Kasvuhakkerointi eli growth hacking sisältää eri askeleita

Kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointia käytetään nopeiden tulosten hankkimiseen. Jos pyrit kasvattamaan yritystäsi, niin kasvuhakkeroinnin lean -ajatteluun perustuva toimintatapa voi sopia juuri teille. Tässä artikkelissa kerrotaan mitä kasvuhakkerointi on ja mitä eri kanavia on sen toteuttamiseen.

Mitä on kasvuhakkerointi

Kasvuhakkerointi (engl. growth hacking) myynnin kasvattamisesta luovilla ja ei-perinteisillä tavoilla. Tavoitteena on kokeilla erilaisia markkinointimenetelmiä ja selvittää, mitkä niistä tuottavat tuloksia nopeasti että tehokkaasti. Kasvuyrittäjät kokeilevat tyypillisesti useita eri taktiikoita lyhyissä testijaksoissa eli iteraatioissa ja seuraavat edistymistään tarkasti ja ovat valmis muuttamaan markkinointistrategiaa nopeasti tulosten perusteella.

Mitä on growth hacking [dropbox-esimerkki]

Kasvuhakkeroinnin alkeet Neil Patel

Mitä tekee kasvuhakkeroija?

Kasvuhakkeroija (eng. growth hacker) on henkilö, joka ymmärtää sekä perinteisiä että digitaalisia markkinointikampanjoita ja pystyy tuottamaan näkyviä tuloksia tehokkaasti. Kasvuhakkeroinnin tavoite voi olla esimerkiksi laajentaa SaaS-yrityksen käyttäjäkuntaa kymmenkertaiseksi tai tuplata yrityksen kotisivujen kävijämäärä. Kasvuhakkeroija on yleensä hyvin dataa, konversio-optimointia osaava markkinoija, joka osaa auttaa yritystä muotoilemaan ja parantamaan yrityksen “vastustamatonta tarjousta” tehokkaammaksi A/B testauksen ja WEB-analytiikkan antamien kävijä- ja konversiotietojen avulla. Kasvuhakkeroijalla on yleensä näyttää onnistumisistaan hyviä referenssejä ja tieto näistä osaajista kyllä kulkee verkostoissa.

Miten kasvuhakkerointi erooa perinteisestä markkinoinnista?

Tämä keskittyminen kokeiluihin ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon erottaa growth hackingin perinteisestä markkinoinnista. Perinteiset markkinoijat saattavat käyttää kuukausia kampanjan suunnitteluun, sen edistymisen mittaamiseen ja sen jälkeen sen muokkaamiseen tulosten perusteella, kun taas kasvuhakkerit käynnistävät kampanjan ja alkavat heti testata eri vaihtoehtoja nähdäkseen, mikä toimii parhaiten.

Kasvu hakkerointi voi olla hyödyllinen tapa lisätä nopeasti myyntiä ja kasvattaa yritystä, mutta on tärkeää muistaa, että kaikki kasvuhakkerointitaktiikat eivät toimi kaikissa yrityksissä. On tärkeää testata erilaisia taktiikoita ja katsoa, mikä toimii parhaiten juuri sinun tuotteellesi tai palvelullesi.

Referral- eli suosittelumarkkinointi

Yksi suosituimmista markkinointimenetelmistä on suosittelumarkkinointi. Siinä nykyiset asiakkaat saadaan suosittelemaan uusia asiakkaita yritykselle. Tämä voidaan tehdä kannustimien, kuten alennusten tai ilmaisten tuotteiden, tai suusanallisen markkinoinnin avulla. Suosittelumarkkinointi voi olla erittäin tehokas tapa kasvattaa yritystä, sillä se perustuu siihen, että nykyiset asiakkaat tekevät markkinointia puolestasi.

