Asiakkaan hankintakustannus hankintahinta CAC

Asiakkaan hankintakustannus

Synonyymit:
CAC

Mikä on asiakkaan hankintakustannus (CAC)?

Asiakashankintakustannus (Customer Aquisition Cost) mittaa uuden asiakkaan hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Se kertoo yksinkertaisesti mitä uuden asiakkaan hankkiminen maksaa yritykselle?

Mittariin sisältyvät kaikki markkinointi- ja myyntikulut mainonnasta palkkoihin. CAC on kriittinen mittari yrityksille, sillä sen avulla ne voivat seurata markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta ja tuottavuutta. Yritysten, joiden hankintakustannukset ovat korkeita omalla toimialallaan, on ehkä arvioitava strategioitaan uudelleen kustannusten alentamiseksi.

Tietämällä asiakkaan hankintakustannukset voit vertailla eri kanavien kautta tapahtuvan asiakashankinnan kustannuksia. Yritys voi esimerkiksi huomata, että sen CAC on alhaisempi hankkiessaan asiakkaita verkkokanavien kautta kuin perinteisten markkinointikanavien kautta. Myyntisuppilon suunnittelussa hankintakustannus on tärkeää tietää.

CAC on arvokas mittari kaikenkokoisille yrityksille, sillä tämän tieto voi auttaa kehittämään myös hinnoittelua. Joka tapauksessa seuraamalla tätä mittaria voit varmistaa että käytätte markkinointi- ja myyntibudjettinne mahdollisimman tehokkaasti.

Asiakkaan hankintakustannuksen laskentakaava

CAC = asiakashankinnan kulut yhteensä / hankittujen asiakkaiden määrä

SEO Kari Nieminen

Näin asiakkaan hankintakustannukset lasketaan

Mikä on asiakkaan hankintakustannus

Miksi asiakkaan hankintakustannus on Saas ja Startup yritykselle tärkeä seurata?

Saas-maailmassa hankintakustannuksia on tärkeää seurata useista syistä.

  1. Ensinnäkin hankintakustannukset voivat antaa sinulle tietoa siitä, kuinka paljon uusien asiakkaiden hankkiminen maksaa. Tätä tietoa voidaan käyttää apuna markkinointibudjettien asettamisessa ja muiden strategisten päätösten tekemisessä.
  2. Toiseki hankintakustannusten seuraaminen voi auttaa sinua tunnistamaan markkinoinnin ja myynnin tehottomuutta. Jos hankintakustannukset ovat korkeat, se voi olla merkki ongelmasta, johon on puututtava.
  3. Kolmanneksi hankintakustannusten seuraaminen voi auttaa sinua arvioimaan asiakaspysyvyyden onnistumista. Jos sitouttamisasteesi on korkea, mutta hankintakustannukset nousevat edelleen, voi olla aika arvioida lähestymistapasi uudelleen.

Seuraamalla hankintakustannuksia Saas-yritykset voivat saada arvokasta tietoa toiminnastaan ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä markkinointi- ja myyntistrategioistaan.

Yhteenveto

Asiakashankintakustannukset (CAC) ovat yrityksille kriittinen mittari, jonka avulla ne voivat seurata markkinoinnin ja myynnin tehokkuutta. Vaikka toimialallasi ei olisi niin helppoa luoda mittaristoa tähän, niin suosittelin silti luomaan aluksi vaajavaisenkin mittarin, joka antaa osviittaa ja kehittää sitä vähitellen eteenpäin. Sillä seuraamalla asiakkaan hankintakustannuksia yritykset voivat varmistaa, että ne käyttävät markkinointi- ja myyntibudjettinsa mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi hankintakustannuksia seuraamalla yritykset voivat saada arvokasta tietoa toiminnastaan ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä markkinointi- ja myyntistrategioistaan.

« Alkuun