Brändilähettiläs brand ambassador markkinoinnitrendit

Brändilähettiläs – mitä se tarkoittaa ja miten sitä hyödynnetään markkinoinnissa?

Brändilähettiläs on henkilö, joka edustaa yritystäsi tai tuotetta positiivisessa valossa. Heitä käytetään usein lisäämään brändin näkyvyyttä ja edistämään asiakasuskollisuutta. Brändilähettiläitä voi olla verkossa tai reaalielämässä, ja he voivat olla yrityksen palveluksessa tai heidät voidaan rekrytoida vapaaehtoisina. Tässä blogikirjoituksessa keskustelemme brändilähettiläiden roolista suhteessa vaikuttajamarkkinointiin ja annamme vinkkejä siihen, miten heitä voi löytää ja rekrytoida!

Mikä on brändilähettiläs ja mitkä ovat hänen vastuualueensa?

Brändilähettiläs (eng.brand ambassador) on henkilö, joka tuo persoonallaan esille yrityksen brändiä, arvoja ja kulttuuria. Brändilähettilään tehtävänä on herättää kiinnostusta brändiä kohtaan ja rakentaa suhteita potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin. Brändilähettiläillä on yleensä erinomaiset viestintä- ja ihmissuhdetaidot. He ovat myös ulospäin suuntautuneita ja innostuneita edustamastaan tuotemerkistä.

Brändilähettiläät voivat olla vastuussa:

 • markkinointikampanjoiden luomisesta ja toteuttamisesta
 • tapahtumien järjestämisestä
 • markkinatutkimuksen tekemisestä ja myyntisuunnitelmien kehittämisestä
 • Joissain tapauksissa heidän vastuullaan voi olla myös uusien työntekijöiden kouluttaminen yrityksen tuotteisiin ja palveluihin.
 • Viime kädessä brändilähettilään tavoitteena on auttaa kasvattamaan brändiä lisäämällä tunnettuutta ja myyntiä.

Mitä brändilähettiläs tekee ?

Mikä brändinlähettiläs on ja mitä hän tekee?

Miten brändilähettiläs eroaa vaikuttajasta ja miten niitä käytetään eri tavalla markkinoinnissa?

Brändilähettiläs on henkilö, joka edustaa yritystä ja sen arvoja ja hänet palkataan usein tietyksi ajaksi yrityksen tehtäviin. Kun taas vaikuttaja (influensseri) on henkilö, jolla on paljon sosiaalisen median seuraajia ja joka mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita yleisölleen. Vaikuttajat eivät yleensä ole sidoksissa tiettyyn tuotemerkkiin, ja heille maksetaan yleensä korvausta heidän tavoittamiensa ihmisten määrän perusteella.

Vaikka brändilähettiläillä ja vaikuttajilla on molemmat tärkeä rooli markkinoinnissa, niitä käytetään eri tavoin. Brändilähettiläät keskittyvät tietyn brändin mainostamiseen, kun taas vaikuttajat keskittyvät vaikuttajamarkkinoinnin keinoin tuotteiden tai palveluiden markkinointiin. Brändilähettiläillä on tyypillisesti henkilökohtaisempi suhde yleisöönsä, kun taas vaikuttajilla on tyypillisesti etäisempi suhde. Tämän vuoksi brändilähettiläät soveltuvat paremmin pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen, kun taas vaikuttajat soveltuvat paremmin lyhytaikaisen myynnin tuottamiseen.

Miten brändilähettiläitä löydetään ja rekrytoidaan?

Ollakseen tehokas brändilähettiläs hänen on tunnettava brändi ja kyettävä välittämään sen keskeiset viestit kuluttajille. Hänellä on myös oltava intohimoinen suhde brändiä kohtaan ja kyettävä rakentamaan suhteita asiakkaisiin. Parhaita lähettiläitä ovat ne, jotka ovat luontevia viestijöitä ja joilla on vahva läsnäolo sosiaalisessa mediassa.

Jos haluat löytää yrityksellesi potentiaalisia lähettiläitä, aloita etsimällä henkilöitä, jotka ovat jo innostuneita brändistäsi. He voivat olla asiakkaita, työntekijöitä tai vaikuttajia, joilla on suuri seuraajamäärä sosiaalisessa mediassa. Kun olet tunnistanut potentiaaliset ehdokkaat, ota heihin yhteyttä ja kutsu heidät osallistumaan yrityksesi brändilähettiläs-kampanjaan. Muista antaa heille selkeät ohjeet ja odotukset, jotta he tietävät tarkalleen, mitä heiltä odotetaan. Rekrytoimalla brändilähettiläitä voit varmistaa, että yrityksesi viesti leviää taas uusille kohderyhmille.

Vinkkejä brändilähettiläiden käyttämiseen tuotteesi tai yrityksesi mainostamiseen

Seuraavassa muutamia vinkkejä brändilähettiläiden hyödyntämiseen markkinoinnissa.