Suosittelumarkkinoinnin vaikeutena on että sitä voi olla vaikea seurata. Asiakkaita voi olla myös vaikea saada suosittelemaan uusia asiakkaita, jos heitä ei kannusteta siihen.Jos haluat kasvattaa liiketoimintaasi suosittelumarkkinoinnin avulla, sinun on tunnistettava parhaat asiakkaasi ja selvitettävä, mikä motivoi heitä suosittelemaan uusia asiakkaita

Affiliate – eli kumppanuusmarkkinointi

Affiliate-markkinointi on eräänlainen tulosperusteinen markkinointitapa, jossa yritys palkitsee kumppania hänen kauttaan tulleesta verkkosivuston kävijästä, liidistä tai asiakkaasta. Yritys maksaa yhteistyökumppanille ennalta määritellyn toiminnan, kuten myynnin tai rekisteröitymisen, perusteella. Kumppanuusmarkkinointi voi olla hyvä tapa kasvattaa yritystäsi, koska se on vähäriskinen tapa testata uusia markkinoita ja tuotteita. Se on myös hyvä tapa rakentaa suhteita muihin toimialasi yrityksiin. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että kaikki affiliate-markkinointisuhteet eivät ole samanlaisia. Sinun on harkittava huolellisesti kunkin suhteen ehtoja ja varmistettava, että se sopii yrityksellesi.

Kumppanuusmarkkinoinnin haasteena voi olla löytää sivustoja, jotka ovat valmiita mainostamaan tuotetta tai palvelua.

Podcastit ja webinaarit

Webinaarit ja podcastit ovat toinen suosittu tapa markkinoida yritystä. Molempien avulla voidaan tavoittaa suuri yleisö pienellä vaivalla. Webinaareja voidaan käyttää antamaan syvällistä tietoa tuotteesta tai palvelusta, kun taas podcasteja voidaan käyttää keskustelemaan alan yleisistä uutisista ja trendeistä. Molempien menetelmien avulla voidaan houkutella uusia asiakkaita ja pitää heidät ajan tasalla uusimmista uutisista.

Podcastien ja webinaarien järjestämisen haasteena on tarjoata laadukasta ja relevanttia sisältöä potentiaalisille asiakkaille. Ihmisiä voi olla myös vaikea saada rekisteröitymään webinaariin tai podcastiin, jos he eivät ole jo valmiiksi kiinnostuneita aiheesta. Tähän auttaa tarkka asiakasryhmien segmentointi ja viestien personointi mahdollisimman tarkasti.

Laskeutumissivut

Laskeutumissivut ovat toinen hyödyllinen tapa markkinoida yritystä. Aloitussivu on yksittäinen verkkosivu, joka on suunniteltu erityisesti markkinointitarkoituksiin. Se sisältää yleensä jonkinlaisen tarjouksen, kuten ilmaisen kokeilujakson tai alennuksen, jotta kävijät saadaan rekisteröitymään tai ostamaan jotain. Laskeutumissivuja voidaan käyttää herättämään kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan, ja ne voivat olla erittäin tehokkaita kävijöiden muuttamisessa asiakkaiksi.

Viraalimarkkinoinnilla kasvua

Viraalimarkkinointi on markkinointitapa, jossa tuotteen tai palvelun levittäminen perustuu sosiaaliseen mediaan. Siinä luodaan sisältöä, joka on tarpeeksi kiinnostavaa tai hyödyllistä, jotta ihmiset jakavat sen ystävilleen ja seuraajilleen. Jos sisältö on tarpeeksi kiinnostavaa, se voi levitä nopeasti sosiaalisissa verkostoissa ja herättää paljon kiinnostusta lyhyessä ajassa. Viraalimarkkinointi on kasvuhakkerointia parhaimmillaan. Sen ongelmana on että voi olla hyvin vaikeaa luoda sisältöä, joka todella leviää.

Konversioasteen optimointi

Konversioasteen optimointi (Conversion Rate Optimisation, CRO) on toinen menetelmä, jota voidaan käyttää liiketoiminnan kasvattamiseen. CRO:ssa parannetaan kävijöiden konversiota asiakkaiksi tekemällä muutoksia verkkosivuston suunnitteluun ja tarjoomaan. Tämä voidaan tehdä testaamalla verkkosivuston eri versioita ja katsomalla, mikä niistä toimii paremmin. CRO on jatkuva prosessi, joten on tärkeää testata jatkuvasti verkkosivuston eri osa-alueita konversioiden parantamiseksi.

