DevOps

DevOps on ketterä toimintamalli sähköisten palvelujen tuottamiseen. DevOps keskittyy ohjelmistokehitys- ja ylläpito- ja tuotantohenkilöiden keskinäiseen kommunikaatioon. DevOps pyrkii rakentamaan ympäristön, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja julkaisu voi tapahtua nopeasti, usein ja luotettavasti. DevOps-toiminnan taustalla vaikuttavat ketterän kehittämisen käytännöt ja infrastruktuurin hallintaa automatisoivat työvälineet. DevOps on erityisen keskeinen termi modernille SaaS-ohjelmistokehitykselle.

DevOps (Wikipedia)

DevOps on toimintamalli sähköisten palvelujen tuotantoon: malli pyrkii automatisoimaan ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyvät IT-palvelutoiminnot. Ohjelmistokehityksessä käytetään ketterän kehityksen menetelmiä ja jatkuvan integraation (engl. continuous integration) sekä jatkuvan toimituksen (engl. continuous delivery) menetelmiä.

Devops-menetelmällä päivitys tuotantoon ja laadunvarmistus ovat pitkälle automatisoituja. Nimeke on peräisin Agile ja Lean -konseptien soveltamisesta ohjelmistotuotannosta operatiiviseen toimintaan kuten palvelun tarjontaan.

Esimerkiksi kuvapalvelu Flickr päivittää ohjelmistoa tuotantoon kymmenen kertaa päivässä.

Venn-diagrammi, joka näyttää DevOpsin ohjelmistokehityksen, palveluntarjonnan ja laadunvarmistuksen leikkauskohdassa.
« Alkuun