Konversio mikä on

Mikä on konversio? Markkinoijan opas konversion ymmärtämiseen ja mittaamiseen

Konversio verkkosivustolla on yksi markkinoijan tärkeimmistä mittareista. Se mittaa kuinka hyvin markkinoija on onnistunut onnistuu saamaan verkkosivuston kävijät tekemään halutun toimen, kuten täyttämään yhteydenottolomakkeen tai tekemään ostoksen. Tässä oppaassa keskustelemme siitä, mitä konversio on, miten sitä voidaan mitata ja miksi se on tärkeää yrityksille. Tutustumme myös eri markkinointikanaviin, joita voidaan käyttää konversiolukujen seuraamiseen. Ymmärtämällä ja mittaamalla konversiota yritysten omistajat voivat tehdä perustellumpia päätöksiä siitä, mihin markkinointiresurssejaan kannattaa kohdentaa!

Mikä on konversio ja miten konversio määritellään

Liiketoiminnassa konversio määritellään verkkosivuston kävijän suorittamaksi toiminnaksi. Se voi olla mitä tahansa ostoksen tekemisestä, uutiskirjeen tilaamisesta aina e-kirjan lataamiseen. Yksinkertaisimmillaan konversioksi voidaan määritellä mikä tahansa haluttu toimenpide, jonka kävijä tekee verkkosivustollasi. Painotus kuuluu olla sanalla “haluttu”, sillä kaikkia asiakkaan tekemiä toimenpiteitä ei vielä pidetä konversioina. Jos joku esimerkiksi klikkaa Googlessa tai Facebookissa yrityksen mainosta ja saapuu kotisivulle, mutta klikkaa heti sieltä pois, sitä ei kutsuta konversioksi. Jotta toiminto voidaan katsoa konversioksi, sen on johdettava konkreettiseen hyötyyn yritykselle.  

Konversioita on kahta päätyyppiä: makro- ja mikrokonversioita:

Makrokonversio eli normaali konversio

Makrokonversioiksi kutsutaan isoja konversioita kuten myyntiä tai rekisteröitymistä. Näillä toimilla on suuri vaikutus tulokseen.

Mikrokonversiot

Mikrokonversiot taas ovat pienempiä toimia, joilla ei ehkä ole välitöntä rahallista arvoa mutta jotka silti osoittavat kävijän kiinnostusta tai sitoutumista yritykseen. Esimerkiksi henkilö, joka lukee blogikirjoituksen tai katsoo tuotevideon, voidaan määritellä mikrokonversioksi. Vaikka makrokonversiota ei tapahtunut, niin hän on ottanut askeleen oikeaan suuntaan ja ottaa todennäköisesti lisäaskeleita myöhemmin.

On tärkeää seurata sekä makro- että mikrokonversioita, koska molemmat antavat tarkempaa tietoa verkkosivuston ja markkinointikampanjoiden toimivuudesta.

Skenaario 1

Jos esimerkiksi havaitset, että mikrokonversioaste on korkea mutta makrokonversioaste on matala, voi viitata että hinnoittelussa tai myyntiprosessissa voi olla ongelmia. Eli ihminen saadaan kyllä tutustumaan materiaalin, mutta myyntiä ei tapahdu.

Skenaario 2

Vaihtoehtoisesti, jos makrokonversioasteesi on korkea mutta mikrokonversioasteesi matala, niin silloin se tarkoittaa että ihmiset löytävät sivustosi ja haluavat ostaa, mutta sisältö sivustolla ei ole kiinnostavaa.

Konversion seuranta

Useimmat yritykset käyttävät konversioiden seurantaan Google Analytics 4:sta tai vastaavaa. Näiden alustojen avulla voidaan verkkosivustolle asettaa tavoitteet (goals) ja seurata, kuinka usein tavoitteet saavutetaan.

Konversioseurannan avulla voit myös mitata eri markkinointikanavien ja -kampanjoiden tehokkuutta. Jos esimerkiksi toteutat Facebook-mainoskampanjan ja näet, että Facebookista tulleet kävijät johtivat 50 konversioon, tiedät että se oli tehokas tapa tavoittaa ostava kohdeyleisösi.