A/B testaus

A/B-testaus on toinen menetelmä, jota voidaan käyttää kasvumarkkinoinnin testaamiseen. A/B-testaus tarkoittaa, että verkkosivuston kahta eri versiota testataan toisiaan vastaan, jotta nähdään, kumpi toimii paremmin. Tämä voidaan tehdä testaamalla eri värejä, fontteja tai jopa kuvia verkkosivustolla. A/B-testaus on erinomainen tapa selvittää, mikä toimii parhaiten verkkosivustollesi ja kohdeyleisöllesi.

A/B testausta voi käyttää myös kaikissa muissa mainonnan ja sosiaalisen median kanavissa. Joten hyödynnä aina A/B testaamista. Testaa kampanjan alussa aina isoja muutoksia. Vähitellen kun voittajia alkaa löytyä, niin voit testata myös pienempiä iteraatioita.

Chat yrityksen kotisivulla

Chat joko somessa tai yrityksen kotisivuilla on hyödyllinen tapa markkinoida yritystä. Verkkokeskustelun avulla potentiaaliset asiakkaat voivat esittää kysymyksiä tuotteesta tai palvelusta ennen kuin he päättävät, ostavatko he sen vai eivät. Näin yritykset voivat vastata potentiaalisten asiakkaiden mahdollisiin kysymyksiin, mikä voi auttaa heitä tekemään päätöksen ostopäätöksen tekemisestä. Verkkokeskustelu voi myös auttaa yrityksiä muuttamaan potentiaaliset asiakkaat todellisiksi asiakkaiksi.

Ongelmana on että Live Chat vie paljon aikaa ja siihen tarvitaan paljon liikennettä ja seuraajia. Mutta jos liikennettä verkkosivustolla ja somekanavissa on niin voi olla että Chat auttaa muuttamaan liikenteen asiakkaiksi.

Chatbotin avulla voidaan automatisoida asiakaspalvelun alkupäätä ja voidaan auttaa asiakasta löytämään vastaukset kysymyksiinsä. Chatbot voi kysyä peruskysymyksiä ja vastata niihin joko lyhyillä vastauksilla ei sitten ehdottaa joitain artikkeleita tai videoita yrityksen tukisivustolta. Jos apua ei löydy tällä menetelmällä, niin sitten palvelu ohjataan ihmiselle joko sähköpostin kautta ja tai ihminen tulee mukaan chattiin.

Sosiaalisen median markkinointimenetelmät

Sosiaalisen median markkinointi on toinen suosittu tapa markkinoida yritystä. Sosiaalisen median markkinoinnissa käytetään sosiaalisen median alustoja, kuten Facebookia, Twitteriä, Instagramia, TikTokia tai LinkedIniä tuotteen tai palvelun mainostamiseen. Tämäntyyppinen markkinointi sopii mainiosti brändin tunnettuuden lisäämiseen ja liikenteen ohjaamiseen verkkosivustoille. Sosiaalisen median markkinointi vaatii jatkuvia ponnisteluja, mutta se voi olla erittäin tehokas keino saavuttaa nopeasti suuri määrä ihmisiä.

Hakusanamainonta

Hakusanamainontaa voidaan käyttää kasvumarkkinointiin. SEM:issä käytetään maksettuja mainoksia hakukoneissa, kuten Google Ads ja Bing Ads, tuotteen tai palvelun edistämiseksi. Tällainen mainonta voi olla kallista, mutta se on tehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka jo etsivät sitä, mitä sinulla on tarjota heille.

