Digitaalinen markkinointi digimarkkinointi määritelmä

Digitaalinen markkinointi – mitä se on ja miksi sitä kannattaa tehdä?

Digitaalisesta markkinoinnista on tullut nopeasti yksi kaikkien yritysten tärkeimmistä osa-alueista. Jotta yritys pysyisi kilpailukykyisenä nykypäivän markkinoilla, on tärkeää, että sillä on vahva digitaalinen markkinointistrategia. Mutta mitä digitaalinen markkinointi tarkalleen ottaen on? Ja miksi se on niin tärkeää? Tässä blogikirjoituksessa vastaamme kaikkiin digitaalista markkinointia koskeviin kysymyksiisi ja näytämme, miten se voi hyödyttää yritystäsi!

Digitaalinen markkinointi digimarkkinointi määritelmä
Digitaalinen markkinointi on kannattavaa myös pienyritykselle

Mitä on digitaalinen markkinointi ja mitkä ovat sen tavoitteet?

Digitaalinen markkinointi on tuotteen tai palvelun myynninedistämistä verkossa. Digitaalisen markkinoinnin tavoitteet voivat vaihdella yrityksestä riippuen, mutta yleisin tavoite on myynnin tai liidien lisääminen. Tämän saavuttamiseksi yritykset käyttävät erilaisia digitaalisen markkinoinnin tekniikoita, kuten hakukoneoptimointia (SEO), sisältömarkkinointia, sähköpostimarkkinointia, pay-per-click (PPC) -mainontaa. Näitä tekniikoita käyttämällä yritykset voivat tavoittaa suuremman yleisön kuin perinteisillä markkinointimenetelmillä, kuten painetun tai televisiomainonnan avulla. Lisäksi digitaalisen markkinoinnin avulla yritykset voivat seurata ja mitata tuloksia tarkemmin kuin muilla markkinointimenetelmillä, jolloin ne voivat mukauttaa strategioitaan reaaliaikaisesti. Tämän seurauksena digitaalisesta markkinoinnista on tullut olennainen osa nykyaikaista markkinointikokonaisuutta.

Katso explainer-video digitaalisesta markkinoinnista

Digitaalinen markkinointi videoselitys

Miten digitaalista markkinointia tehdään?

Digitaalisen markkinoinnin kanavat

Digitaalinen markkinointi on markkinointia, jossa käytetään digitaalisia kanavia. Näitä voivat olla verkkosivustot, sosiaalisen median kanavat, sähköpostikampanjat, hakukoneoptimointi, hakusanamainonta, sisältömarkkinointi, mobiilimainonta ja periaatteessa kaikki sisältö jota yritys tuottaa käytettäväksi internetpohjaisen laitteen kautta, voidaan katsoa osaksi digitaalista markkinointia.

Markkinointisuunnitelma

Digitaalisen markkinoinnin tekemiseksi tarvitaan myös markkinointisuunnitelma, joka sisältää vastaukset kysymyksiin; mikä on markkinoinnin tavoite, kenelle markkinoidaan ja missä kanavissa. Markkinointiviestiä ei kannata suunnata kaikille vaan sinun on löydettävä ja käytettävä yrityksellesi sopivaa markkinointistrategiaa. Markkinointisuunnitelmaa voidaan aikatauluttaa markkinoinnin vuosikellon avulla

Kohderyhmän valitseminen markkinointiin

Kohderyhmän määrittely yksi digitaalisen markkinoinnin tärkeimmistä osa-alueista. Kun olet tunnistanut kohdeyleisösi, niin sen jälkeen sinuun tulee selvittää mitkä heidän tarpeensa ja ongelmansa ovat, ja missä he viettävät aikansa. Sen jälkeen voit valita parhaat kanavat heidän tavoittamiseensa. Jos esimerkiksi kohderyhmänäsi ovat nuoret aikuiset, sosiaalisen median kanavat, kuten Snapchat tai Instagram, ovat tehokkaampia kuin sähköpostimarkkinointi. Jos taas kohderyhmäsi on naiset, niin silloin Pinterest voi olla hyvä vaihtoehto. Kun nämä asiat on selvillä, on digimarkkinoinnin suunnitteleminen ja toteuttaminen huomattavasti helpompaa.

