Digitaalinen alusta

Digitaalinen alusta on internet-pohjainen ohjelmistoratkaisu, joka yhdistää tietyn aihealueen toimijat toisiinsa yhdeksi arvoverkostoksi. Digitaalisen alustan voidaan kuvainnollisesti katsoa olevan alustatalouden toimijan sydän. Digitaalisen alustan keskeinen elementti on hyvin dokumentoitu ja kattava API-rajapinta, jota kautta alusta ottaa vastaan tai lähettää dataa arvoverkoston toimijoille (tai alustan omiin tietovarastoihin). Rajapintojen kautta voidaan myös ketjuttaa useita erilaisia digitaalisia alustoja.

« Alkuun