Web-analytiikka

Web-analytiikkaa tulee hyödyntää kasvumarkkinoinnissa. Web-analytiikka on prosessi, jossa kerätään ja analysoidaan tietoja verkkosivustoilta ja somekanavilta suorituskyvyn parantamiseksi ja sen ymmärtämiseksi, miten ihmiset käyttävät sivustoa. Näiden tietojen avulla voidaan sitten tehdä muutoksia, jotka parantavat käyttäjäkokemusta ja auttavat muuttamaan enemmän kävijöitä asiakkaiksi. Ongelmana on että tämä sopii vasta vakiintuneille yrityksille, joilla on jo paljon liikennettä verkkosivustollaan.

Uutiskirje, sähköpostilistan kerääminen ja markkinoinnin automaatio

Uutiskirjeet ja sähköpostimarkkinointi on loistava tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat suoraan heidän omista laitteistaan. Sähköpostimarkkinointia voidaan käyttää uusien tuotteiden tai palveluiden mainostamiseen, myyntien tai erikoistarjousten ilmoittamiseen tai yksinkertaisesti yhteydenpitoon asiakkaisiin. Sähköpostimarkkinointi on erittäin tehokas tapa tavoittaa suuri määrä ihmisiä nopeasti ja edullisesti.

Kuitenkin ongelmana on, että sähköpostilistan kerääminen vaatii paljon vaivaa ja on aikaa vievää. Sitä ei voi ostaa ulkoisista lähteistä vaan se on itse kerättävä noudattaen GDPR:n vaatimuksia. Onnistunut sähköpostimarkkinointi yhdistettynä sisältömarkkinointiin tuottaa tutkimusten mukaan jopa 36X tuottoja (ROI).

Vaikuttajamarkkinointi kasvumarkkinoinnissa

Vaikuttajamarkkinointia voidaan käyttää huomion saamiseen yritykselle. Vaikuttajamarkkinoinnissa työskennellään sellaisten ihmisten kanssa, joilla on suuri kannattajakunta sosiaalisessa mediassa, jotta he mainostaisivat tuotetta tai palvelua. Tämäntyyppinen markkinointi voi olla erittäin tehokasta, mutta se voi olla myös kallista. Hintaan vaikuttaa useimmiten se onko vaikuttaja; nanovaikuttaja, mikrovaikuttaja vai pesunkestävä influensseri, jolla on Suomessakin jopa 100 000 seuraajaa. Tutustu eri tasoisiin vaikuttajiin ja valitse ensin joka nano- tai mikrovaikuttaja joilla on muutamasta sadasta jopa 5000 seuraajaa.

Copywriting – hyvät myyntitekstit tuovat kasvua

Copywriting tarkoittaa vakuuttavan tekstin kirjoittamista, jolla myydään tuotetta tai palvelua. Tämäntyyppinen kirjoittaminen voi olla erittäin tehokasta, kun ihmiset saadaan ostamaan tuote tai palvelu. Hyvä copywriting voi olla menestyksekkään markkinointikampanjan ja epäonnistuneen kampanjan välinen ero. Ongelman on että suostuttelevien tekstien kirjoittaminen on vaikeaa ja niihin tarvitaan yleensä huippuammattilaisia. He ovat tutustuneet kaikkiin myyvän kirjoittamisen tekniikoihin. Jos et ole itse myyntitekstien kirjoittaja niin suosittelen tutustumaan suomalaisiin osaajiin kuten Juho Tunkelo tai Timo Jäppinen.

Sisältömarkkinointi eli inbound markkinointi

Sisältömarkkinointi tai inbound-markkinointi on markkinointimenetelmä, jossa luodaan ja jaetaan kohderyhmälle merkityksellistä sisältöä. Tämä markkinointitapa voi olla erittäin tehokas keino lisätä liikennettä verkkosivustoille ja muuttaa kävijöitä asiakkaiksi. Sisältömarkkinointi voi tuoda kasvavan yrityksen myyntisuppiloon ison määrän uusia liidejä.