Mitkä ovat digitaalisen markkinoinnin eri kanavat ja miten ne toimivat yhdessä onnistuneen kampanjan luomiseksi?

Digitaalisen markkinoinnin kanavia on monia, ja niitä kaikkia voidaan käyttää onnistuneen kampanjan luomiseen. Yleisimpiä kanavia ovat maksettu haku, orgaaninen haku, sosiaalinen media, sähköposti ja display-mainonta. Jokaisella kanavalla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja menestyksen avain on käyttää niitä yhdessä oikean yleisön tavoittamiseksi.

Maksettu haku hakukoneessa eli hakusanamainonta on erinomainen tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat, jotka etsivät aktiivisesti tuotetta tai palvelua. Sen avulla voit kohdistaa hakuja tiettyihin avainsanoihin ja -lauseisiin, ja maksat vain, kun joku klikkaa mainostasi. Orgaaninen haku on toinen tehokas tapa tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Siinä verkkosivustosi ja sisältösi optimoidaan hakukoneita varten niin, että näytät korkeammalla hakutuloksissa. Sosiaalinen media on loistava tapa pitää yhteyttä potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin, ja sitä voidaan käyttää liidien luomiseen ja myynnin edistämiseen. Sähköpostimarkkinointi on loistava tapa rakentaa suhteita potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin, ja sitä voidaan käyttää myös myynnin edistämiseen. Display-mainonta on hyvä tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät aktiivisesti etsi tuotetta tai palvelua. Sen avulla voit kohdistaa mainonnan tiettyihin väestöryhmiin, kiinnostuksen kohteisiin ja verkkosivustoihin, ja voit käyttää sitä liidien luomiseen ja myynnin edistämiseen. Menestyksen avain on käyttää näitä kanavia yhdessä oikean yleisön tavoittamiseksi. Käyttämällä niitä yhdessä voit luoda onnistuneen kampanjan, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Mitä etuja digitaalisesta markkinoinnista on ja miksi yritysten pitäisi investoida siihen?

Digitaaliseen markkinointiin panostamisesta on monia etuja, kuten tuotemerkin tunnettuuden lisääntyminen, asiakkaiden sitoutumisen lisääntyminen ja kannattavuuden paraneminen. Digitaaliseen markkinointiin investoivat yritykset näkevät todennäköisemmin jatkuvaa kasvua ja menestystä. Digitaalinen markkinointi on olennainen osa minkä tahansa yrityksen kasvustrategiaa. Digitaalinen markkinointi on yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista tavoista tavoittaa kohdeyleisösi. Seuraavassa on kymmenen syytä, miksi yrityksesi pitäisi investoida digitaaliseen markkinointiin:

  1. Voit tavoittaa suuren määrän ihmisiä pienellä vaivalla.
  2. Se on suhteellisen edullista verrattuna muihin markkinointimenetelmiin.
  3. Voit kohdentaa yleisösi tehokkaammin kuin perinteisillä markkinointimenetelmillä.
  4. Digitaalinen markkinointi on mitattavissa, joten voit seurata tuloksia ja mukauttaa kampanjasi sen mukaisesti.
  5. Se on vuorovaikutteista, joten voit rakentaa suhteita asiakkaisiisi ja potentiaalisiin asiakkaisiisi.
  6. Digitaalista sisältöä on helppo jakaa, joten viestisi voi levitä virallisesti.
  7. Digitaalinen markkinointi on “vihreää” – se ei vaadi paperia tai muita perinteisiä materiaaleja.
  8. Markkinoinnin automaation avulla voit säästää aikaa ja resursseja.
  9. Voit skaalata digitaalisia markkinointikampanjoita nopeasti ja helposti, kun yrityksesi kasvaa.
  10. Digitaalinen markkinointi tarjoaa pienyrityksilla tasavertaiset toimintaedellytykset kilpailla suurempien yritysten kanssa.

