Käyttäjäkokemus [UX]

Käyttäjäkokemus (engl. User Experience, lyhenne UX) tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista kokemusta. Organisaatiot, jotka tarjoavat koukuttavimman, helpoimman ja muistettavimman kokemuksen ovat vahvoilla.

Käyttäjäkokemus (Wikipedia)

Käyttäjäkokemus on ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa (HCI) keskeinen käsite, joka tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun käyttämiseen tai kuluttamiseen liittyvää kokonaisvaltaista elämystä, joka kattaa tuotteen käyttöliittymän ja käytettävyyden ohella kirjon muita elämyksiä ja tunteita, joita saattaa esiintyä pitkänkin ajan kuluessa. Käyttäjäkokemusta ja käyttöliittymää ei tulisi sekoittaa keskenään, vaikka niitä käytetäänkin yleisesti väärin toistensa synonyymeinä.

Wikipedialla on oma Käyttäjäkokemuksen parantamiseen tähtäävä ohjelmansa.
« Alkuun