Datatalous

Datatalous (engl. Data Economy) on digitaalisessa muodossa olevan tiedon hyödyntäminen kaupallisena toimintana.

Datatalous (Wikipedia)

Datatalous on talous, jossa eri markkinatoimijat työskentelevät yhteisessä ympäristössä datan saannin ja käytettävyyden varmistamiseksi sekä hyödyntävät dataa ja luovat sen pohjalta uusia sovellusohjelmia ja palveluita. Datatalouden juuret ovat niin sanotussa ”uudessa taloudessa”, jolla tarkoitetaan siirtymistä raskaaseen teollisuuteen perustuvasta taloudesta palveluille perustuvaan talouteen.

”Datavetoinen talous mittaa kokonaisvaikutuksia, joita datamarkkinoilla (markkinat, joilla kaupataan digitaalista dataa raakadatasta johdettuina tuotteina tai palveluina) on talouteen yleensä. Se kattaa datan tuottamisen, keruun, tallettamisen, käsittelyn, jakamisen, analysoinnin, kehittämisen, toimittamisen ja käytön digitaaliteknologian avulla.”

Datatalous on globaali ilmiö, digitaalinen ekosysteemi ja eri toimijoiden, kuten esimerkiksi datan tuottajien ja käyttäjien verkosto. Se viittaa myös organisaatioiden ja ihmisten kykyyn hyödyntää datan vipuvaikutusta. Dataa hyödynnetään strategisessa päätöksenteossa, parantamaan toiminnallista tehokkuutta ja edistämään kestävää kehitystä, hyvinvointia ja innovaatioita. Datan arvoa ja vaikuttavuutta voivat lisätä muun muassa tilanne- ja kontekstitietoisuus sekä datan jakaminen. Datan tehokas käyttö voi johtaa liiketoiminnan kasvuun, ihmisten elämänlaadun parantumiseen ja yhteiskunnan toiminnan paranemiseen. Datan tehokasta käyttöä voivat estää muun muassa dataan, datamalleihin ja datavaihdantaan liittyvät heikkoudet esimerkiksi standraditasolla.

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti vuonna 2018 datatalousfoorumi-hankkeen. Foorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa.

« Alkuun