Keskeiset digitaalisen markkinoinnin käsitteet

Digitaalinen markkinointi on laaja kattotermi, joka sisältää kaikki verkkosivuston kehittämisestä hakusanakampajoiden luomiseen ja siitä aina vaikuttajamarkkinoinnin kautta meemeihin. Vaikka digimarkkinointiin sisältyy näennäisesti toisiinsa liittymättömiä asioita, niin silti on olemassa keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät käytännössä kaikkeen digitaaliseen markkinointiin kanavasta ja menetelmästä riippumatta.

Ostajapersoona (ens. customer avatar)

Ostajapersoona on puoliksi kuvitteellinen esitys ihanneasiakkaastasi, joka perustuu markkinatutkimukseen ja olemassa oleviin asiakkaisiin. Ostajapersoonaa määritellessä mietit keitä he ovat, mitkä ovat heidän tavoitteensa ja haasteensa, miten he ajattelevat ja tuntevat ja missä he “hengailevat” verkossa.

Ostopolku (eng. customer journey)

Ostopolku on matka, jonka potentiaaliset asiakkaasi kulkevat siirtyessään tietoisuusvaiheesta kiinnostukseen ja siitä taas eteenpäin harkintavaiheeseen, jonka jälkeen tulee ostopäätös.

Segmentointi

Segmentointi on prosessi, jossa kohdemarkkinat jaetaan pienempiin ryhmiin, joilla on samanlaiset tarpeet, kiinnostuksen kohteet tai ominaisuudet. Näin voit laatia kohdennettuja markkinointiviestejä, jotka todennäköisemmin saavat vastakaikua kussakin segmentissä.

Markkinoinnin kohdentaminen

Digitaalinen markkinointi antaa mahdollisuuksia kohdentaa mainoksia erittäin tarkasti eri tarkasti tietyille asiakassegmenteille. Esimerkiksi Facebookissa voit valita satojen eri kohdennustapojen yhdistelmänä juuri oman kohderyhmäsi – 30 vuotiaat korkeasti koulutetut naiset Hämeenlinnassa.

Osa näistä termeistä on tuttuja myös perinteisen markkinoinnin puolelta, mutta digitaaliset työkalut ovat mahdollistaneet näiden tekniikoiden hyödyntämisen myös pienyritysten markkinointibudjetteihin.

Yleiset virheet digitaalisessa markkinoinnissa 🤔

Monet yritykset tekevät samoja virheitä digitaalisessa markkinoinnissa. Tässä on joitakin yleisimpiä virheitä:

1. Selkeän strategian puuttuminen

Digitaalisen markkinoinnin strategian tulisi olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Muuten tuhlaat vain aikaa ja rahaa toimiin, jotka eivät tuota tuloksia.

2. Ei kohdisteta riittävästi resursseja

Digitaalinen markkinointi vaatii aikaa ja vaivaa onnistuakseen. Markkinoinnin budjetointi on osa menestystyvää markkinointistrategiaa. Jos et ole valmis sijoittamaan tarvittavia resursseja, et näe tuloksia.

3.Yritys ei ole läsnä sosiaalisessa mediassa

Sosiaalinen media on tehokas foorumi, jolla voit olla yhteydessä asiakkaisiin ja rakentaa suhteita. Jos et ole aktiivinen sosiaalisen median kanavissa, menetät tilaisuuksia luoda yhteyksiä kohdeyleisöösi.

4. Asiakaspalautteen huomiotta jättäminen

Asiakaspalautteen kerääminen on olennaisen tärkeää, jotta ymmärrät, mitä asiakkaasi haluavat ja miten he kokevat brändisi. Älä jätä sitä huomiotta – käytä sitä digitaalisen markkinointistrategiasi parantamiseen. Palautetta voi kerätä tekemällä kyselyitä sosiaalisen median tileillä, sivustolla ja suoraan asiakkailta.