 1. Määrittele selkeästi lähettiläisohjelmasi tavoitteet. Mitä toivot saavuttavasi? Haluatko lisätä brändin tunnettuutta, lisätä liikennettä verkkosivustollesi vai lisätä myyntiä? Kun olet alusta alkaen selvillä tavoitteistasi, voit mitata ohjelmasi onnistumista tehokkaammin.
 2. Löydä oikeat brändilähettiläät. Kun rekrytoit potentiaalisia brändilähettiläitä, niin etsi ihmisiä jotka vastaavat kohderyhmääsi ja että heillä on vaikutusvaltaa kyseisessä väestöryhmässä. Ota huomioon heidän seuraajansa sosiaalisessa mediassa, sisällöntuotantotaitonsa ja kykynsä luoda kohua tuotteesi tai palvelusi ympärille.
 3. Anna tukea ja ohjausta, mutta salli luovuus. Kun olet valinnut lähettilääsi, kerro heille yleiskuva odotuksistasi ja oman näkemyksesi viestintätavasta. Astu sitten syrjään ja anna heidän tehdä sitä, minkä he osaavat parhaiten – luoda omaperäistä sisältöä, joka saa seuraajat innostumaan.

Näitä vinkkejä noudattamalla voit käyttää brändilähettiläitä tehokkaasti tuotteesi tai yrityksesi mainostamiseen.

Tunnettuja suomalaisia brändilähettiläitä

 • Peter Vesterbacka – Rovio
 • Isac Elliot – Nokian puhelimet
 • Makwan Amirkhani – Honor puhelimet

Yhteenveto

Brändilähettilään käyttäminen brändin markkinoinnissa ei ole uusi markkinoinnin trendit. Sitä on käytetty jo vuosikymmeniä. Nykyään vaikuttajamarkkinointi ja brändin edistäminen ovat hieman samankaltaisia ilmiöitä. Vaikka sekä brändilähettiläillä että vaikuttajalla on tärkeä rooli markkinoinnissa, niin niitä käytetään eri tavoin. Brändilähettiläät keskittyvät tietyn brändin edistämiseen, kun taas vaikuttajan suhde yleisöönsä on tyypillisesti hieman etäisempi. Tämän vuoksi brändilähettiläät soveltuvat paremmin pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamiseen, kun taas vaikuttajat soveltuvat paremmin lyhytaikaisen myynnin tuottamiseen. Ollakseen tehokkaita brändilähettiläiden on tunnettava brändi ja kyettävä välittämään sen tärkeimmät viestit kuluttajille. Heillä on myös oltava intohimoa brändiä kohtaan ja heidän on kyettävä rakentamaan suhteita asiakkaisiin. Parhaita lähettiläitä ovat ne, jotka ovat luontevia viestijöitä ja joilla on vahva läsnäolo sosiaalisen median kanavissa ja perinteisessä mediassa. Etsiessäsi lähettiläitä yrityksellesi mieti aluksi ihmisiä, jotka ovat jo innostuneita brändistäsi. He voivat olla asiakkaita, työntekijöitä tai vaikuttajia, joilla on paljon näkyvyyttä kohderyhmässäsi. Kun olet tunnistanut potentiaaliset ehdokkaat, ota heihin yhteyttä ja pyydä heitä osallistumaan yrityksesi lähettilaskampanjaan.

Usein kysyttyä

Mitä tarkoittaa kumppanimarkkinointi?

Kumppanimarkkinointi eli affiliate-markkinointi (eng. affiliate marketing)on tulosperusteista markkinointia, jossa mainostava yritys palkitsee kumppanin jokaisesta kävijästä tai asiakkaasta, jonka julkaisijakumppanin markkinointitoimet tuovat tuovat yrityksen kotisivulle. Kumppani markkinoi yritystä blogissaan, sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Mikä on vaikuttaja?

Vaikuttaja on henkilö, jolla on valta vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Sosiaalisen median aikakaudella vaikuttajilla voi olla laaja vaikutusvalta, ja heidän mielipiteillään voi olla paljon painoarvoa. Vaikuttajia löytyy kaikilta elämänaloilta, julkkiksista tavallisiin ihmisiin. He voivat käyttää somekanaviaan tai muita hallinnoimiaan digitaalisen markkinoinnin kanavia jakaakseen omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Joillekin vaikuttajille maksetaan tuotteiden markkinoimisesta, kun taas toiset vain jakavat näkemyksiään ja antavat seuraajiensa päättää itse mistä pitää. Vaikuttaja on viime kädessä henkilö, jolla on valta muokata yleistä mielipidettä. Vaikuttajasta käytetään myös nimityksiä: influensseri, mikrovaikuttaja tai nanovaikuttaja. M

Mitä tarkoittaa brand ambassador?

Brand ambassador on suomeksi brändilähettiläs. Brändilähettiläs edustaa yritystä tai tuotetta ja promotoi sitä myönteisessä valossa. Brändilähettiläät palkataan yleensä siksi, että heillä on paljon seuraajia sosiaalisessa mediassa tai heitä pidetään “vaikuttajina” kohderyhmän silmissä.

« Alkuun