Konversiot ovat olennainen osa mitä tahansa liiketoimintaa – niiden avulla voit mitata edistymistä kohti tavoitteitasi ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä markkinointitoimistasi. Seuraamalla sekä makro- että mikrokonversioita, saat monipuolisen kuvan verkkosivustosi suorituskyvystä ja voit parantaa dataa perustuvalla konversio-optimoinnilla tuloksia entisestään.

Gary Vee – Miten parantaa markkinointikampanjan konversioastetta?

Miten parantaa konversioastetta?

Millä tavalla konversioastetta voi parantaa?

Verkkosivuston konversioaste on niiden kävijöiden prosenttiosuus, jotka tekevät halutun toimen, kuten ostoksen tai uutiskirjeen tilauksen. Konversioasteeseen voivat vaikuttaa monet tekijät, ja pienelläkin parannuksella voi olla merkittävä vaikutus kokonaismyyntiin. Seuraavassa on 12 tapaa parantaa verkkosivuston konversiolukuja:

 1. Käytä myyviä ja informatiivisia tekstejä, jotka puhuttelevat lukijan tarpeita ja toiveita. Vältä puhumista pelkäästään tuotteen ominaisuuksista, vaan muunna ominaisuus hyödyksi ja merkitykseksi.
 2. Luo sivuston navigointi intuitiiviseksi ja helpoksi käyttää, että kävijät löytävät parilla klikkauksella haluamansa.
 3. Käytä korkealaatuisia kuvia ja videoita, jotta kävijät saavat positiivisen käsityksen tuotteistasi tai palveluistasi.
 4. Korosta erikoistarjouksia, alennuksia tai muita syitä, joiden vuoksi kannattaa heti tarttua tarjoukseen, koska muuten se voi kadota.
 5. Luo verkkosivustolle selkeä toimintakehoite (CTA), joka kertoo kävijöille täysin, mitä haluat heidän tekevän.
 6. Varmista, että verkkosivustosi on responsiivinen eli mobiiliystävällinen, jotta sivustoa on helppo käyttää sekä puhelimella, tabletilla että pöytäkoneella.
 7. Käytä sosiaalisia todisteita (eng. social proof), kuten asiakkaiden suositteluja tai arvosteluja, rakentaaksesi luottamusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
 8. Käsittele kävijän mahdolliset huolenaiheet tai epäröinnit yksityiskohtaisella UKK-osiolla, chatbotilla tai livechat asiakaspalvelulla.
 9. Tarjoa verkkokaupassasi kohderyhmäsi suosimia maksutapoja. Nuoret asiakkaat suosivat yleensä mobiiliostamista, kun taas vanhemmat tekevät ostoksia mielellään pöytäkoneella.
 10. Yksinkertaista ostoprosessia poistamalla tarpeettomat vaiheet tai vaaditut kirjautumistiedot.
 11. Varmista, että verkkosivustosi on suojattu SSL-salauksella ja muilla turvatoimilla; tämä auttaa rakentamaan luottamusta potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja nostamaan konversioiden määrää.
 12. Tarjoa asiakaspalvelun yhteystiedot selkeästi verkkosivustollasi, jotta kävijät tietävät, että sivustolta löytyy oikeita ihmisiä heitä auttamaan.

Mitkä ovat tyypilliset verkkosivustojen ja verkkokauppojen konversioasteet

Verkkosivujen ja verkkokauppojen konversiolukujen osalta ei ole olemassa “tyypillistä” konversiolukua. Sen sijaan konversioluvut voivat vaihdella merkittävästi yrityksestä toiseen useista tekijöistä riippuen. Esimerkiksi konversioluvut ovat tyypillisesti alhaisemmat yrityksissä, jotka myyvät tuotteita tai palveluja, jotka vaativat asiakkaalta pitempää harkintaa ja joiden myyntiaika on muutenkin pitkä.

