tekijänoikeudella suojattua materiaalia meemeissään. Kaiken kaikkiaan yrityksen kannattaa pysyä mukana markkinoinnin trendeissä ja harkita myös tätä näkyvyyden hankkimiskeinoa, sillä omistakin tuotteista voi tehdä meemejä täysin laillisesti.

Usein kysyttyä meemeistä

Miksi Meemit ovat aina hauskoja?

Meemit ovat hauskoja sillä ne usein leikittelevät arkielämän absurdeilla asioilla ja ne vetoavat usein perustunteisiimme ja -vaistoihimme. Monissa meemeissä esimerkiksi pilkataan kiusallisia sosiaalisia tilanteita tai pilkataan ihmisten heikkouksia. Nauramalla itsellemme voimme päästää irti estoistamme ja luoda yhteyden muihin. Maailmassa, joka voi usein tuntua vieraannuttavalta ja eristävältä, meemit tarjoavat kaivattua yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Parhaimmillaan meemit voivat auttaa meitä näkemään maailman uudella ja erilaisella tavalla ja löytämään huumoria vaikeistakin tilanteista.

« Alkuun