Haasteena on ymmärtää asiakkaan ostopolku ja oppia vastaamaan asiakkaan kussakin vaiheessa mielessä oleviin ongelmiin etukäteen siihen sopivan sisällön avulla. Tähän tarvitaankin hyvää tietoon ja suunnitteluun perustuvaa sisällöntuotantoa, jossa tarvittavat sisällöt on tuotettu erikseen ostopolun joka vaiheeseen ja tämän jälkeen ajoittaa sisällöntoimitus markkinoinnin automaation avulla hänelle oikea-aikaisesti eri digitaalisten markkinoinnin kanavien kautta.

Hakukoneoptimointi kasvuhakkeroinnin menetelmänä

Hakukoneoptimointi (SEO) on kasvumarkkinoinnin menetelmä. SEO:ssa parannetaan verkkosivuston sijoittumista hakukoneissa, kuten Google ja Bing. Tämä voidaan tehdä optimoimalla verkkosivuston sisältöä, rakennetta ja linkkejä. SEO voi olla erittäin tehokas tapa kasvattaa yritystä, mutta se vaatii jatkuvaa työtä ja voi olla aikaa vievää.

Ongelmana on että SEO on aina pitkän aikavälin strategia, mutta monet kasvavat yritykset ovat saaneet tästä kivijalan yritykselleen. Jos yrityksen on mahdollista ulkoistaa hakukoneoptimointi ja tilata esimerkiksi 100 hyvin hakukoneoptimoitua artikkelia yrityksen kotisivulle, niin se tulee saamaan räjähtävän lähdön kolmen kuukauden kuluttua julkaisusta. Lue vinkkejä blogin hakukoneoptimointiin.

Arvostelujen ja suosittelijoiden hankkiminen

Arvostelujen hankkiminen kotisivulle on kasvumarkkinoinnin yksi tärkeimpiä menetelmiä. Arvostelut voivat auttaa parantamaan verkkosivustosi sijoitusta hakukoneissa ja voivat myös auttaa vakuuttamaan potentiaaliset asiakkaat ostamaan tuotteen tai palvelun. Voit hankkia arvosteluja muutamalla eri menetelmällä:

  1. Käytä Google Alerts -palvelua seurataksesi, milloin joku mainitsee verkkosivustosi tai tuotteesi. Voit sitten ottaa heihin yhteyttä ja pyytää heitä jättämään arvostelun. Muita vastaavia on esimerksi mentions.com
  2. Käytä TrustPilotin tai ReviewTrackersin kaltaista palvelua arvostelujen hallintaan. Nämä palvelut helpottavat saada arvosteluja asiakkailta ja auttaa sinua myös seuraamaan edistymistäsi ajan mittaan.
  3. Käytä sosiaalista mediaa arvostelujen pyytämiseen ja esittämiseen potentiaalisille asiakkaille. Voit käyttää Twitteriä, Facebookia tai LinkedIniä jakaaksesi arvosteluja ja kannustaaksesi ihmisiä jättämään omia arvostelujaan.
  4. Käytä sähköpostimarkkinointia pyytämään asiakkailta arvosteluja. Voit lähettää listallesi sähköpostiviestin, jossa pyydetään jätä arvostelu, tai voit sisällyttää linkin arvostelusivullesi sähköpostisi allekirjoitukseen.
  5. Luo Google Adsiin tai Bing Adsin avulla mainoskampanja erityisesti arvostelujen saamiseksi. Voit kohdistaa kampanjan henkilöihin, jotka ovat hiljattain vierailleet verkkosivustollasi tai jotka ovat hakeneet yritykseesi liittyviä avainsanoja.
  6. Käytä verkkosivustollasi widgettiä, joka näyttää arvostelusi. Tämä on loistava tapa esitellä positiivisia arvosteluja ja kannustaa ihmisiä jättämään omia arvostelujaan.
  7. Kannusta asiakkaita jättämään arvosteluja tarjoamalla heille alennusta tai ilmaisen tuotteen vastineeksi palautteesta. Et voi kuitenkaan edellyttää että arvostelu on positiivinen
  8. Pyydä myös työntekijöitäsi, yhteistyökumppaneitasi tai toimittajiasi tekemään esimerkiksi videon siitä millaista on työskennelle yrityksesi kanssa tai työntekijänä.
  9. Toimipaikan omistavan yrityksen on mahdollista kerätä asiakkaiden arvosteluja Googlen yritystilille (ent. Google My Business). Joka löytyy suoraan Googlen hakukoneesta. Arvostelut auttavat mahdollisia asiakkaita saamaan lisätietoja yrityksestäsi ja tekemään päätöksen siitä, haluavatko he käydä toimipaikassasi vai eivät. Arvostelut näkyvät myös Google Mapsin yhteydessä.

