API as a Service

API as a Service (AaaS) yhdistää API-talouden ja ohjelmistovuokrauksen tarjoten ohjelmistorajapintoja palveluna. API-talous (engl. API economy) tarkoittaa liiketoimintamallia, jossa ohjelmointirapintojen (Application Programming Interface eli API) käytöllä on keskeinen merkitys. Ohjelmointirajapintojen kautta yritys voi avata esimerkiksi liiketoimintaprosessejaan tai dataansa muiden käyttöön. Esimerkkinä ovat maksunvälitysliiketoimintaa harrastavat yritykset kuten Stripe, jonka kilpailuetu on rakennettu API-rajapintojen ja kehittäjäkokemuksen (Developer UX) kautta.

« Alkuun