Sitä vastoin yrityksillä, jotka myyvät hinnaltaa edullisia uotteita tai heräteostoksia, on yleensä korkeampi konversioaste.

Tämän lisäksi verkkosivuston tai verkkokaupan ulkoasu ja käyttäjäkokemus vaikuttavat sivuston konversioasteeseen. Hyvin suunniteltu nopeasti latautuva sivusto, jolla on helppo navigoida ja tarjoaa saumattoman ostoprosessin, tuottaa enemmän konversiota kuin huonosti suunniteltu ja vaikeasti käytettävä sivusto. Ainoa tapa määrittää verkkosivuston oikea konversioaste on pykiä parantamaan lukua vähitellen, riippumatta siitä mikä on lähtötaso.

Mitä eroa on konversio-optimoinnilla ja konversiolla?

Digitaalisessa markkinoinnissa termejä “konversio” ja “konversio-optimointi” käytetään usein vaihdellen. Vaikka molemmat viittaavat prosessiin, jossa kävijät saadaan toteuttamaan verkkosivulla haluttu toimenpide, näiden kahden välillä on itse asiassa suuri ero. Konversiolla tarkoitetaan sitä, että kävijä on tehnyt halutun toimenpiteen kuten oston tai uutiskirjeen tilaamisen. Konversio-optimointi taas tarkoittaa verkkosivuston optimointia konversioiden määrän lisäämiseksi. Tähän voi sisältyä kaikkea verkkosivuston ulkoasun uudistamisesta erilaisten toimintakutsujen testaamiseen. Toisin sanoen konversio-optimoinnissa on kyse siitä, että saat enemmän kävijöitä ryhtymään haluamaasi toimintaan. Ymmärtämällä konversion ja konversio-optimoinnin välisen eron voit varmistaa, että käytät oikeita strategioita digitaalisen markkinoinnin tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Miten sosiaalinen myynti parantaa konversiota?

Sosiaalisen median aikakaudella yhä useammat yritykset käyttävät sosiaalista myyntiä keinona tavoittaa uusia asiakkaita ja parantaa konversiolukuja. Mutta mitä sosiaalinen myynti on ja miten se toimii? Yksinkertaisesti sanottuna sosiaalinen myynti on prosessi, jossa käytetään sosiaalista mediaa yhteyden luomiseen potentiaalisiin asiakkaisiin ja suhteiden rakentamiseen. Ottamalla yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin henkilökohtaisella tasolla yritykset voivat luoda yhteyden, joka ulottuu transaktiota pidemmälle. Lisäksi sosiaalisen myynnin avulla yritykset voivat päästä uusille markkinoille ja tavoittaa laajemman yleisön. Koska sosiaalinen myynti pystyy yhdistämään yritykset ja potentiaaliset asiakkaat, ei ole ihme, että siitä on nopeasti tulossa yksi tehokkaimmista markkinointistrategioista. Sosiaalisen myynnin ansiosta yritykset voivat saavuttaa korkeampia konversiolukuja ja luoda pysyviä suhteita asiakkaisiinsa.

Yhteenveto konversioasteesta

Konversioasteen kasvattaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista, sillä se vaikuttaa suoraan saatavaan liikevaihtoon. Konversio-optimointi on taas prosessi, jossa parannetaan konversioita tekemällä muutoksia verkkosivuston suunnitteluun, tekstiin ja toimintakehotteisiin. Pienelläkin konversion paranemisella voi olla merkittävä vaikutus tuloihin, joten on tärkeää testata ja parantaa asiakkaan ostopolkua jatkuvasti. Konversioiden määrää voidaan nostaa monin eri tavoin, mutta tehokkaimpiin menetelmiin kuuluvat kiireen tunnun luonti (scarcity), sosiaalisten todisteiden käyttäminen (social proof) ja alennusten tarjoaminen. Tekemällä jatkuvasti töitä konversioasteen nostamiseksi yritykset voivat varmistaa, että ne maksimoivat verkkosivuston tulopotentiaalin. Konversioasteen nostaminen konversio-optimoinnin avulla on pysyvä markkinoinnin trendi.

« Alkuun