Arvostelujen hankkimiseen kannattaa panostaa, sillä asiakasarvostelut ovat yksi tärkeimmistä kasvumarkkinoinnin menetelmistä.

Miten sosiaalista myyntiä käytetään kasvuhakkeroinnin työkaluna?

Sosiaalinen myyntityö on pohjimmiltaan prosessi, jossa sosiaalista mediaa käytetään suhteiden rakentamiseen ja myynnin päättämiseen. Yksinkertaisimmillaan se voi olla niinkin helppoa kuin yhteyden luominen potentiaalisiin asiakkaisiin LinkedInissä ja Twitterissä ja heille sitten lähettäminen henkilökohtaisia viestejä tuotteistasi tai palveluistasi. Sosiaalinen myynti voi kuitenkin olla myös paljon monimutkaisempaa, ja siihen voi sisältyä data-analytiikkaa, markkinoinnin automaatiota ja jopa tekoälyä. Kasvuhakkerointi on samankaltainen käsite, jota käytetään usein vaihdellen sosiaalisen myynnin kanssa. Kasvuhakkerointi keskittyy kuitenkin ensisijaisesti markkinointistrategioihin, jotka tuottavat nopeaa kasvua, kun taas sosiaalinen myynti keskittyy sosiaalisen median kanavien käyttämiseen suhteiden rakentamiseen ja myynnin päättämiseen. Vaikka ne ovat samankaltaisia, nämä kaksi käsitettä eivät ole keskenään vaihdettavissa.

Yhteenveto kasvuhakkeroinnista

Kasvuhakkerointi on tuttua erityisesti Startup-yritysten keskuudessa, se sopii samalla tavalla uusille pienyrityksille kuin isommille vakiintuneille yrityksille, jotka haluavat kasvaa. Kasvuhakkeroinnin etuna on että se on nopea ja tehokas tapa kasvattaa liiketoimintaa. Kasvuhakkeroinnin suurin haittapuoli on se, että joutuu tekemään paljon testaamista eri kanavissa ja monissa yrityksissä ei ole osaamista tähän. Silloin yleensä on helpompi hyödyntää jo varmasti tuloksia tuottavia markkinointikanavia. Kasvuhakkerointi on pysyvä markkinoinnin trendi.

Kasvuhakkerointi on vakiintunut pysyväksi markkinoinnin strategiseksi taktiikaksi

SEO KARI NIEMINEN

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa growth hacking?

Growth hacking tarkoittaa kasvuhakkerointia.

Mitä tarkoittaa growth hacker?

Growth hacker tarkoittaa suomeksi kasvuhakkeria tai kasvuhakkeroijaa, jonka tehtävä on kasvattaa nopeasti ja tehokkaasti yrityksen asiakaskantaa hyödyntämällä tekniikoita joita ei ehkä olla vielä osattu hyödyntää.

All rights reserved

Kasvuhakkerointi (Wikipedia)

Kasvuhakkerointi (engl. growth hacking) on yrityksen myynnin kasvattamiseen tähtäävää toimintaa perinteisistä markkinointimenetelmistä poikkeavilla tavoilla. Tavoitteena siinä on eri markkinointikeinoja kokeilemalla etsiä ne tavat, jotka kasvattavat myyntiä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja nopeasti. Tyypillinen kasvuhakkeri kokeilee lyhyillä iteraatioilla monia eri menetelmiä, mittaa niiden tuloksia ja on valmis muuttamaan markkinointistrategiaa nopeasti tulosten perusteella.

« Alkuun