5. Ei mitata tuloksia

Tulosten mittaaminen on ainoa tapa tietää, tuottavatko digitaalisen markkinoinnin toimet tulosta. Ilman tietoja et voi optimoida strategiaasi tai tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, mihin resursseja kannattaa kohdentaa.

Jos teet jotakin näistä virheistä, on aika arvioida uudelleen lähestymistapasi digitaaliseen markkinointiin. Korjaavilla toimilla voit valmistella yrityksesi menestymään digitaalisessa maailmassa.

Miten yrityksessä voidaan opetella digitaalista markkinointia?

Internetin aikakaudella digitaalinen markkinointi on tärkeämpää kuin koskaan suurille ja pienille yrityksille. Yritys voi tutustua digitaaliseen markkinointiin ja toteuttaa sitä monin eri tavoin. Yksi vaihtoehto on palkata digitaalisen markkinoinnin toimisto. Nämä toimistot ovat erikoistuneet kehittämään ja toteuttamaan markkinointisuunnitelmia, jotka on räätälöity kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Toinen vaihtoehto on osallistua digitaalisen markkinoinnin konferenssiin tai työpajoihin (eng.workshop). Nämä tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden oppia alan asiantuntijoilta ja verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa. Monet yritykset investoivat myös verkkokursseihin tai webinaareihin, joissa opastetaan vaiheittain, miten digitaalisen markkinoinnin työkaluja ja tekniikoita käytetään tehokkaasti. Hyödyntämällä yhtä tai useampaa näistä vaihtoehdoista mikä tahansa yritys voi alkaa oppia digitaalisesta markkinoinnista ja alkaa ottaa sitä osaksi markkinointisuunnitelmaa.

Yhteenveto digitaalisesta markkinoinnista

Digitaalinen markkinointi terminä kattaa kaikenlaisen markkinoinnin ja mainonnan, joka toteutetaan digitaalisen markkinoinnin kanavien kautta. Siihen kuuluvat muun muassa hakukonemarkkinointi, sisältömarkkinointi, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Digitaalisen markkinoinnin tarkoituksena on tavoittaa asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat verkon kohtaamispisteissä. Digitaalinen markkinointi voi olla yrityksille loistava tapa luoda yhteys kohderyhmäänsä ja saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Digitaalisen markkinoinnin onnistuminen edellyttää selkeää strategiaa ja riittäviä resursseja. Lisäksi yritysten tulisi hyödyntää mahdollisuuksia oppia lisää digitaalisesta markkinoinnista osallistumalla webinaareihin, työpajoihin ja digimarkkinoinnin kursseille. On hyvä idea myös rekrytoida yritykseen digimarkkinoinnin ammattilaisia tai palkata osaavia digimarkkinoinnin toimistoja. Näillä kaikilla toimilla yritykset voivat alkaa hyödyntää digitaalisen markkinoinnin etuja.

Usein kysyttyä digimarkkinoinnista

Mikä on digitaalinen markkinointi?

Digitaalinen markkinointi on markkinointia jota tehdään internetissä ja mobiilisovelluksissa. Digitaaliseksi markkinoinniksi luokitellaan niin sähköpostimarkkinointi, somemarkkinointi, hakukoneoptimointi, yritysten kotisivut, digimainonta jne…

Mikä on digitaalinen kanava?

Digitaalisia markkinoinnin kanavia ovat esimerkiksi klikkimainonta, sisältömarkkinointi, Youtube-markkinointi, Facebook-mainonta ja Pinterest-markkinointi.

Miksi digitaalinen markkinointi?

Digitaalisen markkinoinnin avulla yritysten on mahdollista tavoittaa ihmisiä melkein kaikista ikäluokista. Sen lisäksi digimarkkinoinnin avulla voit kohdentaa mainokset tarkasti vain omalle kohderyhmällesi edullisesti, mitata markkinoinnin tuloksellisuutta ja tarvittaessa skaalata rajattomasti hyvän ROAS:in markkinointikampanjaa.

« Alkuun