Infrastructure as a Service [IaaS]

Infrastructure as a Service (IaaS) on pilvipalveluiden muoto, joka tarjoaa virtualisoituja laskentaresursseja verkon yli. IaaS on yksi kolmesta pilvipalveluiden päämuodoista, muut kaksi ovat Software as a Service (SaaS) ja Platform as a Service (PaaS). IaaS-palveluja ovat esimerkiksi Amazon Web Services (AWS), Windows Azure, Google Cloud Platform ja Rackspace Open Cloud.

Infrastructure as a Service (Wikipedia)

Infrastructure as a service (lyh. IaaS) tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien ulkoistamista. Kokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito. Infrastruktuuri on perusta, joka mahdollistaa palveluiden tuottamisen ja olemassaolon. Infrastruktuurin kaksi päätehtävää ovat tallennustilan ja laskentatehon tarjoaminen asiakkaille. Yksi suurimmista IaaS-tarjoajista on Amazon Web Services, joka tarjoaa monia tietojärjestelmien ja palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja palveluita, esimerkiksi Amazon Elastic Compute Cloud.

« Alkuun